Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

BoekmoardBoek

Plaetst op 8 juli 2022.

Ik wil niet meer van alles mar ofzeggen en niet an dingen mitdoen. Ik zal vanaovend dus mitdoen an een literaire aovend. Boeken fan Fryslân orgeniseert vanaovend in kefé Het Grauwe Paard in Marsum et literaire feest BoekmoardBoek. D’r zullen vuuf schrievers optreden: Sipke de Schiffart, Jetske Bilker, Sjoerd Bottema, Erik Betten en Johan Veenstra. We zullen allemaole een moordverhael veurlezen. Butendat wodt de winner bekendmaekt van de moordverhaelewedstried die speciaol veur BoekmoardBoek uutschreven is. De meziek wodt verzorgd deur Reinout Weima & Bokke Rypma. Et kefé gaot los om half achte. Iederiene mag d’r gratis henne. Ik leze daor een verhael veur dat de titel Karnemelkziepe het. Et is ien van de langere verhaelen daor a’k de laeste peer jaor an warkt hebbe. Pas in de alderlaeste zin komt et kompleet onverwaachs tot een moord…

Vandemiddag he’k weer een gesprek mit de dokter had. Ik hebbe gien spierreuma, want de prednison het niks uutricht. Daor kan ‘k dus sebiet mit stoppen. We gaon now weer uut van stress en dat soort dingen. Ik drome bi’jtieden ok arg mal. Dat kan trouwens deur de prednison verstarkt wezen. Ik gao now een aander behaandeltrajekt in. Daor za’k hier niks over schrieven, dat is privé.