Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Internetdagboek


Sensor

Plaetst op 24 november 2022.
Vandemiddag he’k een monteur van Energie Service Frieslaand bi’j mien cv-ketel had. Et was een jongkerel uut Sneek die een jonge bi’j him hadde die de keunst van him ofkieken mos. De laeste daegen knipperde d’r de hieltied een rood laampien, dat nao een peer tellen ok weer op gruun sprong. Et helse apperaot gaf dan storingskode 10F an. Zoks is vervelend en ik bin mit zokke dingen altied bange dat de boel ontploffen zal of zo. Mar ik hadde dus nog wel verwaarming en waarm waeter. Mar ja, stel dat dat ding veurgoed op rood springen zol. Ik wete niks van al dat spul of en vien et mar een wippel spullegien. De monteur zee dat d’r een ni’je sensor in mos. Wat dat ok wezen mag… Gelokkig dat hi’j zoe’n ding bi’j him hadde. En hi’j het ok een keuperen buize vervongen die onder de kalk zat omdat et lekt hadde. Hopelik is now alles weer goed en begint et laampien niet opni’j rood te knipperen. Ik hebbe groot respekt veur meensken die zokke technische dingen snappen en d’r wat an doen kunnen. Mar och, misschien dat die jonge monteur uut Sneek wel gien roman schrieven kan.

Grootegast

Plaetst op 23 november 2022.
We bin vandaege op stap west naor Grootegast in et Westerkertier. Daor bin an et Museumplein drie museums onder ien dak. Et Legio Museum mit alderhaande mooie bouwwarken die van legostienties maekt binnen, et Drokkeri’jemuseum daor aj’ zien kunnen hoe kraanten en boeken vroeger drokt wodden en et prachtige Victory Museum over de Twiede Wereldoorlog. Een vliegtuug, alderhaande militaire voertugen, uniforms, onderscheidings. D’r is enorm vule te zien. En ok een prachtige lange film over de oorlog in Nederlaand. We hebben ongeveer de helte zien, tot halverwege 1942. Al mit al hewwe d’r drie uren te zuke brocht. We hebben daor in et resteraant eerst wat drinken had mit wat lekkers d’r bi’j. Vanaovend hewwe lekker waarm eten had in ’t Witte Huus in Donkerbroek. Daor was et november-schnitzelmaond. Een hiele protte soorten schnitzels veur mar 14,50 euro et stok. Ik hebbe een Engelse schnitzel had. Dat is iene mit keze en een spiegelei d’r bovenop. Heerlik! Hieronder nog een foto die ‘k vandemiddag maekt hebben in et Victory Museum.


Makkinge

Plaetst op 22 november 2022.
Ik hebbe vandaege wat boeken ophaeld bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Veur de verkope tiedens optredens en de marken daor a’k binnenkot stao. Vandemorgen op bedde he’k trouwens al verhaelen rippeteerd veur een optreden van vanaovend in dörpshuus Grietenijhûs in Makkinge. Ik zal daor naor de bestuursleden van de verschillende iesklubs van Oost-Stellingwarf. Nao heur vergeerdering mag ik dan wat vertellen. Dat betekent da’k laete van huus kan, ik hoeve daor eerst om 9 ure wat te doen. Ik hebbe trouwens eerder veur heur verteld op 4 meert 2017 in Appelsche en omda’k opschrieve wa’k overal vertelle, doe ‘k vanzels aandere verhaelen as die ‘k doe daon hebbe.

De rode dageraad

Plaetst op 21 november 2022.

In mien boekekaaste staon 22 romans van Santa Montefiore, mar ik hadde nog nooit een boek lezen van heur man Simon Sebag Montefiore. Dat verzuum he’k now ongedaon maekt, want ik hebbe De rode dageraad lezen. Een mooie historische roman over de Twiede Wereldoorlog die in Ruslaand speult. Benya Golden is een joodse gevangene die in de goelag zit veur misdaoden die hi’j nooit begaon het. D’r is mar iene meugelikhied en kom uut Siberië weg en dat is je opgeven om mit te vechten tegen de Duutsers. De rode dageraad is een prachtig boek over Benya, de oorlog op ‘e steppen en zien liefde veur een Italiaanse verpleegster. Een boek over passie, moed en overlevingsdrang.

Hieronder een foto die gistermiddag deur Frits maekt is van Ria en mi’j in heur huus in De Wiek daor et slimme genoeglik was en de eupen heerd an was.


Adres onbekend

Plaetst op 20 november 2022.

