Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Ni’js


Vroeger is veurgoed veurbi’j uutverkocht

Plaetst op 26 juli 2023.

De zeuvende roman van Johan Veenstra, Vroeger is veurgoed veurbi’j, is uutverkocht. Et boek verscheen op 27 juli 2018 in een eerste drok van 800 exemplaoren. In jannewaori 2019 kwam d’r een twiede drok van 400 exemplaoren. Omslag en vormgeving weren van Sijtze Veldema van Stilet Vormgeving in Dwingel. Johan Veenstra kreeg veur disse roman de Rink van der Veldepries 2019. De schriever kon de pries in verbaand mit corona eerst in 2020 in ontvangst nemen. Et was de eerste keer dat de Rink van der Veldepries toekend wodde an een boek in et Stellingwarfs.


Naozoemerlaand – ni’je verhaelebundel van Johan Veenstra

Plaetst op 17 juli 2023.

Op 14 juli 2023 kwam Johan Veenstra zien verhaelebundel Naozoemerlaand uut tiedens een drok bezochte literaire aovend in mfc De Ni’je Stienze in Ni’jhooltpae. Et eerste exemplaor van et boek wodde deur de schriever anbeuden an Frits van der Vinne van boekhaandel Zwikstra in Wolvege. De schriever vertelde uut zien ni’je boek en Grytsje Kingma zong lieties in et Fries. Ze hadde speciaol twie lieties over/veur Johan Veenstra schreven. Abel Darwinkel gaf een beschouwing over et boek. In et boek staon 28 meerst wat ontroerende verhaelen die veur et grootste pat in coronatied schreven binnen.

Johan Veenstra schrift zoas altied beeldend en herkenber over hiele verschillende meensken. Et kun je naosten wezen of je buren. De schriever zels of de lezer. Ie zien et leven van al die meensken en wat ze mitmaeken as et waore veur je ogen gebeuren en beleven wat as zi’j beleven. Et bin hiele biezundere verhaelen.

De schriever zit zo staorigan in de naodaegen van zien (schrievers)leven. Hopelik komt d’r nog een boek, mar dit is in ieder geval ien van zien laeste boeken.

Naozoemerlaand telt 224 bladzieden, et verscheen in een had kaft mit leeslint en kost 16,95 euro. Dat is een slieterspriesien. D’r bin duzend exemplaoren van drokt. Opmaek en omslag bin van Sijtze Veldema van Stilet Vormgeving in Dwingel. Et is drokt bi’j Printbase bv in Suntjehannesge. Et is te koop bi’j alle goeie boekhaandels, bi’j de Stellingwarver Schrieversronte en de schriever zels.


Mit et waeter veur de dokter uutverkocht

Plaetst op 24 april 2023.

De verhaelebundel Mit et waeter veur de dokter van Johan Veenstra is uutverkocht. Et boek kwam in jannewaori 2012 uut in een eerste drok van 1500 exemplaoren. In augustus 2014 kwam d’r een twiede drok van 750 exemplaoren. Sund die tied wo’n de oplaogen al kleinder en kleinder. En dat gaot gewoon zo deur. De room is veurgoed van de melk. Veural ok omdat et tal optredens van de schriever zo inkot is. De eerste drok wodde indertied drokt bi’j Banda in Et Vene, de twiede drok bi’j Printbase bv in Suntjehannesge. Omslag en vormgeving weren van Sijtze Veldema van Stilet Vormgeving in Dwingel. In et boek staon veertig verhaelen. Meerst humoristisch, mar d’r staon ok wel wat serieuze verhaelen in.


In brêge fan glês uutverkocht

Plaetst op 22 november 2022.

De deur Folkert de Jong in et Fries vertaelde roman Een brogge van glas van Johan Veenstra is uutverkocht. In brêge fan glês verscheen in 2009 bi’j uutgeveri’je Bornmeer in een oplaoge van duzend exemplaoren. De Stellingwarver versie van et boek is al langer uutverkocht. Et boek is nog wel in et Stellingwarfs as luusterboek te koop.


Johan Veenstra vertaelt kienderboek

Plaetst op 17 november 2022.

