Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Ni’js


Een brogge van glas uutverkocht

De Stellingwarver versie van de autobiografische roman Een brogge van glas van Johan Veenstra is uutverkocht. Et boek is allienig nog in een peer boekwinkels te koop. De roman verscheen in 2006. D’r kwammen mit mekeer vier drokken van uut mit een tetaole oplaoge van 4500 exemplaoren. Et boek was een groot sukses en de schriever kreeg deur de jaoren henne een protte ontroerende reakties. Et boek zal now niet nog een keer herdrokt wodden. De Friese vertaeling In brêge fan glês die vleden jaor bi’j uutgeveri’je Bornmeer uutkwam en et luusterboek in et Stellingwarfs bin nog wel volop te kriegen en ok via dit webstee te bestellen.


Stellingwarf-Trofee veur Johan Veenstra

Op 19 meie 2010 het Johan Veenstra tiedens de jaorvergeerdering van de Stellingwarver Schrieversronte de aldereerste Stellingwarf-Trofee kregen veur al et wark dat hi’j deur de jaoren henne veur et Stellingwarfs uut de wege zet het. Nao de herdrok van zien laeste roman Et geheim van de wiend dee blieken dat de tetaole oplaoge van Veenstra zien boeken now meer as 50.000 exemplaoren is. Een respektaobel antal veur zoe’n klein taelgebied! De Stellingwarf-Trofee is een keramisch keunstwark mit de kop van een griffioen dat maekt is deur keramist Peter Hiemstra uut Berkoop. De Trofee zal mar hiel of en toe deur de Stellingwarver Schrieversronte an iene uutreikt wodden.


Johan Veenstra: meer as 50.000 boeken!

Op 22 april 2010 is d’r een twiede drok verschenen van Johan Veenstra zien laeste roman Et geheim van de wiend. Op 6 meert kreeg Veenstra in Emmen de Streektaelpries 2009 van et Dagblad van het Noorden veur dat boek. Nao et winnen van de pries bin d’r van alle kaanten nogal wat extra boeken bi’j de Stellingwarver Schrieversronte besteld, dat zodoende het de uutgever besleuten dat de roman rap herdrokt wodden mos. De twiede drok is duzend exemplaoren groot. In elke goeie boekhaandel is et boek now weer te bezetten.
Mit disse herdrok het de Stellingwarver schriever uut Ni’jhooltpae een magische greens berikt. De totaole oplaoge van zien boeken is now krek over de 50.000 exemplaoren hennekommen. Veur een klein taelgebied as et Stellingwarfs is dat een unieke prestaosie.
Veenstra is nog lange niet van doel en hool mit de schrieveri’je op. Hi’j warkt op et ogenblik an een ni’je bundel mit humoristische verhaelen en wil van ’t jaor eins ok uut aende zetten mit et schrieven van een ni’je roman.


Johan Veenstra wint streektaalprijs Dagblad van het Noorden

Johan Veenstra het veur zien roman Et geheim van de wiend de streektaalprijs 2009 van et Dagblad van het Noorden wunnen. Mit vier aandere boeken van Drentse en Grunninger schrievers/dichters was hi’j in de kattegerie poëzie en proza veur de pries nommeneerd. De Drentse zanger Daniël Lohues wun de pries in de kattegerie cd/dvd veur zien cd Allennig III. De priezen wodden op 6 meert uutreikt tiedens et grote streektaalfestival !Reur! in de biebeltheek van Emmen. Van de eerste drok van de roman bin nog mar een zeuventig exemplaoren over, dat et ligt in de bedoeling dat de Stellingwarver Schrieversronte over niet al te lange tied mit een twiede drok van et boek kommen zal.


Johan Veenstra nomineerd veur streektaalprijs Dagblad van het Noorden

Johan Veenstra zien laeste roman Et geheim van de wiend is nomineerd veur de streektaalprijs van et Dagblad van het Noorden. Mit vuuf aandere Nedersaksische schrievers is hi’j op ‘e kotte lieste (shortlist) terechtekommen. Tegere mit Peter Hiemstra overkwam Veenstra dat indertied ok mit heur boek Longerlaand. Op et streektaelfestival Reur op 6 meert in Emmen wodt bekendmaekt wie de pries wunnen het. De nomineerde schrievers in de rebriek proza & poëzie bin:

Minnezinne. Drentse erotische gedichten: Delia Bremer & Ria Westerhuis
Op e tast – Tonko Ufkes
Zo is t nait goan/Zo is het niet gegaan – Jan Glas
Bliedschop veur t bezeren – Henk Puister
Et geheim van de wiend – Johan Veenstra


Ni’je gedichten van Johan Veenstra

D’r weren al lange gien gedichten van Johan Veenstra meer in boekvorm te koop. Et laeste boek mit gedichten Longerlaand was al lange uutverkocht. Mar now is et boek Laandschop d’r. Et is uutgeven deur de ni’je stichting Prop in Berkoop in et kader van Stellingwarf 700. Acht keunsteners hebben heur inspireren laoten deur et mooie laandschop van de Stellingwarven en dat verbeeld in een hiele riegel keunstwarken: schilderi’jen, beelden, pentekenings, broonspanelen. Alles is op et ogenblik te zien op een tentoonstelling in Keunstruumte Hiemstra an de Oosterwoldseweg 17 in Berkoop. De tentoonstelling lopt van 21 november t/m 27 december en is eupend op vri’jdag-, zaoterdag- en zundagmiddag van 13.00 tot 17.00 ure. En d’r is dus ok een prachtig boek van uutgeven mit ofbeeldings van al die keunstwarken en acht ni’je gedichten van Johan Veenstra. Omdat d’r rejaol subsidie veur et projekt Laandschop beschikber was kost et boek mar een tientien. Dat is te geef veur zoe’n prachtig uutvoerd boek! De acht keunsteners die an et projekt mitwarkt hebben bin Guus Hellegers en Sigrid Hamelink (West-Stellingwarf), Peter Hiemstra en Christiaan Kuitwaard (Oost-Stellingwarf) Rudi Lanjouw en Siemen Dijkstra (Drenthe) en Marian Hulshof en Jan Snijder (Frieslaand).


« Veurige bladziede