Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Internetdagboek


Fietstocht

Plaetst op 10 meie 2024.

Gistermiddag he’k even an de Industrieweg in Wolvege keken daor Computerservice Hofma komt. Jarmo en zien vader weren d’r drok an ’t wark. Et wodt mooi, mar wat een wark… De peinze moet d’r daor ommeraek op!

Et is et mooiste weer van de wereld, dat ik hebbe vandaege een fietstochien van 44 kilemeter maekt. Ik bin bi’j de Lende langes naor de Driewegsluus reden en doe naor Ooldemark. Daor he’k tussen de middag een twaelfuurtien had op et terras van resteraant Hof van Hollaand. Neffens mi’j hiet et now van Family, mar ik blieve van Hof van Hollaand zeggen. Dat vien ik een mooiere naeme. Ik kreeg een koppien  tomatesoep, een plakkien bolle mit een kroket en een plakkien bolle mit een mini-uutsmieter. En dan nog een bakkien drinken d’r bi’j. Daornao bin ‘k veerderfietst over Blesdieke en De Blesse naor Wolvege. Daor he’k wat bosschoppies daon en doe bin ‘k weer op huus an gaon. Wat een lekkere dag! Ik gao morgen en overmorgen ok fietsen. Et kan now!

Gister kwam d’r een appien mit een foto van Douwe en Romkje. Ze bin op vekaansie in Schuld am Ahr in de Noord Eifel. Zo te zien is de Ahr een soortement Lende.


Optreden bi’j Binnert Overdiep

Plaetst op 9 meie 2024.

Op woensdagaovend 22 meie is d’r een Fries-Stellingwarver literaire aovend bi’j boekhaandel Binnert Overdiep in Et Vene. Et begint om 19.30 ure en duurt tot ongeveer 21.00 ure. D’r is dan een gezaemelik optreden van Douwe Kootstra en Johan Veenstra. De beide manluden stellen mekeer vraogen en ze vertellen verhaelen. Ze vertellen tegere ok een verhael. Johan begint in et Stellingwarfs en Douwe maekt et in et Fries of. Beide mannen bin wel aorig in et zoolt bebeten. Ze hebben allebeide wiethoevule optredens verzorgd. Indertied weren ze ok allebeide mit een spreuken kollum op Omroep Frieslaand-radio te heuren. De aovend wodt hullen naor anleiding van et feit dat vleden jaor et dattigste boek van Johan verschenen is. De verhaelebundel Naozoemerlaand. De toegang is gratis en veur niks. In et schoft en nao ofloop kun de boeken van de schrievers anschaft wodden. Op verzuuk signeren de beide schrievers heur boeken. Wees welkom! As jim d’r henne willen moej’m jim wel even opgeven via info@binnertoverdiep.nl Misschien zien we mekeer daor dan wel! Hieronder een foto van de beide schrievers/vertellers bi’j de karke van Berkoop.


Burgum

Plaetst op 8 meie 2024.

Ik hebbe vandemiddag op vesite west bi’j Jannie in Burgum. Now Jan d’r niet meer is, is heur wereltien hiel klein wodden. Ik hebbe d’r een peer bakkies thee had, twie koeken en een benaan. Zeune Robbie kwam ok even langes. Tegenover Jannie zit Electric Tattooing. Dat volk het et neffens heur hatstikke drok. D’r kommen ok nogal wat meensken uut et butenlaand, die daor dan een peer daegen blieven. In een dag of wat kriegen ze een grote schildering op ‘e rogge of argens aanders en naachs blieven ze daor dan ok slaopen. As ik zoks doen laoten zol, zo’k naachs wel naor huus kunnen… Jannie krigt zoas vule meer ooldere meensken in Burgum elke dag een bakkien eten van de gruunteboer. Ze kan uut drie soorten eten kiezen. Mar ze krigt ok wel es wat aander eten, dat zodoende hadde ze wel een stokmennig van die bakkies in de vriezer zitten. Ik hebbe d’r twieje van mitkregen. Eerpelpuree mit rooie kool en hachee en Belgisch vleispottien mit koevleis en alderhaande stoveri’je. Dat ik hebbe et de kommende daegen makkelik mit de eteri’je.


