Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Alweer een fietstocht

Plaetst op 12 meie 2024.

Vandaege bin ‘k begonnen mit et rippeteren van verhaelen die ‘k de kommende zaoterdag vertellen zal in de Aachterhoek. En doe bin ‘k op ‘e fiets stapt en hebbe een fietstocht van 48 kilemeter maekt. Bi’j de Lende langes bin ‘k naor de Driewegsluus fietst en doe naor de Scheenesluus. Aanders zat ik daor lekker even in de theetuun bi’j de meule, mar dat kan niet meer. De hiele boel staot al tieden te koop. Ik hebbe doe ansteuken bi’j de kleine uutspanning bi’j de Ooldelaemster Brogge. Et zit daor heerlik an de Van Helomavaort. Ik hebbe daor een bakkien drinken en een brotien kroket had. Vervolgens bin ‘k deur de Braandemeer fietst en bi’j de Scheene langes onder Hooltpae weer op huus an. Onderwegens was et ien en al kikkergekwaek. Wat een prachtig songfestival! En de vleerpollen bluuien al. De hong een heerlike, kruderige vleerlocht in de Braandemeer. Hieronder een foto die ‘k vandemiddag maekt hebbe. De Scheene ligt d’r zoas altied prachtig bi’j.