Pieter Jonker en ik weren vandemiddag te heuren in et radiopergramme Adres onbekend van kro-ncrv op Radio 5 van 12 tot 2 ure. Et pergramme wodt prissenteerd deur Ron Kas en Amy-Lee de Boer. In et pergramme vertelde Rob van der Pas uut Rotterdam dat hi’j op zuuk is naor zien zuster Els. Van zien oolden wet hi’j ok haost niks. Hi’j is grootbrocht in een pleeggezin. Mar ja, Pieter en ik hebben de moeder van Rob lange jaoren goed kend, we weren hiel goed mit heur en heur man bevrund. Tot heur wegraeken in 1995 en doe biwwe ok in de kunde kommen mit Els. Ik hebbe nog een foto uut de tachtiger jaoren daor Rob zien moeder op staot, ze zit naost mien moeder en ik stao ok op die foto. Die foto he’k naor de maekers van et pergramme maild zodat Rob zien moeder vandemiddag zien kon. En Pieter en ik zatten dus tillefonisch in de uutzending. Rob zal mit oons beidend kontakt opnemen.

Nao de radiouutzending bin ‘k drekt in de auto stapt en naor De Wiek reden. Daor he’k vandemiddag op vesite west bi’j Frits en Ria. Ria is in dit geval de bekende Drentse dichteresse Ria Westerhuis. Ze hebben vleden jaor bi’j mi’j west, dit was dus een tegenbezuuk. Et was hiel gezellig, de mond het oons gien mement stillestaon. Ria het in 2017 et eerste exemplaor in ontvangst neumen van mien dichtbundel De overkaant van et waeter en ik hebbe vandemeitied et eerste exemplaor in ontvangst neumen van heur dichtbundel Dwaalstroom. Zoks schept een baand! Doe ‘k weer thuus kwam, weren d’r mailties van meensken uut Franeker en De Lemmer mit de tiedinge dat ze me heurd hadden op ‘e radio. En… dat ze me in et Nederlaans praoten heurd hadden. Dat hadden ze nog nooit eerder heurd. Now, dat gebeurt ok haost nooit.


Roet

Plaetst op 19 november 2022.

Et was gisteraovend slimme gezellig bi’j et stamppotbuffet van de vri’jwilligers van de Stellingwarver Schrieversronte. Ik hebbe heerlik eten had in resteraant De Bosbarg in Appelsche en d’r is me niks van miskommen. Ik hebbe ok een speklappien had, dat krie’k aanders nooit. De veurzitter en de direkteur hebben een toespraokien hullen. Nao alle perblemen mit de subsidie gaot et now weer goed mit de Schrieversronte.

Laestdaegs kree’k et haastnommer van et Drents letterkundig tiedschrift Roet over de heerd. Ik bin in ieder geval al sund 1987 abonnee. Et veurjaorsnommer van ankem jaor staot in et teken van de schrieveri’je in et Stellingwarfs. Zo het Roet ok al es andacht geven an de schrieveri’je in et Grunnings, Overiessels en Aachterhoeks. An et aende van ankem jaor gaot d’r nogal wat veraanderen. Dan wodt Roet een Nedersaksisch letterkundig tiedschrift. Ik vien dat wel mooi, mar et liekt me ok wel een betien een waogstok. In et verleden het een Nedersaksisch tiedschrift et nooit lange volhullen. Vroeger hawwe ’t Swieniegeltje van 1954 tot 1959. ’n interregionaal tiedschrif vuur alle Nedersaksise moderspraoken. An et aende van de zeuventiger jaoren was De Pennevogel d’r. Dat tiedschrift het et mar een peer jaor volhullen. De nommers staon keurig inbunnen bi’j mi’j in de boekekaaste. Uut de Stellingwarven wodde d’r o.a. an mitwarkt deur Henk Bloemhoff, Harmen Houtman en… Johan Veenstra. En now wil Roet et ok perberen. Ik hope werachtig dat et lokt. Et zol mooi wezen as ok wat meer Stellingwarvers dan abonnee wodden zollen. Roet verdient et om een kaans te kriegen! En ja, mit te weinig abonnees kan een tiedschrift now ienkeer niet bestaon.


Stamppotbuffet

Plaetst op 18 november 2022.
Vandemiddag he’k henne te bloedprikken west in Wolvege angaonde de bloedsuker. De uutslag was 4,8 en dat was goed, hebben ze me verteld. An et aende van de middag gao ‘k naor Fettje in Noordwoolde en die neem ik mit in de auto naor resteraant De Bosbarg in Appelsche. Daor is vanaovend een stamppotbuffet veur vri’jwilligers van de Stellingwarver Schrieversronte. En… ik bin daor veur de eerste keer veur uutneudigd. Dat ik zal me goed zat eten, dan he’k d’r ok wat an!
Hieronder nog een foto die ‘k gister maekt hebbe in Elburg bi’j de Zaandverhaelen. Dit is een zaandskulptuur van Adam en Eva, kompleet mit appels en slangen. Daor begon in wezen alle ellende mit. D’r naost was een zaandpetret van Kaïn en Abel, de zeunen van Adam en Eva. En Kaïn maekte Abel dood… Mit et meensdom zol et veerder niet echt wat wodden. Hebzucht en ofgeunst zollen de wereld beheersen. Ik daenke da’k daor morgen mar een kollum over schrieven moet.


