Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Internetdagboek


Nedersaksisch Duo

Plaetst op 27 juli 2022.
Vandemiddag ha’k vesite hebben zuld van mien schrieverskammeraoden Ingmar (Roerdinkholder) en Chris (Canter). Ingmar komt van oorsprong van de Aachterhoek, is opgruuid in Drenthe, en schrift in et Drents. Chris woont in een veurstad van de Spaanse heufdstad Madrid. Hi’j is opgruuid in Ni’jlusen boven Zwolle, en schrift in de tael van Ni’jlusen. Hi’j is now een weekmennig bi’j zien oolden in Zwolle. Twie jaor leden hewwe mekeer daor troffen en een reisien naor Ni’jlusen maekt. Dat et Nedersaksische Trio zol vandemiddag in Ni’jhooltpae bi’j mekeer kommen. Mar… corona gooide weer es roet in et eten, dat Chris kwam allienig. Ik zol him van de trein haelen, mar doe hi’j me belde was hi’j lopende al een aende onderweg. We hebben hier eerst wat drinken had mit wat d’r bi’j en veural ok bi’jpraot. Vervolgens he’k him in Berkoop et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte zien laoten. Daor hewwe theedronken bi’j Pieter en Fettje. Et was vandaege Berkoper Mark. Ik hebbe gien boekekraom van de Schrieversronte zien… Altied het de Schrieversronte mit een kraom op Berkoper Mark staon. En now niet… Nao Berkoop hewwe een autotochien maekt. Over Blesdieke mit et kesteel, Ooldemark en Ossenziel. En doe over de Lendediek weeromme. Chris het hier vanaovend waarm eten had en doe he’k him naor de trein van half achte naor Zwolle brocht. Hieronder een foto van een blinders mooie middag. Ik hebbe Chris (in et midden) mit Pieter en Fettje op petret zet in Berkoop.


Kandinsky

Plaetst op 26 juli 2022.

Ik hebbe et 26ste wat langere verhael da’k schreven hebbe naor Geertje en Jelle stuurd en die hebben me intied weten laoten dat ok dit verhael zeker geschikt is veur een boek mit wat langere verhaelen. De titel van dit verhael is Kandinsky en et telt 2258 woorden. Een man ontdekt dat bi’j zien oolde huus meensken een B&B begonnen binnen. Et liekt him aorig toe en gao weeromme en slaop nog es op et oolde stee… Hi’j gaot op disse meniere op meer menieren weeromme in de tied.

Vandemiddag bin ‘k over De Hoeve naor Berkoop reden en ik bin krek bi’j de Kuunder langes weerommefietst naor huus toe. Gistermiddag was et niet slimme drok op ‘e Eupen Stal. Dan verkoop ie ok niet vule. Vandemiddag was dat beter! Hieronder een foto. Vleden zaoterdagmiddag, op ‘e eerste dag van Eupen Stal, het Lenus van der Broek disse foto van me maekt op mien plakkien aachter de boeketaofel in de hal van et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte.


Eupen Stal (5)

Plaetst op 25 juli 2022.
Vandemorgen he’k op ‘e fiets naor Marian in Wolvege west veur fysio. Daor stop ik now mit. Donderdag begin ik an een aander behaandeltrajekt. Vandemiddag he’k op ‘e fiets naor Berkoop west en ik bin zokrek bi’j de Kuunder langes weer naor huus fietst. Zodoende he’k vandaege toch nog 33 kilemeter fietst. Doe ‘k vandemorgen bi’j Marian zat te waachten, kwam d’r een man uut de behaandelkaemer die me herkende. Hi’j vertelde me dat hi’j cv-monteur is, overal in Frieslaand komt en altied Stellingwarfs praot. En dan krigt hi’j hiel vaeke te heuren dat hi’j krek zo praot as de man die vroeger op ‘e radio was… Dat bin ik dus. Vandemiddag zat ik mit Pieter op ‘e Eupen Stal. Aj’ daor zitten kriej’ ok van alles te heuren. Gister vertelde een vrouw oons dat ze vroeger les had hadde van Henk Bloemhoff. As die man nog leefde? Now, ja dus. Neffens die vrouw zol Bloemhoff dan now toch wel tegen de negentig an zitten. We hebben zegd dat hi’j dat nog niet is, mar dat hi’j wat dat anbelangt aorig onderweg is.

