Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Almar rippeteren

Plaetst op 24 meert 2024.

Ik hebbe de laeste peer daegen et verhael schreven over et leven van Eppie Oppersma, da’k woensdag veurlezen zal in et krematorium van Ni’jschoot. De femilie het et gister lezen en nog een inkelde verbetering deurgeven die ik vervolgens verwarkt hebbe. Om te rippeteren lees ik et verhael elke dag hadde-op veur. Ik hebbe vandaege de vier lieden van Schubert zien Winterreise die ‘k morgenaovend veurdregen zal in de Berkoper karke ok weer een peer keer rippeteerd. Butendat bin ‘k gister begonnen en rippeteer alle verhaelen die ‘k donderdagmiddag in Leppehiem in Akkrum vertellen zal.

Kammeraodske Tjerkje in Liwwadden het algedurig de grote veensterbaank vol bluuiende orchidenen staon, mar wat vienen jim van mien veensterbaank in de kaemer mit bluuiende amarillen? Dit is toch ok mooi? De eerste viere staon volop in de bluui en zes aanderen bin nog krek niet zoveer en staon zolange nog in mien warkkaemer.