Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Appél jongelui

Plaetst op 23 september 2023.

Vandemiddag wa’k bi’j et uutkommen van et eerste boek van Cees van der Velde uut Appelsche. Hi’j het een boek schreven over zien belevenissen as soldaot in zien diensttied en et hiet Appél jongelui. Cees het et boek schreven in zien eigen tael: de tael van d’ oolde Smilde. Nooit eerder is d’r een boek in die streektael uutgeven. De Smildigers zullen heur tael grif een variaant van et Drents vienen, officieel heurt et bi’j et Stellingwarfs taelgebied. Et boek is een gezaemelike uutgifte van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte en de Stichting Het Drentse Boek. De prissentaosie was in et gemientehuus van Beilen dat onder ien dak zit mit et Huus van de Taol. De grote zael zat vol Drenten en Stellingwarvers. Renate Snoeijing, de direkteur van et Huus van de Taol, eupende de middag. Abel Darwinkel, de direkteur van de Stellingwarver Schrieversronte interviewde de schriever en netuurlik las Cees een peer keer wat uut zien eerste boek veur. Abel leut ok tal van verschillen zien tussen Smildigers, Drents en Stellingwarfs. Karst Berkenbosch en Mark Verbeek zorgden veur de meziek en de lieties. Et was een blinders mooie middag in Beilen. O ja, et strepien op appél staot verkeerd, mar ik wete even niet hoe ik dat goed kriegen moet… En dan nog wat: de bitterballen smaekten best in Drenthe!