Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Bertha

Plaetst op 26 jannewaori 2024.

Doe ‘k vandemiddag van huus gong, zatten d’r vier hooltdoeven bi’j et voegelvoer. Wat een mooi gezicht! Ik bin naor kapster Bertha in Et Vene west. Jim bin lichtkaans in een half ure klaor bi’j de kapper, ik zitte d’r twienenhalf ure. We begonnen weer mit een koppien thee mit hunning d’r in en een stokkien koeke mit botter d’r bi’j. Doe is Bertha een vol ure mit me an ’t oppollietoeren west. Daornao he’k een koppien ossestatsop en een croque madame had. En vervolgens weer een koppien thee mit een stokkien sukelao d’r bi’j. Ik kan morgen dus hiel netties de weg uut, want ik zal weer op stap.