Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Beetsterzwaog

Plaetst op 11 meert 2023.

Et was vandemorgen een wondermooie, witte wereld in de sni’j. Wat prachtig doe de zunne opkwam. Ik bin deur die mooie wereld rustig naor Beetsterzwaog reden. Daor wa’k om even veur negen ure. Vandaege ston ik daor in d√∂rpshuus De Buorskip mit boeken op een hobbymark. Ik was daor in feberwaori van vleden jaor veur de laeste keer. Doe he’k best verkocht, now minder, want d’r kwammen mar hiel weinig meensken. Iederiene was bliekber benauwd veur gladde en kwalster. Aj’ dat in ogenschouw nemen he’k best nog hiel aorig verkocht. Et is een goed ding en gao daor ien keer in et jaor henne. Ik kwam Annie daor tegen. Die zat in de eerste klasse van de ulo naost Jannie Hooltman. Laeter bin ‘k Annie riegelmaotig tegenkommen a’k vertellen moch in Jubbege. Daor woonde ze doe. Vervolgens is ze naor Musselkenaol gaon en now woont ze in Beetsterzwaog. Aorig om meensken zo es weer tegen te kommen! Tussen de middag he’k daor een koppien tomatesop en een brotien kroket had en dat was lekker!