Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

27 jaor

Plaetst op 16 juli 2023.

Ik hebbe niet best slaopen van vri’jdag op zaoterdag nao de prissentaosie van Naozoemerlaand en ik was gistermorgen nog warrig en roezig in et heufd. Daoromme he’k doe mar een lekkere fietstocht van 40 kilemeter maekt. Ik bin deur De Eese naor Frederiksoord reden en daor he’k op et terras van et museum wat drinken en eten had. En doe bin ‘k weer op huus an gaon en he’k onderwegens geleisuker kocht. Doe ‘k weer thuus was he’k lekkere sjem van rooie beien maekt. En och, vandaege is et percies 27 jaor leden dat mien moeder wegraekte. Ik kan die dag nog ure veur ure vanuut mien onthoold te veurschien haelen. Wat is et al lange leden, mar ze reist de hieltied nog mit me mit deur et leven. Ik drome nog geregeld over heur en ze komt in verhaelen en gedichten veur. Totdat ik d’r niet meer bin.

Gister kwam d’r een kaorte van Chiel, Koosje Frank en Rimmy vanuut Moos an de Bodensee. Dat is wel even wat aanders as et Wiede van de Lende. De kaorte het d’r trouwens hiel lange over daon en kom hier henne, want de vekaansiegangers van Der Izzerd bin al lange weer thuus.