Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Berkoop

Plaetst op 2 meie 2023.

Et was een drokke dag… Vandemorgen wa’k om tien ure in mfa Mejander in Berkoop. Ik moch daor vertellen veur een koppeltien senioren. Meensken die daor elke deensdag van tien tot drie ure bi’j mekeer kommen. We bin begonnen mit gebak, dat is niet verkeerd. Ik hebbe vervolgens drie kertier verteld en doe hewwe mit mekaander eten. Een lekkere ovendschottel mit eerpelpuree, gehak, wottelties, siepels en aten. Hiel lekker. En doe nog een koemegien mit yoghurt mit wat lekkers d’r deur. Om ien ure wa’k weer thuus en om twie ure bin ‘k weer votgaon. Ik was vandemiddag bi’j kapster Bertha in Et Vene. Ik kreeg bi’j heur eerst een bakkien thee mit een grote plakke Stappester krentestoete mit botter. Daornao het Bertha een ure mit me an de gang west en maek me weer wat toonber, zoda’k vandeweke netties uut fietsen kan. Nao et knippen he’k nog een croque madame had en een koppien thee mit een sukelaogien. Op disse meniere hael ik de kost overal op.