Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Ni’js


Dichtbundel De overkaant van et waeter uutverkocht

Op 21 meie 2018 raekte de dichtbundel De overkaant van et waeter uutverkocht. De bundel wodde op 28 juli 2017 prissenteerd tiedens een literaire aovend in mfc De Ni’je Stienze in Ni’jhooltpae. Et eerste exemplaor wodde deur de dichter overhaandigd an de Drentse dichteresse Ria Westerhuis. Et boek verscheen in een oplaoge van 350 exemplaoren. Johan Veenstra zat een maond laank praktisch elke dag tiedens de keunstmannefestaosie Eupen Stal mit zien ni’je bundel in de hal van et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop om zien bundel an de man te brengen. Dat was een groot sukses. Johan Veenstra verkocht d’r allienig daor zoe’n 150 exemplaoren. De overkaant van et waeter was de laeste dichtbundel van Johan Veenstra.


Roman Een vrouw van ivoor uutverkocht

Op 20 meert 2018 raekte de roman Een vrouw van ivoor uutverkocht. De roman wodde op 21 augustus 2015 prissenteerd in mfc De Ni’je Stienze in Ni’jhooltpae. Et eerste exemplaor wodde deur de schriever overhaandigd an de Drentse schriefster Marga Kool. De oplaoge was 1.000 exemplaoren. Et boek wodde in 2016 nommeneerd veur de Rink van der Veldepriis. Op 3 april 2016 wodde de roman bekroond mit de Streektaelpries van et Dagblad van et Noorden in Theater De Winsinghof in Roden.


De overkaant van et waeter de laeste dichtbundel van Johan Veenstra

Tiedens een kulturele aovend in mfc De Ni’je Stienze in Ni’jhooltpae verscheen op 28 juli 2017 de laeste dichtbundel van Johan Veenstra. Een bundel mit persoonlike gedichten over zien moeder, onbekende vader, (half)breur en kammeraod. De meensken die zien leven kleur gavven en geven. En netuurlik ok gedichten over himzels en zien d’rp. De bundel kwam uut in een had kaft en in een ienmaolige oplaoge van 350 exemplaoren. De vormgeving is van Sijtze Veldema/Stilet Vormgeving Dwingel. Bi’j vuuf gedichten uut de bundel hebben verschillende fotografen foto’s maekt die tiedens de keunstmanefestaosie Eupen Stal in Berkoop te zien binnen in de hal van et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte. Johan Veenstra zit daor haost elke middag mit zien boeken, verkoopt en signeert ze. De pries van De overkaant van et waeter is mar tien euro.


Johan Veenstra kandidaot veur de Rink van der Veldepriis

De Stellingwarver schriever Johan Veenstra is ien van de vuuf kandidaoten veur de Rink van der Veldepriis 2016. Veenstra is nommeneerd veur zien roman Een vrouw van ivoor die eind augustus uutgeven wodde door de Stellingwarver Schrieversronte. De aandere vier kandidaoten veur de pries bin Willem Schoorstra (Pier), Mindert Wijnstra (De seefrou), Anne Feddema (De triennen fan Cheetah) en Hylke Tromp (Noah).
De Rink van der Veldepriis wodt sund et jaor 2004 om et jaor uutreikt deur de gemiente Smallingerlaand en de Friese Pers Boekerij. Hi’j bestaot uut een keunstwark van Anne Woudwijk en een bedrag van 1250 euro. De pries is nuumd naor de in 2001 wegraekte Friese schriever en journalist Rink van der Velde. Die zien boeken wodden jaorenlaank geweldig goed verkocht.
De winner wodt op 17 feberwaori 2016 bekendmaekt.


