Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Boekeweke

Plaetst op 16 meert 2023.

Anke het vandaege bosschoppen veur me daon. Wat rollen beschuut en kwark en zo. Waarm eten lus ik op et ogenblik niet. Ik hadde vandemorgen drie ofspraoken, mar die bin allemaole niet deurgaon. Ik zol de belastingpepieren bi’j et administraosiekantoor ophaelen, ik zol naor Marian veur fysio en ik zol naor de Schrieversronte om de boeken weerome te brengen die ‘k op ‘e hobbymark in Beetsterzwaog niet verkocht hebbe. Et moet laeter mar es.
Et is Boekeweke. Koop een boek! Koop een Stellingwarfs boek! Want mit et lezen van boeken prikkel ie je fantesie en verriek ie je leven!