Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Bargen an Zee

Plaetst op 23 april 2023.

Ik bin vandemorgen om even nao half elven in de auto stapt en naor Bargen an Zee gaon veur een poëziemiddag naor anleiding van de bekende Eerste Bloemlezing van de Nederlandse poëzie die saemensteld wodde deur Tsead Bruinja. Op ‘e Ofsluutdiek kwam ik in een grote file terechte, mar ik was mooi betied van huus gaon. Et was mooi weer en ik zag onderweg prachtige bollevelden. Om kwat veur iene wa’k bi’j et Vredeskarkien waor de middag hullen wodde. Even laeter kwammen Tsead Bruinja en Arnold de Boer tegere in een auto vanuut Amsterdam. Et bin Friezen om utens. De orgenisaosie zorgde veur drinken en belegde broties. Lekker! Om half drieje begon et pergramme. D’r weren ongeveer veertig meensken op ofkommen. Et was een mooie middag Tsead en ik leesden gedichten. Fries en Stellingwarfs mit vertaelings in et Nederlaans. Tsead dee dat tegere mit Zea, pseudoniem van Arnold de Boer. Die zong prachtig in et Fries en ‘begeleidde’ Tsead bi’j pattie gedichten. Nao et schoft wodden we intervieuwd. Ik kreeg verschillende komplementen veur mien gedichten. D’r weren ok Stellingwarvers om utens. Een man en een vrouw uut Amsterdam, de vrouw kwam van Wolvege, kochten daor Et liek in de Lende. En een man die as vuufjaorig joongien vanuut Berkoop miet zien oolden naor Hollaand gaon was, kocht daor de bundel Laandschop daor gedichten van mi’j in staon. Zoks is toch aorig. Mit daank an de meensken van de Eerste Bergensche Boekhandel! Om goed half vufe bin ‘k daor weer in de auto stapt. Et begon doe krek wat te spetteren en dat zol allienig mar slimmer wodden. In de stromende regen bin ‘k naor huus reden. Onderwegens he’k bi’j een tankstesjon gauw even een brotien gehak kocht en dat he’k in de auto behaffeld. Even veur zeuven ure wa’k thuus. Hieronder een foto die ‘k vandemiddag maekt hebbe van Arnold en Tsead op een baankien veur et karkien naodawwe de mikrefoons uuttest hadden. Tsead is vanzels hatstikke bekend as Fries/Nederlaans dichter en eertieds as Dichter des Vaderlands. Arnold gaot mit zien Friese lieties geregeld op toernee deur o.e. Italië en Frankriek. Zien Friese lieties wo’n ok riegelmaotig op ‘e Italiaanse radio dri’jd. Now, zoveer he’k et allemaole nog niet brocht, mar ik bin al wel in Bargen an Zee west!