Op verzuuk van de Stellingwarver Schrieversronte het Johan Veenstra in 2021 et kienderboek Het lammetje dat een varken is van Pim Lammers vertaeld in et Stellingwarfs. De titel in et Stellingwarfs is: Et laompien dat een varken is. Et gaot hier om et eerste transgender prenteboek. De beide schrievers verzorgden op 31 meie 2022 een literaire aovend in de biebeltheek van Oosterwoolde. Een dag laeter hebben ze et boek tegere prissenteerd op twie basisschoelen. Iene in Oosterwoolde en iene in Noordwoolde. De kiender van groep drieje van alle Stellingwarver basisschoelen hebben et boek kedo kregen.


Johan Veenstra nommeneerd veur Streektaalprijs Dagblad van het Noorden

Plaetst op 20 juni 2022.

Johan Veenstra zien laeste roman Et liek in de Lende, de eerste Stellingwarver literaire thriller, is nommeneerd veur de Streektaelpries van et Dagblad van et Noorden 2020-2021. Drie keer eerder wodde een boek van Veenstra nommeneerd veur disse pries: Longerlaand, Et geheim van de wiend en Een vrouw van ivoor. Veur de beide laeste romans kreeg Johan Veenstra de pries ok echt. Disse keer bleef et bi’j een nommenaosie.


Rink van der Veldepries veur Johan Veenstra

Plaetst op 11 jannewaori 2022.

Op 19 september 2020 kreeg Johan Veenstra te heuren dat him de Rink van der Veldepries toekend was veur zien roman Vroeger is veurgoed veurbi’j. De Rink van der Veldepries is een twiejaorlikse pries van de gemiente Smallingerlaand en bestaot uut een oorkonde, een beeld van Anne Woudwijk en een geldbedrag van twieduzend euro. Vanwege corona kon de pries eerst uutreikt wodden op 14 juli 2021 in schouwburg De Lawei in Drachten. D’r moch mar een klein koppeltien volk bi’j wezen. Johan Veenstra kreeg de pries van Robin Hartogh Heys van de Lier, de kultuurwethoolder van de gemiente Smallingerlaand. De jury beston uut Joukje Aardema, Nynke Andringa en Koos Tiemersma. De jury vun et in ynfielend skreaun boek, en dat sûnder melodramatysk te wurden. Ze prezen de prachtige en faak ek pynlik oerkommende sfeartekening en de beschrieving van de kerakters.


Et liek in de Lende – literaire thriller van Johan Veenstra

Plaetst op 8 jannewaori 2022.

Op vri’jdagaovend 9 juli 2021 kwam in mfc De Ni’je Stienze in Ni’jhooltpae et ni’je boek van Johan Veenstra uut: de literaire thriller Et liek in de Lende. Et wodde een mooie literaire aovend mit een interview mit de schriever en een kwis. De meziek wodde verzorgd deur Karst Berkenbosch en Mark Verbeek. Et eerste exemplaor van et boek wodde anbeuden an Akkie Zeilstra, de winner van de kwis die maekt wodde deur Abel Darwinkel, sund jannewaori 2021 de ni’je direkteur van de Stellingwarver Schrieversronte. Et boek telt 256 bladzieden en et kwam in een oplaoge van 1.000 exemplaoren uut in een had kaft. Opmaek en omslagontwarp wodden maekt deur Sijtze Veldema van Stilet Vormgeving in Dwingel. Et wodde drokt bi’j Printbase b.v. in Suntjehannesge. De verkooppries is 15,95 euro. Dat is veur zoe’n dik boek in een had kaft mit leeslint een slieterspriesien! Johan Veenstra het mit Et liek in de Lende de aldereerste literaire thriller in et Stellingwarfs schreven. Et is een slim spannend boek wodden. Ie willen et verhael et liefste in iene goeze uutlezen en dat heurt vanzels ok zo mit een thriller! Johan Veenstra vertelt in et boek in wezen twie verhaelen die mit mekeer te maeken hebben en an et aende van et boek saemenkommen. Et liek in de Lende bleek votdaolik een groot verkoopsukses. In septemberkwam d’r al een twiede drok uut van 600 exemplaoren.

