Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Bakken

Plaetst op 12 jannewaori 2022.

Ik bin vandeweke drok an ’t bakken. Zundag he’k tien lekkere Portugesies bakt. Maendag he’k elf cupkekies bakt mit een vulling van benaan en walneuten. Vandemorgen he’k twaelf cupkekies bakt mit een vulling van welde abrikozen en vandemiddag een botterkoeke mit een vulling van welde abrikozen, amandelschaefsel en gembersiroop. Alles is heerlik en hatstikke goed lokt. De vriezer zit now vol lekkers! Ik daenke da’k now wel an Hiel Hollaand bakt mitdoen kan. Mar och, wat za’k ok bemaelen. Ik hebbe vleden jaor ommes al alderhaande priezen en onderscheidings kregen. Ik hoeve Hiel Hollaand bakt niet ok nog te winnen!

Mit poes Marja was vandemorgen gien laand te bezeilen. Et besien was deur en deur wild in de kop. Hi’j steuf as een gek aachter zien speulgoedmoes en een ballegien an deur de kaemer. Vervolgens nam hi’j et vloerklied te pakken. Daor scheurde en trok hi’j mit de bek an omme. Doe kwam de kraante an de beurt die op ‘e vloer lag, die mos bliekber verscheurd en verfrommeld wodden. En doe ‘k laeter even niet goed oplette, zol hi’j krek mit de tonge in de schaole mit beslag veur de cupkekies. Ik kon et onheil nog krek keren. Vandemiddag het hi’j de godgaanse middag legen te slaopen en te soezen op et kussen op ‘e twiezitsbaank. Wat een leven…