Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Bluetooth

Plaetst op 12 feberwaori 2024.

Vandemorgen he’k weer naor Heurzorg Jerre in Et Vene west. Et ni’je heurapperaot, wa’k op proef hebbe, bevaalt me wel goed. Vandemorgen hebben ze nog wat tests daon en now za’k et nog vier weken uutperberen en dan moet de koop mar angaon. Jarmo zee laestdaegs tegen me dat ze bluetooth op mien tillefoon zetten mossen. Ik hadde gien idee wat dat percies was, mar ze hebben et vandemorgen inderdaod daon. A’k now beld wor op mien mobiele tillefoon heur ik dat drekt in mien heurapperaot en et geluud is fantastisch. Vule beter as zonder bluetooth. Mar… doe ‘k thuus was murk ik dat alle aandere geluden ok rechtstreeks naor mien heurapperaot gongen. De geluties die maekt wodden as d’r een appien of een mailtien komt of as d’r wat ofschreven wodt van mien baankrekening. Alles komt drekt in et heurapperaot en dat is allemachtige lastig. Wat een gepingel in en an de kop. Dat gebeurt dus ok as ik argens vertellen moet en dat moet dus niet. Ik bin drekt naor de man van de tillefoonwinkel in Berkoop gaon en die het al die aandere geluden uutzet. Ik heure now allienig nog a’k tillefoon kriege. Dat betekent wel da’k et heurapperaot altied in hebben moet. De rest heur ik now gelokkig niet meer, mar ik kan vanzels zo now en dan wel even kieken as d’r appies binnen en daor kan ‘k dan wel antwoord op geven. Et hoeft ok allemaole niet votdaolik. Wat toch een gedoe mit al dat mederne spul. Ik daenke dat et zo veurlopig et beste is. Et kan altied nog weer aanders.

Omda’k vandemorgen toch in Et Vene was he’k ok nog even bi’j Haarm en Jacob west. Ik hebbe d’r wat drinken kregen mit een sunderklaosmannegien d’r bi’j en we hebben genoeglik bi’jpraot. Ankem weke donderdag za’k d’r weer henne, want dan is Haarm jaorig.