Eupen Stal (4)

Plaetst op 24 juli 2022.
Ik hadde vandemorgen om half negen al een panne mit makkeroni klaor. De kommende maond moet de eteri’je in verbaand mit Eupen Stal wat mit de Fraanse slag gebeuren. Ik maeke zo now en dan pannen vol makkeroni of stamppot, daor a’k dan een dag of wat mit toe kan. Dat liekt me et makkelikste. Ik perbere elke dag ok een aentien te fietsen. Ik gao dus niet altied rechtstreeks van huus naor Berkoop en van Berkoop naor huus. Vandemiddag bin ‘k bi’j de Kuunder langes naor Berkoop fietst en ik bin zokrek van Berkoop over De Hoeve weer naor huus gaon. Op die meniere he’k toch een 24 kilemeter fietst. En dan mit dit weer! Heerlik! Et was vandaege niet overdrok, mar et leup wel algedurig deur.

Eupen Stal (3)

Plaetst op 23 juli 2022.

Vandaege is de keunstmannefestaosie Eupen Stal in Berkoop uut aende zet. Ik bemande de boeketaofel in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte mit Pieter en Peter. Vandemorgen was d’r in et Centrum veur Prentkeunst op ‘e Fochtel een bi’jienkomt in verbaand mit et uutkommen van et boek Tom Thijsse prentenmaker. Een schitterend uutvoerd boek over de bekende grafikus Tom Thijsse uut Muden. Een vuuftig meensken woonden de prissentaosie van et boek bi’j. Ik was daor niet bi’j, mar de breurs Jeroen en Tim Krabbé weren d’r wel! Een protte van die meensken kwammen middags naor de tentoonstelling mit wark van Thijsse in et gebouw van de Schrieversronte. Et vandemorgen verschenen boek heurt in wezen bi’j de tentoonstelling. Et was drok op ‘e eerste dag van de Eupen Stal. Et was vanzels ok prachtig weer! Om zes ure bin ‘k bi’j de Kuunder langes weer op huus an fietst. Morgenmiddag bin Pieter en ik  tegere in Berkoop.


Fietsen (16)

Plaetst op 22 juli 2022.

Ik hebbe gister een mooie aovend had in et Museum Opsterlaand op ‘e Gediek bi’j de eupening van de tentoonstelling Iisbaan yn ‘e maaitiid. Tiedens et officiële pat zat ik naost Piter Wilkens. We hebben in et verleden meerdere keren tegere optreden, dat we konnen now mooi even bi’jpraoten. Dat he’k ok daon mit Janneke Spoelstra. Heur zag ik indertied op ‘e Boekemark in Drachten. Doe ‘k de tentoonstelling an et bekieken was, scheut een vrouw me an die me wat vertellen wol. Wat? Dat schrief ik wel in een kollum die ‘k daor over maeken gao. Et was ok mooi da’k even praoten kon mit mien Bildtse kollega-kollumnist Gerard de Jong. We hadden mekeer nog nooit in et wild zien. We zullen bi’j mi’j thuus een keer veerderpraoten. En veerder bin ‘k nog mit een protte aandere meensken an de praot slingerd. Et officiële pat was om kwat over achte oflopen. Ik was tegen half elven ien van de laesten die daor de deure uutgong. Dat betekent dat et me goed voldaon het!