Ni’j onderkommen Schrieversronte

Plaetst op 7 meie 2024.

Vandemorgen he’k op ‘e fiets naor de Schrieversronte in Berkoop west mit weer een flut spul dat daor wel in et archief kan. Ik bin de boel hier thuus an ’t uutmesten en ik komme alderhaande spul tegen dat wel naor Berkoop kan. De kollums die ‘k veurlezen hebbe veur Omroep Frieslaand-radio in et pergramme It Wapen fan Fryslân van Eelke Lok. Dan hewwe et over de jaoren 1999-2001. Ik was dan altied live in de studio. Douwe (Kootstra) en ik wisselden mekeer indertied of. Ikke de iene weke, hi’j de aandere weke. Laeter dee de al wegraekte Mindert Wijnstra ok mit. En dan de korrespondeensie angaonde de Zulveren Anjer. En de legendaorische cd Die Forelle – De Lende van et duo Johan en Johan. Op et feest van mien 60ste verjaordag in Et Waopen in Berkoop zong ik et lied De Lende op ‘e wieze van Die Forelle van Franz Schubert. Kammeraod Johan Bijkerk begeleidde me op ‘e piano. De cd wodde op 9 november 2005 opneumen bi’j him thuus in Almelo. Alle meensken die op et feest weren kregen doe een cd mit. Ik hadde d’r nog drieje en iene d’r van zit now in et archief. Ik hebbe ok nog even in et ni’je onderkommen van de Stellingwarver Schrieversronte keken. Et grote witte gebouw daor Baank Bercoop indertied in zat. Dat gebouw wodde eupend op 8 meert 1996. Rients Gratama schreef een schets die in et Fries, Nederlaans en Stellingwarfs speuld wodde bi’j de eupening deur Rients Gratama, Carry Tefsen en Johan Veenstra. Ik vergete die dag nooit. Een dag laeter gong mien moeder naor et ziekenhuus en ze zol niet weer thuus kommen. Mar wat kriegen ze daor een ruumte. Wat een allemachtig grote kelder zit d’r onder dat gebouw. Daor verdrinkt oons archief zuver in. Mooi da’k dat vandemorgen even bekieken kon.

Een schoffien leden he’k et boek Opera in het Weiland van Kasper Jansen lezen. Et wodde uutgeven bi’j gelegenhied van et dattigjaorig bestaon van Opera Spange. Spange is et Verona van West-Stellingwarf. Et is een prachtig uutgeven boek mit een protte mooie foto’s d’r in.

 


Sneek

Plaetst op 6 meie 2024.

Gister was et gien mooi weer, dat ik bin de hiele dag wat an ’t opredden west en ik hebbe weer es an ’t bakken west. Een kruudkoeke en een ontbijtkoeke die beidend slimme lekker wodden binnen. Gisteraovend he’k geneuten van et Bevri’jdingskonsert op ‘e Amstel. Et liekt altied zo mooi as et donker wodt en dan al die lochies op et waeter. En netuurlik blift et ofscheidslied We’ll meet again van Vera Lynn prachtig. Wat is dat toch een mooi lied!

Vandemiddag he’k bi’j Jelle en Gerda in Sneek op vesite west. We hebben gezellig praot en… ik bin mit Jelle naor een groot en veural leeg parkeerterrein reden. In de eerste weke van juli zuwwe tegere een midweke vot mit mien ni’je auto. Een automaot… En die is Jelle niet wend. En as ik ziek, zwak en misselik wor, moet hi’j d’r wel in rieden kunnen. Dat we hebben vandemiddag oefend. Even mar wol hi’j nog remmen mit et linkerbien, dat moch dus niet. Mar veerder gong et prima. Hi’j het meer technisch inzicht as dat ik hebbe. Ie hebben zoks of ie hebben et niet… Ik hadde mien ni’je laptop ok bi’j me. Awwe een midweke vot binnen wi’k wel graeg dat disse dagboekstokkies deurgaon kunnen. Ik hebbe mit heur wifi dus perbeerd en komme op internet. Et wol niet. Wat hewwe dan toch verkeerd daon? We snapten d’r mit ’n drienend niks van. Et is onbegriepelik. Zo technisch wawwe dus ok weer niet. Hoe moe’k dit dan veur mekeer zien te kriegen? Ik hebbe vanaovend lekker waarm eten bi’j heur had. Eerpelties mit grune boonties mit spekkies d’r deur en een keze-schinke vinke. En doe nog wat roomyoghurt nao. Wat wil een meens nog meer!