Roman Et geheim van de wiend uutverkocht

Op 21 november 2015 raekte de roman Et geheim van de wiend uutverkocht. De eerste drok van de vuufde roman van Johan Veenstra wodde op vri’jdag 28 agustus 2009 prissenteerd in mfc De Ni’je Stienze in Ni’jhooltpae. De schriever gaf et eerste exemplaor doe an kesteelheer Gerrie (Gregorius) Halman uut Blesdieke. In 2010 verscheen de twiede drok van et boek. Mit mekeer een oplaoge van 2500 exemplaoren. Johan Veenstra kreeg veur disse roman in 2010 de Streektaelpries 2009 van et Dagblad van et Noorden in de biebeltheek van Emmen.


Een vrouw van ivoor – de zesde roman van Johan Veenstra

Op vri’jdagaovend 21 augustus 2015 wodde in mfc De Ni’je Stienze in Ni’jhooltpae een kulturele aovend hullen naor anleiding van et uutkommen van de roman Een vrouw van ivoor van Johan Veenstra. Et eerste exemplaor van Een vrouw van ivoor was veur de bekende Drentse schriefster Marga Kool. Et twiede exemplaor was veur Feike Oosterhof, die jaoren in Ivoorkust woond en warkt het en de schriever zodoende helpen kon bi’j et schrieven van de Afrikaanse stokken van de roman. Pieter Jonker interviewde Johan Veenstra en Marga Kool. De Friese zanger Bennie Huisman zong zowel veur as nao et schoft lieties over et waeter en de zee.
Een vrouw van ivoor is et 25ste boek van Johan Veenstra en zien 6de roman.Veur een klein diel is et een vervolg op Veenstra zien autobiografische roman Een brogge van glas. Dat was een roman over de zuuktocht naor een onbekende vader en een halfbreur. Dezelde meensken die in dat boek veurkommen kommen ok in Een vrouw van ivoor veur. Mar et belangriekste diel van et boek gaot over Aichata Guei, een mooie, jonge vrouw uut Ivoorkust. Zi’j mos heur laand ontvlochten tiedens de burgeroorlog daor en op een waarme julidag van 2006 komt ze deur de aachterdeure in et huus van Johan Veenstra in Ni’jhooltpae. Johan Veenstra volgt heur leven en zien eigen leven tot heur wegen mekaander op die waarme julidag kruzen. Et is Johan Veenstra opni’j lokt en schrief een boek daj’ et liefste in iene goeze uutlezen willen! Et boek is uutgeven deur de Stichting Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Et omslag is maekt deur Sijtze Veldema van Stilet Vormgeving in Dwingel. Et boek telt 176 bladzieden en kost € 13,50.


Johan Veenstra vertaelde Nijntje in et Stellingwarfs

Burgemeester Gerard van Klaveren van West-Stellingwarf kreeg op donderdagaovend 28 augustus in boekhaandel Read Shop Zwikstra in Wolvege et eerste exemplaor van et in et Stellingwarfs vertaelde Nijntje-boekien Pake en beppe Pluus. Hi’j kreeg et van vertaeler Johan Veenstra. Steven Sterk van uutgeveri’je Bornmeer vertelde over et belang van vertaelen in streektaelen.
Op verzuuk van uutgeveri’je Bornmeer vertaelde Johan Veenstra in de meitied van 2014 et Nijntje-boekien Opa en oma Pluis in et Stellingwarfs. In et Stellingwarfs hiet et now dus Pake en beppe Pluus. Dick Bruna, de schriever van de Nijntje-boekies, is d’r wereldberoemd mit wodden. Nijntje is in een protte taelen vertaeld en ok in verschillende (streek)taelen in Nederlaand: Fries, Grunnings, Drents, Twents, Aachterhoeks, Zeeuws en Mestrichts. En now kun de Stellingwarver oolden/grootoolden heur kiender/kleinkiender dus ok in et Stellingwarfs uut Nijntje veurlezen. Ankem jaor wodt trouwens et Dick Bruna-jaor. Et is dan percies 60 jaor leden dat et eerste Nijntje boekien uutkwam. Bruna het nog niet zolange leden weten laoten dat hi’j vanwege zien leeftied stopt mit de schrieveri’je.
In dit in et Stellingwarfs vertaelde boekien gaot Nijntje op vesite bi’j zien pake en beppe. Hi’j krigt een autoped en lekkere botterkoekies. En’ hi’j leert van beppe hoe aj’ breiden moeten. Een kostelik boekien mit mooie tekenings. Et boekien Pake en beppe Pluus is uutgeven in een had omslag en et kost mar 6 euro! Et is te koop bi’j de boekhaandel, bol.com, Bornmeer nl en de Stellingwarver Schrieversronte. ISBN 978-90-5615-329-8.


