Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Attilleriemuseum

Plaetst op 31 jannewaori 2024.

We bin vandaege op stap west naor et Legerplak bi’j Ooldebroek in ’t Harde. Daor hewwe et Attilleriemuseum bekeken. Wat een mooi museum! Et is daor een kezerne die nog in gebruuk is. D’r bin dus soldaoten legerd. We hebben oons zodoende melded bi’j een peer soldaoten in een gebouwgien bi’j de poort en doe biwwe ophaeld deur een man in een bussien. Die het de slagboom in de hoogte daon en doe konnen we aachter him anrieden naor et museum op et enorm grote kezerneterrein mit een protte gebouwen en grote schietterreinen. Et ligt daor op 60 meter hoogte, dat ie hebben een prachtig uutzicht over de heide van de  Noord-Veluwe. Et museum zit in verschillende paviljoens. Rieksmonementen uut et aende van de negentiende ieuw. We hebben de attillerie bekeken vanof de Romeinen en laeter de Middelieuwen tot oonze tied. De meensken hebben altied oorlog voerd en dat zal altied zo blieven. De oorlogsdreiging is now weer groot an ’t wodden deur die poedzak in Moskou. Vroeger bruukten ze kattepullen en slingerden stienen koegels, branend spul en kedavers over de kesteelmuren van de vi’jaand. Mar we bin staorigan via buskruut evolueerd naor kenonnen, houwitsers en reketten. D’r weren mooe films en panorama’s te zien over veldslaegen uut et verleden. Netuurlik was d’r een boel andacht veur de laeste oorlog, doe Duutslaand oons zo mal over et mad kwam. De Twiede Wereldoorlog in Nederlaand en Nederlaans-Indië. In et paviljoen over Indië koj’ de netuurgeluden van daor heuren. As waj’ d’r bi’j! Et was allemaole hiel mooi. We hebben d’r zowat drie uren ommebeinseld en op et aende hewwe d’r nog wat drinken had mit een tippien gebak. Gao daor es henne, et is an te raoden! Ie konnen d’r ok uniforms kopen. We hebben even overweugen en koop et uniform van een grootmejoor. We zollen grif een protte andacht kregen hebben awwe in dat uniform vandezoemer uut fietsen gaon zollen. Dezelde man die oons bi’j de poort ophaeld het, brocht oons d’r ok weer henne en zorgde d’r veur dat de slagboom weer in de hoogte gong. We hebben vanaovend lekker eten in et resteraantien bi’j de Koepelbos in Berkoop. Hieronder een foto die ‘k vandemiddag veur ien van de museumgebouwen maekt hebbe.