Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Artemisia

Plaetst op 27 meert 2022.

Op ‘e eerste dag van de zoemertied van dit jaor bin ‘k in de trein naor Enschede west. Ik hebbe dus reisd mit de NS en Blauwnet. Dat was uutkieken mit et in- en uutchecken. In Enschede he’k in Rieksmuseum Twenthe de tentoonstelling Artemisia Vrouw & Macht bekeken. Et was de laeste dag dat die tentoonstelling te zien was, dat et was d’r drok. Et was prachtig! Artemisia Gentileschi (1593-nao1654) was ien van de belangriekste schilders van et Italië van de 17de ieuw. En… we hebben et hier dus over een vrouw. Een vrouw in een mannewereld. Ze leerde et schilderen van heur vader, mar ze was him nao verloop van tied de baos. Ze was een protte manluden de baos. Opdrachtgevers perbeerden vanzels altied of te dingen. Ze wollen veur et wark van een vrouw minder betaelen as veur et wark van een man. D’r is bi’jtieden mar weinig veraanderd in de wereld. Doe ze zeuventien was wodde ze verkracht deur een vrund van heur vader en ze gong van Rome naor Florence. Ze zette deur en ze wodde beroemd! Op ‘e tentoonstelling hangen schilderi’jen van heur en van tiedgenoten. Schitterende petretten van feguren uut de Biebel en de mythologie. Mar ok mooie petretten van Cleopatra, de beroemde Iegyptische keuninginne. Nao et bekieken van al dat moois he’k wat drinken en eten had in et museumresteraant. Doe ‘k daor in kwam wus ik votdaolik da’k daor ok al es west was mit Haarm en Gé. Ik hebbe ok een foto van ien van de schilderi’jen maekt. Ik hope dat et een betien lokt is en wat dudelik wodden is. Zie hieronder. Now ja, et is een pat van een schilderi’je. Ien van de beide kerels staot d’r niet op, mar daor is niks an verleuren. Et is een schilderi’je van Artemisia en et stelt Suzanna en de ouderlingen veur. Et verhael staot beschreven in et biebelboek Daniël. Suzanna struupte heur uut en wol een bad nemen. Mar… ze wodde beloerd deur twie oolde knapperds. Manluden van staand! Rechters! Die hadden mit mekeer ofpraot dat ze heur verleiden wollen en ze hadden ok voege praoties tegen Suzanna. Hoe dat oflopen is… Ik vertelle hier de Biebel niet nao. Jim lezen dat zels mar. Mar die kerels weren vanzels grote viesterds. Al weer: d’r is bi’jtieden mar weinig veraanderd in de wereld. As die poedzakken in die tied foto’s maeken kund hadden… Dan hadden ze die mooie Suzanna ongetwiefeld dickpics stuurd. Krek as oonze Marc Overmars wel dee. En daor was die beide kerels grif niks van overkommen. In een aandere stad hadden ze zo weer een rechterlike funktie kregen!.