Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Bargen an Zee

Plaetst op 8 meert 2022.

We bin d’r lekker een dag tussenuut west en wel naor Bargen an Zee. We zollen d’r in eerste instaansie deur Schoorl hennerieden, mar de weg daor was ofsleuten. Nao wat rontiesrieden en vraogen, kwammen we op een aandere weg en doe biwwe deur Bargen naor Bargen an Zee reden. We hebben daor ok wel es een fietstocht maekt. Doe hewwe op et terras van straandpaviljoen Zuud een tosti eten en… dat hewwe now weer daon. Mar we hebben now niet op et terras zeten. Nao de tosti en wat drinken, hewwe een lange straandkuier maekt. We bin haost tot Egmond an Zee an toe lopen en doe weeromme. Heerlik! Et was prachtig, zunnig weer en niet koold. Ik bin altied wat kienderlik bleven en kriege op et straand altied de andrang en schrieve wat in et hadde zaand. Dat doe ‘k dus altied en now ok. Aanders meerstal oonze naemen, mar now he’k d’r et volgende henneschreven: Stop the war en Putin is the devil  Een klein en onbedudend protest, mar een meenske wil toch wat doen. Onderwegens naor huus toe hewwe eten in Viscentre ’t Wad in Den Oever. Daor biwwe in de coronatied ok meerdere keren west en doe moj’ de boel butendeure opeten. Dat hoefde now niet. We konnen d’r lekker bi’j zitten en hebben elk een lekkerbekkien mit petat had. Ik bin zo zat as een tieke wodden. Hieronder een foto van vandaege. Dit is straandpaviljoen Zuud daor we een tosti had hebben.