Bevri’jdingsdag

Plaetst op 5 meie 2024.

Et was gisteraovend wel wat een aandere 4 meie-herdaenking in Wolvege as in aandere jaoren. Eerstens hongen de vlaggen van Kannede en Australië daor now ok halfstok en wodden de volkslieden van die beide lanen ok speuld deur brassband Euphonia. En twiedens weren de toespraoken aanders van toon en inhoold. D’r klonk dudelik de ongerusthied in deur angaonde de toestaand in de wereld. De man die naost me ston zee dat hi’j benauwd is dawwe oorlog kriegen zullen. Hi’j is lange niet de ienige die daor bange veur is. Lao’we disse tied vergelieken mit 1938 en Chamberlain. Mit diktaters kuj’ gien ofspraoken maeken, ze bedonderen je toch. De grote ellende is dat meensken nooit wat van de geschiedenis leren en dat is een griezelige wetenschop. As ultrarechts beheurlik wint mit de Europese verkiezings en as Trump in Amerike wint, dan daansen we mit mekeer op ‘e raand van een vulkaan. Et was gisteraovend een indrokwekkende bi’jienkomst.

De netuur gaot intied zien eigen gang. De sepiepen hebben prachtig bluuid in de bos naost huus. Een peer pollen bluuien nog. De kruderige locht hangt aovens om et huus henne. En de iekmulders bin d’r weer. D’r zat gister iene op ‘e butermure. Ik hebbe him een aai geven en zegd da’k bliede bin dat ze d’r weer binnen. Ik bin van kiend of an al gek op iekmulders. Et bluuien van de sepiepen en de iekmulders, dat betekent dat et veurjaor is. En elk jaor daenk ik mit et oolder wodden: hoevaeke zo’k dat moois nog mitmaeken meugen? Wat ok zo mooi is… Vleden jaor hebben ze brempollegies plaant bi’j de Karkelaene langes, hier in Ni’jhooltpae. Van de grote weg of tot de karke an toe. En die bluuien now prachtig!

Vanaovend kiek ik zoas ieder jaor naor et Bevri’jdingskonsert op ‘e Amstel in Amsterdam.


De vierde meie

Plaetst op 4 meie 2024.

D’r hebben treinen reden,

die hebben meensken votbrocht

van ’t leven naor de dood.

Omdat ze aanders weren,

krek even aanders weren.

Ontelber bin de keren

dat die treinen reden

van hier naor Duutslaand toe.

uut: Ze lopen deur Den Haag.

 

Et is de vierde meie en de vlagge hangt halfstok. Ik lope vanaovend mit in de stille tocht in de Ni’je Anleg in Wolvege. Dat doe ‘k al meer as dattig jaor. Vroeger mit mien moeder, now allienig. Ik zal nooit een keer overslaon, want dit is hiel belangriek veur mi’j. Ik zal zien hoe mooi as daor de kestanjes bluuien en hoe d’r kraanzen en bloemen daelelegd wodden. Ik zal mit ontroering luusteren naor oons Wilhelmus en et God save the King. En ik hope vurig dat nargens goenend deur de twie menuten stilte henneraozen zullen. Dat zo’k verschrikkelik vienen.


Pries en brillen

Plaetst op 3 meie 2024.

Gerard Marcel de Jong, mien kollega-kollumnist in de Liwwadder Kraante het de Rink van der Veldepries wunnen veur zien en de eerste Bildtstaelige roman Blau fan dagen, griis van onrust. Ik hebbe Gerard d’r votdaolik mit fielseteerd. Ik kreeg een peer jaor leden as eerste de Rink van der Veldepries veur een boek dat niet in et Fries schreven was. Dat was de roman Vroeger is veurgoed veurbi’j. Ik vien et hatstikke mooi dat die mooie pries now een Stellingwarver en een Bildtse winner het.