Vandaege he’k een fietstocht van krap 46 kilemeter maekt. De zunne was d’r niet bi’j, mar et was heerlik fietsweer. Ik bin bi’j de Lende langes naor de Driewegsluus fietst en daor he’k op et terras van et paviljoen wat drinken had en een peer plakkies bolle mit bienschinke. Doe bin ‘k over Ooldemark naor Paosloo fietst. Daor he’k anbeld bi’j de prachtige mit riet dekte boerderi’je daor Herman en Trijntje in wonen. Mit Herman he’k jaorenlaank op et CK van de belastinginspektie van Et Vene zeten. Ik hadde ze in 21 jaor niet zien… Mar we kenden mekeer gelokkig nog! We hebben slim genoeglik butendeure zeten te praoten. Herinnerings ophaelen… En d’r kwammen een protte foto’s veur ’t locht. Foto’s uut de belastingtied en heur album mit trouwfoto’s. Ik bin indertied bi’j heur trouweri’je in et gemientehuus van De Wiek west. Wat is et allemaole al lange leden… En ja, dan bin d’r zomar een peer uurties omme. Even veur vier ure bin ‘k daor weer op ‘e fiets stapt en op huus an gaon. Hieronder een foto die ‘k vandemorgen maekt hebbe. Bi’j et Lendepattien langes staon allegeer prachtig bluuiende wilde bloemen. Hier wat klaprozen.


Iisbaan yn ‘e maaitiid

Plaetst op 21 juli 2022.

Een peer jaor leden he’k mitdaon an et grote projekt Iisbaan yn ‘e maaitiid. Now ja, et zol een groot projekt wodden, mar doe kwam corona dat zovule overhoop haeld het. D’r zol een boek kommen, een tentoonstelling, aovens mit veurdrachten, bustochten deur de perveensie… Dat boek is d’r wel kommen. Een prachtig uutvoerd boek dat uutgeven wodde deur uutgeveri’je Louise in Grou. Een boek mit wark van elf dichters in et Fries, Snekers, Bildts en Stellingwarfs. Butendat staon d’r foto’s van iesbaenen in van Baukje Venema en schilderi’jen van Hendrik Elings. Mar… now komt d’r toch ok een mooie tentoonstelling en die wodt vanaovend eupend in Museum Opsterlaand op ‘e Gediek. Ik zal daor dus henne. Et pergramme begint om half achte. Eddy van der Noord van uutgeveri’je Louise vertelt over et projekt, ik leze mien gedicht Bekentenis veur en Gerard de Jong zien gedicht Timen. Gerard en ik wisselen mekeer as kollumnisten in et Stellingwarfs en Bildts of op ‘e deensdaegen in de Liwwadder Kraante. Piter Wilkens het een speciaol lied kompeneerd over de iisbaan yn ‘e maaitiid. Bert Looper van Tresoar komt mit een historisch/kultureel verhael. En daornao bin d’r happies en draankies!


Eupen Stal (2)

Plaetst op 20 juli 2022.

Vandemorgen he’k mit Fettje en Pieter de boeketaofels en zo in odder maekt in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Zaoterdag begint keunstmannefestaosie Eupen Stal en Pieter en ik zitten daor dattig daegen laank mit boeken. Pieter mit zien Nobilis-boeken en ik mit mien eigen boeken. We wisselen mekeer of. De eerste drie daegen biwwe d’r trouwens tegere. Daornao bin ik d’r twie daegen niet. In de volgende drie weekaenden bin ik d’r allienig. Et laeste weekaende biwwe d’r zeker weer tegere. Zo redden we dat mit ’n beidend wel mooi op. Ik hebbe daor ok mooie kopies. Kom dus mar langes. Wie een boek van me kocht kan daor veur mar twie euro et boek In brêge fan glês bi’j kriegen. De deur Folkert de Jong in et Fries vertaelde roman Een brogge van glas. En d’r bin lessend ok nog wat exemplaoren van wat ooldere boeken van mi’j in et archief opdeuken. We dochten dat die al uutverkocht weren. Ze bin now veur nog mar vuuf euro te koop. Et gaot dan om de romans Toegift en Een brogge van glas en de verhaelebundels Wonder boven wonder en De boot naor Valhöll. Et liekt d’r trouwens op dawwe zaoterdag in Berkoop hiele bekende Nederlaanders bi’j oons op vesite kriegen! Eupen Stal is elke middag van ien tot zes ure te bekieken. Kaorties bin te koop bi’j de kiosk, midden in et dörp.


