Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Boeken rondbrengen

Plaetst op 10 juli 2023.

Et wodt een drokke weke… Vandemorgen he’k nog even overleg had mit mien uutgever en aanst komt de topman van oons mfc hier om te overleggen over de prissentaosie van Naozoemerlaand op vri’jdagaovend. D’r moet altied van alles regeld wodden. Ik hebbe ok nog overleg had mit Grytsje Kingma die zingen zal. Abel zal de bestelde boeken naor Bruna in Oosterwoolde brengen en Fettje de boeken naor Primera in Noordwoolde. Ik hebbe vandemiddag boeken brocht naor Binnert Overdiep in Et Vene en Zwikstra in Wolvege. Meensken die mien ni’je boeken altied bi’j Zwikstra kopen kun dat now nog ien keer doen. In de loop van et jaor gaot die winkel dichte en dat is een groot gemis. De kommende donderdag reis ik veerder Frieslaand in om overal boeken henne te brengen. Ik bin dan de hiele dag onderweg. D’r hebben heur tot now an toe ongeveer 80 meensken opgeven die d’r vri’jdagaovend graeg bi’j wezen willen. Dat is een mooie koppel. Verschillende goeie vrunden kun niet kommen omdat ze op vekaansie binnen en zo. D’r gaon vanzels een protte makke schaopen in een hokke (oons prachtige mfc), dat as d’r nog dagboeklezers binnen die d’r graeg henne willen, mail me dat dan even, dan laot ik jim op ‘e lieste zetten. Et pergramme begint om acht ure en de koffie/thee en keek bin vergees! Alle daegen rippeteer ik de beide verhaelen die ‘k vri’jdagaovend vertellen en veurlezen zal en ik bin krek as altied beheurlik zenewaachtig. Drekt nao et schoft zal Abel Darwinkel wat vertellen over zien indrok van et ni’je boek. Et wodt grif een mooie en gezellige aovend, mar ok grif een wel wat mankelieke aovend, want dit is wel ien van mien laeste boeken.

Tussen de bedrieven deur he’k et opstappen van Mark Rutte volgt. Et kon ok haost niet aanders en ie kun van de man vienen waj’ d’r van vienen, mar et zal nog niet mitvalen en vien een goeie opvolger.