Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Beetsterzwaog

Plaetst op 17 feberwaori 2024.

Ik zat vandemorgen al om half negen in de auto en bin naor Beetsterzwaog reden. Daor he’k de hiele dag mit boeken op een hobbymark in dörpshuus De Buorskip staon. We hadden daor vandaege niet al te vule vlocht op ‘e kooi, dat he’k daor wel es beter mitmaekt. Mar ik hebbe toch nog wel wat boeken verkocht. Annie Brandsma kocht mien laeste boek Naozoemerlaand. Zi’j woont now in Beetsterzwaog, mar vroeger zat ze mit mi’j in de eerste klasse van de ulo in Wolvege. Zi’j zat an de raemkaant naost Jannie Hooltman. Ik zie ze zo weer zitten. Dat is now 65 jaor leden. Wie hadde doe daenken kund dat zi’j laeter boeken van mi’j kopen zol. Dat zol doe onbestaonber leken hebben. Ik hebbe ok even genoeglik praot mit de buurvrouw van Tiny Koopman. Tiny zong vroeger de steerns van de locht in et Stellingwarver Harbargespul. Wat aorig allemaole. Verscheiden meensken zeden tegen me dat ze mien kollums in de kraante altied mit genoegen lezen en dat et mooi is dat poes Marja d’r soms in veurkomt. Doe ‘k thuuskwam he’k dat drekt tegen poes Marja zegd, mar die interesseerde et niet echt. Poes wol sebiet snupies van me hebben. Hieronder een foto die ‘k an ’t aende van de middag maekt hebbe van dörpshuus De Buorskip daor a’k de hiele dag ommeheisterd hebbe.