Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Apeldoorn

Plaetst op 5 juli 2023.

Doe de storm vandemorgen begon bin ‘k om kwat veur negen bi’j Jan Berend in de auto stapt en we bin naor Apeldoorn reden. Et regende onderweg ommeraek en in Apeldoorn wi’jde et ok hadde, mar et het hier vule slimmer west. In Schouwburg Orpheus hewwe de jaorvergeerdering bi’jwoond van de Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden. D’r weren mar 300 meensken, een protte volk duste et vanwege de storm niet an en gao toch de weg op. D’r was van teveuren al een brief naor de Keuning stuurd mit de alderbeste weensken en dat we oons mit him verbunnen vulen. D’r was een bedaankbrief van de Keuning weerommekommen. Et pergramme begon mit een trompetsolo, een toespraoke van de veurzitter en van de loko-burgemeester van Apeldoorn.Tiedens de rondvraoge vreug een man naor de kledingveurschriften. Hi’j vun dat pattie meensken d’r te schodderig bi’jleupen. Ie doen een onderscheiding niet op een trui! Jan Berend en ik weren vanzels keurig in de kleren! Nao et ofwarken van de agenda vertelde een konservater van Peleis Et Loo over de resteraosie van et peleis. An et aende van de vergeerdering wodde et eerste koeplet van et Wilhelmus zongen en reup de veurzitter van ‘Leve de Keuning’ en wi’j reupen drie keer van hoera! Daornao kregen we een lunch in de stallen van Peleis Et Loo en doe konnen we et restereerde peleis bekieken en dan vanzels veural de enorme tentoonstellingsruumten van vuufduzend vierkaante meter onder et veurplein. Wat is dat prachtig wodden en wat een mooie tentoonstelling was daor te zien. We hebben ok nog even deur de tuun kuierd en een bakkien drinken mit een heerlik gebakkien had in et resteraant. We hebben vanaovend nao een blinders mooie dag eten bi’j Van der Valk in Wolvege. Doe ‘k thuuskwam laggen d’r tal van potten mit bloemen ondersteboven. Slimmer was et bi’j overbuurman Richard die al tieden in Denemarken zit. Een slaopkaemerraem was d’r uutwi’jd. Dat ik bin in de auto stapt en hebbe zien oolden in Hooltpae opzocht en daor de tiedinge overbrocht. Die zullen kommen en doe d’r wat an, want de wiend blaost zo et huus in.