Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Alde Friezen

Plaetst op 20 april 2024.

Et is now half negen en ik bin krek weer thuus vanuut Jorwerd. Daor was in Het Wapen van Baarderadeel de maitiidssit van de Alde Friezen. Sund de haast van vleden jaor heur ik bi’j die biezundere klub van volk uut de kultuur, sport en journalistiek en zo. De Unbekende Bekende was vandaege Grietiene Molenbuur van et vroeger zo bekende daansgezelschop Duende. Schrief ik heur veurnaeme wel goed? Ik hebbe even mit heur praot en et dee blieken wa’k al docht hadde: heur femilie stamt uut de Stellingwarven. Goed volk dus. In Hooltpae was vroeger een bakker mit dezelde aachternaeme. In et Stellingwarfs zeggen we van Meuleboer. Biezunder was dat heur heit ok bakker was, mar dan ik de buurt van Dokkum. Zi’j vertelde over heur leven en wark. Om zes ure hadde de kok et eten klaor en we hebben daor heerlik eten mit mekaander. De hennereize was trouwens een ramp. Overal gele bodden… Bi’j Reduzum was de weg ofsleuten en dan wet de vrouw van de navigaosie et ok niet meer. Ik mos twie keer vraogen ondcrweg. Ik bin over Raerd en Oosterwierum kommen. A’k me niet verzinne… In Raerd was trouwens ok een wegofsluting. Mar ik bin d’r kommen… Ze zeden daor da’k weeromme et beste over Weidum rieden kon en dan kwam ik onder Liwwadden zo op ‘e grote weg naor huus terechte. En dat was gelokkig ok zo! Hieronder een internetfoto van Het Wapen van Baarderadeel.