Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Berkoper Mark

Plaetst op 26 juli 2023.

Fettje en ik hebben vandaege van tien tot vuuf ure de Stellingwarver boekekraom bemand. D’r wodde geweldig deur Hendrik van de Schrieversronte veur oons zorgd. We kregen vandemorgen drinken mit appelgebak en veur tussen de middag brocht hi’j oons alderhaande belegde broties. Geweldig! Vandemorgen kwam d’r zowat gien meens, et was vreselik weer. Koold en de iene bujje nao de aandere. Ik was bliede da’k dikke kleren antrokken hadde. We weren d’r allebeide rilderig van. Om ien ure henne klaorde et op. Doe kwam d’r nog wel wat volk, mar lange niet zovule meer as vroeger. Toch hewwe vandemiddag best verkocht. D’r bin o.a. 16 exemplaoren van mien ni’je verhaelebundel Naozoemerlaand verkocht. Verscheiden meensken kwammen d’r appat omme. Hieronder een foto die ‘k vandemiddag maekt hebbe. Dit bin Fettje en Hennie, de Schrieversronte babes, mit op ‘e aachtergrond nog een klein stokkien van villa Vredewoud.