Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Boek bestellen

Plaetst op 29 juni 2023.

Mien ni’je boek Naozoemerlaand kan now ok via de rebriek Bestellen van dit webstee besteld wodden. Mien webmaster het de boel anpast. Aj’ bi’j Bestellen op ‘e titel Naozoemerlaand klikken kriej’ zowel veur- as aachterkaant van et boek te zien. Mar d’r kan vanzels ok een berichien naor mien priv√©-mailadres stuurd wodden: johan_veenstra@hetnet.nl¬† Et boek telt 224 bladzieden en d’r staon 28 meerst wat ontroerende verhaelen in die grotendiels in de coronatied schreven binnen. Doe kon ik niet meer vot te vertellen, mar schrieven kon nog wel! Dit is ongetwiefeld ien van mien laeste boeken, ik zitte ommes in de naozoemer van mien schrieversleven. Bestelde exemplaoren breng ik in de Stellingwarven zonder verzendkosten rond. Ik perbere dat te doen veur de prissentaosie van et boek op 14 juli. Ik brenge ze ok persoonlik langes bi’j de boekwinkels in Frieslaand. Pattekeliere bestellings die een betien op ‘e route van die boekwinkels liggen breng ik ok persoonlik an. Dat schilt nogal wat centen, want et is een beheurlik dik boek dat niet deur de brievebusse in de deure past. Ik brenge in ieder geval boeken naor boekwinkels in Wolvege, Oosterwoolde, Noordwoolde, Et Vene, Liwwadden, Burgum en De Gediek. Misschien nog wel meer, mar dat wee’k now nog niet. Et is al mit al een hiele vrotteri’je, mar et kontakt mit al die meensken is mooi. Ik zie Adriaan van Dis me dit trouwens drekt nog niet naodoen!