Vandemiddag het Fettje mit me mit west naor de optometrist in et ziekenhuus. Veur de beide staaropperaosies kon ik mit mien linker en goeie oge nog 70% zien en mit mien rechter en slechte (luie) oge nog mar 20%. Et zicht d’r nao de beide opperaosies hiel goed uut. In december zee de dokter dat ik van 70 naor 90 en van 20 naor 50 gaon kon. Meer zol veur et luie oge nooit kunnen. En dat is allemaole percies zo uutkommen. Ik hebbe een recept mitkregen veur een ni’je brille (en zunnebrille). Naodat Fettje me thuusbrocht het en we hier wat dronken hebben, bin ‘k drekt naor mien vaaste brilleman Folkert de Jong in Wolvege gaon. Die het de boel ok weer naokeken en kwam op etzelde uut as de man in et ziekenhuus. Stel je toch es veur dat et in twie uren tied hiel wat aanders opleverd hadde… Ik hebbe ien ni’j montuur uutzocht. Over twie weken moet de boel klaor wezen en dan za’k bliede toe wezen.


Boottocht

Plaetst op 2 meie 2024.

We bin vandaege mit de boot et waeter op west. Eindelik… Et was vandaege zoe’n 25 graoden, morgen is et weer tien graoden koolder. Wat toch een verschil. We bin vandaege eerst om Warga henne naor Grou veerd en doe op Eernewoolde an. Daor hewwe wat ommekruust. Om half 3 hewwe anlegd bi’j hotel-resteraant Ie-Sicht en daor hewwe op et terras lekker eten. Ik hebbe een twaelfuurtien had: een koppien courgettesoep, een plakkien bolle mit een kroket en een plakkien bolle mit keze/schinke en een bakt ei. En vervolgens biwwe in de richting van Wartena en Warstiens gaon. Wat een mooie dag! Hieronder een foto die ‘k vandemorgen van et mooie Grou maekt hebbe.


Jarmo

Plaetst op 1 meie 2024.

Ik bin vandaege lekker uut fietsen west. Wat een heerlik weer! Vandemorgen he’k naor de Schrieversronte in Berkoop west. Ik bin de boel allemachtig an et opredden, dat ik hebbe een flut spul uutzocht dat daor wel in et archief kan. Schreven kollums van mezels en verhaelen die mien moeder indertied onder een schoelnaeme veur de rebriek Uut de pultrum van de Stellingwarven schreven het. Een deusien mit de deur heur schreven verhaelen en mien uuttikte versies d’r bi’j. Dat kan now mooi beweerd wodden, aanders was et lichtkaans laeter in de grieze kontener terechtekommen. Dat gelt ok veur alle kaorten en brieven  die ‘k kregen hebbe doe ‘k in 2001 ridder wodde. En zeker veur een hiele vracht dvd’s en cd’s die mit mi’j te maeken hebben, over mi’j gaon of waor ik op te heuren en/of te zien bin. Opnaemen die maekt binnen van optredens, interviews op ‘e radio en zok soort spul dus. Dat komt now ok niet in de grieze kontener,

Vandemiddag bin ‘k op ‘e fiets naor Wolvege west en daor het Jarmo me zien onderkommen an de Industrieweg zien laoten. Computerservice Hofma eupent daor op 1 juli de deuren. D’r moet nog een protte wark daon wodden, mar et wodt hiel mooi. Ik gun et him van hatte en hebbe alle vertrouwen in him. Hi’j zal d’r zeker een sukses van  maeken. Jim heuren d’r laeter wel meer van!

Zowel henne as weeromme bin ‘k vandemiddag bi’j de Lende langesfietst. Wat is et now toch mooi. Lanen vol bluuiende botterbloemen, baarms vol bluuiend fluitekruud. En dan die mooie koekoeksbloemen en de locht van bluuiende meidoorns. Dit is de mooiste tied van et jaor. Hieronder een foto die ‘k vandemiddag maekt hebbe. En de Lende stroomt wieder…


« Veurige bladziede   Volgende bladziede »