Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Archief (2)

Plaetst op 23 meert 2022.

Gisteraovend is d’r een mooi en ni’j tillevisiepergramme begonnen: Dwars door de Lage Landen. De Vlaamse dokumentairemaeker Arnout Hauben lopt mit een kamera- en een geluudsman 900 kilemeter van et Belgische Oostende naor Pieterburen, boven in Grunningen. Een hiele tippel! Onderwegens praot hi’j mit alderhaande interessaante meensken. Hiel arg mooi!

Ik bin vandemiddag op ‘e fiets stapt en naor de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop gaon. Een schoffien leden he’k heur daor een hiele protte brieven en mails veur et archief geven. Allegeer van meensken die mi’j schreven /maild hebben angaonde mien boeken, stokkies in de kraante en disse dagboekstokkies. Ik hebbe now weer een hiele flut spul veur et archief naor Berkoop brocht. Alle kaorten die meensken mi’j stuurd hebben naor anleiding van et winnen van de Rink van der Veldepries, et kriegen van de Zulveren Anjer en et feit da’k ereburger van West-Stellingwarf wodden bin. Veerder mien mit de penne schreven manuskript van Et liek in de Lende. Ik schrieve alles nog gewoon mit de penne. Ik zol zoks nooit votdaolik op ‘e komputer doen kunnen. Dat is veur mien gevuul ok gien schrieven. Ik bin an dat boek begonnen te schrieven op 16 september 2017 en de laeste zinnen he’k schreven op 25 december 2018. Ik hebbe ok een mappe mit gedichten naor Berkoop brocht. Ik schreef eertieds al mien gedichten in een ringbaand en d’r staon geregeld verbeterings in potlood bi’j. En dan he’k d’r nog een pak ansichtkaorten hennebrocht die me vanuut alderhaande lanen stuurd binnen deur kammeraod en Friese schriever en verteller Douwe Kootstra en die zien vrouw Romkje Bosma. Kaorten van een schriever an een schriever mit alderhaande aorige opmarkings. Indertied schreef Douwe verschillende boeken mit reisverhaelen en dan stopte ‘k de kaorten die hi’j me stuurd hadde bi’j de verhaelen in de verschillende boeken die over et plak op ‘e ansichtkaorten gongen. Mar now kommen ze dus in et archief van de Stellingwarver Schrieversronte terechte. Zo heurt et ok, want dat spul mag niet votraeken.