Elburg

Plaetst op 17 november 2022.
Veur de broodneudige ontspanning biwwe d’r vandaege heerlik op uut west. We bin naor et oolde haanzestattien Elburg west en daor hewwe de Zaandverhaelen bekeken. In de loodsen van een oolde blikkefebriek is al dat moois te zien. De beste zaandkeunsteners van de hiele wereld hebben daor zaandskulpturen maekt. Zoe’n 35 beeldhouwers hebben d’r meer as 25.000 manuren an besteded en ze hebben 4.000 m3 zaand uut et Markermeer bruukt. De tentoonstelling Zaandverhaelen is iedere dag, et hiele jaor deur, te bekieken. En… et is prachtig! Ie lopen in wezen dwas deur alle biebelse verhaelen uut et Oolde Testement. Tussen alle zaandskulpturen liggen oolde botters uut Elburg en staon echte bomen. Et is echt hiel biezunder. In et resteraant daore hewwe eerst wat drinken had mit wat lekkers d’r bi’j. Omdat et zo regende biwwe en mooie stattien Elburg niet ingaon, mar we hebben in Zwolle in de autoshowroom van Wensink keken. BMW-s en aander spul van ien of twie ton. Now ja, ik wil mezels aenlik wat geven veur Sunderklaos, dat ik zal dit es in me ommegaon laoten. We hebben vanaovend superlekker eten had in resteraant De Rustende Jaeger in Hooltpae. Veurtreffelik! Hieronder nog een foto van vandemiddag. Dit is een zaandskulptuur van de Farao van Iegypte en dit het vanzels te maeken mit et mooie verhael van Jozef die zo goed dromen uutleggen kon, Iegypte zodoende behoeddede veur een hongersnood en an et hof van de Farao kwam. In de skulptuur bin dudelik een maegere en een vette koe te zien. En dat allemaole van zaand! Jim kennen dat verhael grif wel. As kiend op ‘e zundagsschoele vun ik et al prachtig en ik vien et nog altied ien van de mooiste biebelse verhaelen.


Haulerwiek

Plaetst op 16 november 2022.
Vandemiddag moch ik uut eigen wark vertellen in dörpshuus De Enter in Haulerwiek veur de OSO. Dat bin dus de senioren. Veur de statistieken: dit was optreden nommer 3209. Ik hope toch werachtig da’k de 3250 volmaeken kan en mag. We zullen et zien. A’k de Oolde Gniezerd mar wat op ofstaand holen kan. Et was trouwens een hiele genoeglike middag in et Friese pat van de Stellingwarven. Ze vertelden me dat ze de veurige keer zangeresse Griet Wiersma had hadden en doe weren d’r wel 70 meensken op ofkommen. Now kan ‘k vanels niet tegen Griet opboksen, mar d’r weren vandemiddag toch zoe’n 55 meensken. Dan ma’k toch tevreden wezen! En dat bin ‘k dus ok. D’r kommen dit jaor now nog twie optredens, zo et now liekt. Ik gao hier altied nog mit groot genoegen de deure veur uut. Doe ‘k van Haulerwiek naor huus toe ree, gong de zunne as een prachtige vuurballe onder.

VPPV

Plaetst op 15 november 2022.

De Nieuwtjesdienst VPPV het rejaol andacht besteded an de vellegies postzegels mit stadhoolder Frederik Hendrik d’r op die ‘k maeken laoten hebbe deur PostNL. Et is dit jaor 375 jaor leden dat Frederik Hendrik uut de tied raekte. De VPPV is de Verieninge Persoonlike Postzegel Verzaemelders. De bestellings kommen weer uut et hiele laand: Ni’jhooltpae, Et Vene, Den Dungen, Liempde, Huzen, Ittervoort, Boxmeer, Pijnacker, ‘s-Gravezaande, Numaansdörp… De vellegies bin ok te koop a’k argens op een mark stao mit (mien) boeken. Dat is van ’t jaor nog twie keer. Op 26 november stao ‘k op ‘e Wintermark in Mildam. Niet zoas gewoonlik in de grote zael van Hof van Schoterlaand. Daor doen ze dit jaor niet mit. Daoromme stao ik now in de pasteri’je van de Tsjongertsjerke, de vroegere geriffermeerde karke an de Schoterlaanseweg 72. Op 10 december stao ‘k op ‘e Kastmark in de karke van Scharpenzeel. Daor he’k nog niet eerder west. Misschien zie ‘k jim wel in ien van beide plakken!


« Veurige bladziede   Volgende bladziede »