Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Belastingkladdeboel

Plaetst op 2 meert 2023.

Ik hebbe gister een groot diel van de dag besteded an de jaorlikse belastingkladdeboel. Dat is niet een favoriete liefhebberi’je van me. Ik hebbe alles keurig uutzocht en een hieleboel inkomsten, uutgaoven, onkosten, reiskosten en giften opteld. Vandemiddag he’k alles naor Joop van Administraosiekantoor Veenstra in Wolvege brocht. Now kan die mien angifte veur mekaander maeken en opsturen. Vandemorgen wa’k trouwens ok al in Wolvege veur fysio bi’j Marian. En dan nog even over de ammarillen. Et is now zeker da’k 8 van de 11 ammarillen weer in de bluui kriege. Van die achte he’k d’r drieje mit twie staelen. Dat is toch weer een geweldig goed risseltaot. Soms dan zit d’r een klein bollegien bi’j de grote bolle. Een jaormennig leden he’k zoe’n klein bollegien d’r bi’j weghaeld en oppot. En… die gaot van ’t jaor veur de eerste keer bluuien!