De Zwatte Haene

Plaetst op 19 juli 2022.
We bin d’r vandaege lekker een dag op uut west in de hitte… Eerst wawwe van doel en maek hier een lekkere fietstocht, mar dat leek oons toch niet zo goed toe bi’j 38 graoden. Doe wawwe van plan en maek toch een boottocht. En dan et wiede waeter op naor et Burgumermeer zodawwe misschien wat wiend hebben zollen. Mar vandemorgen leek dat ok niet zoe’n goed idee. D’r was zowat gien wiend en wat een hitte! Stel dawwe pech kriegen zollen en we dobberden in de volle zunne op et Burgumermeer omme. Ik zol et lotien wel legd hebben kund. En dat zol vanzels de definitieve slag veur de Stellingwarver schrieveri’je west hebben. Dat is een lekkere, prikkelende uutspraoke. D’r bin grif meensken die et hier hielemaole niet mit iens binnen! We besleuten vandemorgen nao tillefonisch overleg om een lekker rittien in de auto mit airco te maeken. Dat we bin naor et kooldste plakkien van Nederlaand reden. Over de Bildtdieken naor De Zwatte Haene. Mar ja, daor was et doe al wel 33 graoden. Op et terras van et resteraant hewwe wat drinken had mit een lekkere hiempe cranberry-appelgebak. En doe hewwe een aentien over de diek kuierd. Daor was wel een betien wiend. Heerlik! Om de tien meter een slok waeter en dan was zoks wel te doen. We bin vervolgens naor Burdaard reden. Daor hewwe vandemiddag om twie ure op et terras van It Posthûs bi’j de brogge wat eten had. Ik hebbe een brotien rookte zalm had. Doe ‘k in de loop van de dag weer op huus an gong en deur Liwwadden ree was et daor 37,5 graoden. Bi’j Akkrum en Et Vene was et onderwegens 38,5 graoden. Doe ‘k thuuskwam was et daor 36,5 graoden. Vergeleken mit Akkrum zuver wat frissies! In huus was et 24 graoden. Hieronder een foto van een mooie mar snikhiete dag. Gezicht over et Wad in de richting van Terschelling vanof de diek bi’j De Zwatte Haene.


Postzegels

Plaetst op 18 juli 2022.

Ik hebbe intied et 25ste verhael naor Geertje en Jelle stuurd en ze hebben me de tiedinge daon dat ok dit verhael in heur ogen wel geschikt is om in een boek mit wat langere verhaelen op te nemen. Dat is nog lange niet zoveer, mar toch… Ze kriegen now nog twie verhaelen van me om die es te bekieken. Dit 25ste verhael het as titel Postzegels en et telt 1962 woorden. Alle verhaelen in disse serie zitten om de twieduzend woorden henne. In dit verhael gaot een man ien keer in de maond mit de trein naor de postzegelmark in Amsterdam, mar gaot hi’j daor ok echt henne?

Vandemiddag he’k even op ‘e fiets naor Wolvege west om acht potten hunning op te haelen bi’j mien aachterneve en iemker Piet. D’r gaot hier hiel wat hunning deurhenne. Ik doe et in de thee en bruke et a’k ontbijtkoeken bakke. Ik hebbe ok nog even naor de supermark west en now he’k dan eindelik vier volplakte speerkaorten inwisseld. Dit was de vierde keer da’k ze bi’j me hadde. De drie veurige keren he’k ze iedere keer in de auto of de fietstasse liggen of zitten laoten. Ik bin bi’jtieden ok zo dom! Bi’j de Poiesz hej’ nog gewone speerkaorten daor aj’ zegelties op plakken kunnen. Dat vien ik mooi! Lekker oolderwets zegelties plakken! Niks gien medern gedoe!


« Veurige bladziede   Volgende bladziede »