Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Alde Friezen

Plaetst op 21 oktober 2023.

Et was gisteraovend barre min weer en rie naor De Harkema en Kootstertille. Regen en wiend, zowel henne as weeromme. Op ‘e Harkema he’k eten bi’j Saakje en ik hebbe in De Koaster in Kootstertille hiel mooi en genoeglik vertellen kund. Zo stroef as et vleden weke een keer gong, zo ontspannen kon ik now vertellen. En hoe aoriger as de meensken reageren, des te beter as ik vertelle. Zo warkt dat now ienkeer. Mit een prachtige bos bloemen bin ‘k regen en wiend weer ingaon. Et is now aovens om negen ure en ik bin zokrek weer deur de regen henne thuuskommen. Om vier ure vandemiddag wa’k in Jorwerd in Het Wapen van Baarderadeel. Daor wodde ‘k interviewd deur kammeraod Douwe (Kootstra) en die het me op die meniere in de kunde brocht mit de Alde Friezen. Dat is een illuster gezelschop van bekende Friezen angaonde sport, radio, kultuur… Ze kommen twie keer in et jaor bi’j mekeer en daor heur ik now dus ok bi’j. Verschillende meensken kende ‘k al wel persoonlik, mar pattie ok niet. We hebben genoeglik praot en hebben d’r mit mekaander heerlik waarm eten. Hieronder een internetfoto van Het Wapen van Baarderadeel.