Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Boek Freddie de Vries

Plaetst op 13 april 2024.

Vandemorgen gongen meensken van de VVD-gemienteraodsfraktie de huzen bi’jlanges om te heuren wawwe hier vienen en wawwe veur weensken hebben. Zoks he’k nog nooit eerder mitmaekt en ik vien et hiel goed dat de VVD dit dot. Ik hebbe Aukje zodoende even gezellig op vesite had en hebbe zegd da’k nooit ok mar ienige last van de Oekra├»ners had hebbe die hier vlakbi’j in een oolde boerderi’je zitten. Ik hebbe ok zegd dat et tied wodt dat d’r hier huzen veur beginners een oolderen kommen. D’r wodt al zolange over praot, kan dat niet wat vlogger? D’r is echt verlet van.

Alhoewel ik de hiele dag licht in ’t heufd bin en morgens malle anvallen van duzelighied hebbe, he’k vandemiddag toch even op ‘e fiets naor et winkeltien in Berkoop west. Ik kan beter fietsen as lopen. Ik wil aenlik perberen om de dingen doen te blieven die ‘k doen zol. Zolange as et gaot… Vanaovend za’k even naor De Rustende Jaeger in Hooltpae. Daor komt de twiede verhaelebundel van Freddie de Vries uut. In 2018 verscheen Ok et beste peerd stroffelt wel es en vanaovend komt Riekdom maekt de soep niet lekkerder uut. De meziek is van De Klebienders. Mit die drie manluden heb ik de veurige haast nog optreden in et Drafcentrum in Wolvege.