Twiede drok Mit et waeter veur de dokter

Vlak veurdat de Stellingwarver sutelaktie 2014 uut aende zet, is de twiede drok uutkommen van Johan Veenstra zien laeste verhaelebundel Mit et waeter veur de dokter. De eerste drok verscheen in jannewaori 2012 en hadde een oplaoge van 1500 exemplaoren. De twiede drok het een oplaoge van 750 exemplaoren. Et is best wel biezunder dat d’r in disse tied nog een twiede drok van et boek verschient. De verkope van boeken keldert overal ommeraek. De room is van de melk’ De eerste drok van Mit et waeter veur de dokter wodde drokt bi’j Banda in Et Vene. Disse twiede drok is verzorgd deur Printbase bv in Suntjehannesge. Dat betekent dat et boek in Tsjechië drokt is. Et zicht d’r trouwens krek zo mooi uut! Omdat de Stellingwarver Schrieversronte de hieltied minder subsidie krigt is et niet meer te betaelen om boeken in Nederlaand drokken te laoten en dus wodt d’r uutweken naor lanen daor et vule goedkoper daon wodden kan. Et is aenlik droevig dat et zo moet. Mar ja… Et mooie omslag van et boek is van Sijtze Veldema van Stilet Vormgeving in Dwingel. In Mit et waeter veur de dokter staon veertig verhaelen. Meerst humoristisch, mar d’r staon ok wel wat serieuzere verhaelen in. Et boek telt 128 bladzieden, kost mar 12,50 euro, en is now overal weer te kriegen.


Een brogge van glas uutverkocht

De Stellingwarver versie van de autobiografische roman Een brogge van glas van Johan Veenstra is uutverkocht. Et boek is allienig nog in een peer boekwinkels te koop. De roman verscheen in 2006. D’r kwammen mit mekeer vier drokken van uut mit een tetaole oplaoge van 4500 exemplaoren. Et boek was een groot sukses en de schriever kreeg deur de jaoren henne een protte ontroerende reakties. Et boek zal now niet nog een keer herdrokt wodden. De Friese vertaeling In brêge fan glês die vleden jaor bi’j uutgeveri’je Bornmeer uutkwam en et luusterboek in et Stellingwarfs bin nog wel volop te kriegen en ok via dit webstee te bestellen.


Stellingwarf-Trofee veur Johan Veenstra

Op 19 meie 2010 het Johan Veenstra tiedens de jaorvergeerdering van de Stellingwarver Schrieversronte de aldereerste Stellingwarf-Trofee kregen veur al et wark dat hi’j deur de jaoren henne veur et Stellingwarfs uut de wege zet het. Nao de herdrok van zien laeste roman Et geheim van de wiend dee blieken dat de tetaole oplaoge van Veenstra zien boeken now meer as 50.000 exemplaoren is. Een respektaobel antal veur zoe’n klein taelgebied! De Stellingwarf-Trofee is een keramisch keunstwark mit de kop van een griffioen dat maekt is deur keramist Peter Hiemstra uut Berkoop. De Trofee zal mar hiel of en toe deur de Stellingwarver Schrieversronte an iene uutreikt wodden.


« Veurige bladziede   Volgende bladziede »