De heufdpersonen in et boek bin de beide pelisiemannen en kammeraoden Rik Smit en Rolf Wesselink. As Rik op een mooie morgen een aentien draeven gaot, dot hi’j een gruwelike ontdekking. Op et zaandstraantien bi’j et Wiede van de Lende ligt et lichem van een naekende vrouw mit et heufd in et waeter. As Rik dichterbi’j komt, zicht hi’j an de tatoeage op heur linkeraarm dat et Mara Silvius is. De vrouw mit wie hi’j de naacht deurbrocht het in et Van der Valk-hotel in Wolvege. Et liekt d’r op dat iene heur in et Wiede verdronken het. As pelisieman heurt hi’j vanzels drekt et buro te bellen. Mar… hi’j het Mara vermoedelik as laeste zien, is dan ongetwiefeld de eerste verdochte en mag in ieder geval niet mitdoen an et onderzuuk. En hi’j wil beslist helpen en vien de moordener van zien geliefde. Rik vertelt niks van zien voonst en dot zodoende volop mit an et onderzuuk. Mar dan wodt Jurjen van Dam verdronken vunnen in et zwembad bi’j zien vekaansiehuus in de buurtschop Iegypte bi’j de Delleboerster Heide. En Rik Smit krigt de hieltied meer et onbehaegelike gevuul dat de moordener et ok op him veurzien het… Wie is disse kille moordener die gien sporen aachterlat? Waoromme komt hi’j tot zokke gruwelike daoden? Wat is d’r in et verleden mit him gebeurd? En… lokt et de pelisies om de man te pakken te kriegen?


Zulveren Anjer veur Johan Veenstra

Plaetst op 7 jannewaori 2022.

In jannewaori 2021 wodde Johan Veenstra deur de direkteur van et Preens Bernhard Kultuurfoons al op ’e hoogte brocht van et feit dat him een Zulveren Anjer 2021 toekend was. Een enorme ere en verrassing! De Kommesaores van de Keuning, Arno Brok, en André van de Nadort, de burgemeester van West-Stellingwarf kwammen mit bloemen an de deure om him te fielseteren. En op 4 juni 2021 was et dan zoveer. Johan Veenstra kreeg in et Peleis op ’e Dam in Amsterdam zien Zulveren Anjer van Preenses Beatrix. Nao ofloop van de plechtighied konnen alle dekoreerden van 2020 en 2021 omstebeurten een schoffien mit de preenses praoten. Een biezundere gebeurtenis! Et was spietig dat Johan Veenstra allienig in de taxi naor Amsterdam mos. As d’r gien corona west was, hadde hi’j dattig meensken mitnemen mocht. Veur 2021 wodden ok Zulveren Anjers toekend an Barend van Benthem en Janine en Joop van den Ende. Veur 2020 kregen Kees Bos, Els Blokker-Verwer en Albert Haar Zulveren Anjers. Uut et juryrappot over Johan Veenstra et volgende: Zijn werk is prikkelend, creatief en persoonlijk en is daarmee van groot belang voor de ontwikkeling van literatuur in het Stellingwerfs, en van streektaalliteratuur in het algemeen.


Johan Veenstra: Ereburger van West-Stellingwarf

Plaetst op 1 jannewaori 2022.

Op 29 meert 2021 kreeg Johan Veenstra in et gemientehuus in Wolvege van burgemeester André van de Nadort te heuren dat hi’j deur de gemienteraod benuumd was tot Ereburger van West-Stellingwarf. Dat gebeurde naodat Veenstra daor een verhael verteld hadde naor anleiding van meert-streektaelmaond. Alle fraktieveurzitters fielseteerden de schriever vervolgens via een beeldverbiening. Vanwege corona konnen die niet in et gemientehuus wezen. De tekst op ’e oorkonde ludet as volgt:

Johan Veenstra is schrijver van verhalen en romans, dichter, spreker, collumnist, vertaler en verteller. Voor al deze vormen gebruikt hij slechts één taal om zich uit te drukken: het Stellingwerfs. Als schrijver en verteller in deze streektaal tekent hij al 50 jaar de Weststellingwerfse identiteit en haar karakter. Vanuit de inhoud en betekenis van zijn gehele oeuvre is een onderscheidend en uniek belang aan te geven. Johan Veenstra is met zijn werk en inzet een buitengewoon en uniek ambassadeur voor de Stellingwerfse taal, de gemeente Weststellingwerf en haar inwoners.

Johan Veenstra is de zeuvende man die tot Ereburger van West-Stellingwarf benuumd is. Van de veurige zesse leeft allienig oold-burgemeester Remco Heite nog. Tot now an toe wodde van de Ereburgers een schilderi’je veur in et gemientehuus maekt deur Ton Verheij. Van Johan Veenstra zal een foto maekt wodden deur fotograaf Rob de Wind.


   Volgende bladziede »