Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Bekentenis

Plaetst op 24 juni 2023.

Vandaege he’k een lekkere fietstocht van 42 kilemeter maekt. Bi’j de Lende langes naor de Driewegsluus en doe naor Ooldemark. Wat bluuien in de baarms van et Lendepattien de wilde bloemen mooi. D’r moe’n vule meer wilde bloemen kommen! In Ooldemark he’k op et terras van resteraant Hof van Hollaand om twaelf ure een twaelfuurtien had en doe bin ‘k over Blesdieke weer op huus an gaon. Daor he’k op ‘e tillevisie nog een stokkien van de Veteranedag zien en ik volge vanzels de opzienbaorende gebeurtenissen in Ruslaand.

Bi’j de iesbaene van Ni’jlaemer staot op een bod et gedicht Bekentenis van mi’j. Vleden weke zundag he’k daor een foto van maekt. En dat allemaole in et kader van et grote en zo staorigan grootse keunstperjekt Iisbaan yn ‘e maaitiid. In 2020 verscheen d’r een boek mit dezelde titel bi’j uutgeveri’je Louise in Grou. Een prachtig boek mit foto’s en ofbeeldings van schilderi’jen van verscheiden iesbaenen in Frieslaand. Plus gedichten van tal van dichters in alderhaande taelen. Mien gedicht Bekentenis, da’k speciaol veur dit perjekt schreven hebbe, staot in dat boek. Daornao was d’r een tentoonstelling en now bin d’r drie fietsroutes bi’j de diverse iesbaenen langes. De perveensie Frieslaand steunt zoks omdat ze graeg willen dat et Fries en de streektaelen meer zichtber wodden in de eupenbaore ruumte. Bi’j al die iesbaenen staon now dus bodden mit foto’s en gedichten. En zo is mien gedicht Bekentenis dus koppeld an de iesbaene van Ni’jlaemer waor aj’ altied zo gauw rieden kunnen of… konnen.