Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Internetdagboek


Vollenhove

Plaetst op 18 april 2024.

Gisteraovend he’k naor Vollenhove west. Ik moch daor vertellen veur 22 leden van de vrouwludeverieninge. Ik was al es twie keer eerder bi’j heur west. In 2003 en 2018. Dit het ongetwiefeld de laeste keer west. Ik stao altied te vertellen, mar dat heb ik now niet daon. Ik hadde van teveuren al vraogd a’k d’r bi’j zitten moch. Ik vermoedde da’k aanders wat zweverig in et heufd wodden zol. Dat was ok zo, dat vernam ik wel a’k van de taofel ofkwam. Mar daor op zittende gong et vertellen goed. Ik lieke now op Lamkje Hof-de Boer. Vrouw Hof het indertied meer as duzend keer vot west te vertellen en zat altied op een taofeltien. Et was vanzels wel een waogstok en gao as Stellingwarver naor Vollenhove. In 1309 trokken daor koppels Stellingwarvers henne om te vechten tegen de mannen van dat misbaksel van een bisschop van Utrecht. D’r bin doe 500 Stellingwarvers sneuveld. De ienige echte veldslag uut oonze geschiedenis hewwe dus verleuren. We hoeven oons niet echt op ‘e bost te kloppen vanwege een heldhaftig verleden. Mar d’r is mi’j gisteraovend niks mals overkommen. Et was gister mitien een goeie oefening om in et donker te rieden in de ni’je auto. Dat gong prima en ok nog wel zonder brille. Ik zag alle (auto)lochten now weer as gewone lochten en niet meer as grote straolekraanzen. Een weke of wat leden was et mar kwaolik vertrouwd da’k op een aovend vanuut Norg naor huus ree. Doe was et in wezen hatstikke griezelig rieden. Wat een verschil mit now. Onderwegens naor Vollenhove zag ik prachtige velden mit bluuiende tulpen. Wat mooi!

As d’r wat extra spanning en gedoe is, krie’k altied hinder van zere spieren in schoolders en nekke. Now vanzels ok. Dat ik zal maendag naor Marian veur fysiotherapie. Ik bin in et verleden al meerdere keren naor heur toe west.


Bed & Breakfast

Plaetst op 17 april 2024.

Ik kieke altied naor et tillevisiepergramme Bed & Breakfast en doe zag ik Ella en heur man gisteraovend inienend. Ik ston op et aende van november nog bi’j Ella in De Geele Bosch in Hooltwoolde op ‘e Wintermark van Mildam. En now blieken zi’j en heur man daor vlakbi’j in een boerderi’je een B&B te hebben. Wat aorig om te zien. Et weren gisteraovend allegeer B&B’s in Frieslaand en ien van de uutstappies gong naor et kesteel van Gerrie Halman in Blesdieke. Dat was ok mooi om te zien. Gerrie oftewel kesteelheer Gregorius zag d’r prachtig uut en praotte zoas altied gewoon Stellingwarfs. Dit was de twiede keer da’k B&B-eigeners kende in dat pergramme. De B&B De laeste stuver bi’j de Scheenesluus zat jaoren leden ok in dat tillevisiepergramme.

Ik kan haost wel een kaemer in et ziekenhuus nemen. Ik moet d’r nog weer henne veur de staaropperaosies op 3 meie en now bin d’r vandaege twie ofspraoken maekt, op 21 en 27 juni, veurofgaonde an een daarmonderzuuk. Wanneer dat is wee’k nog niet.

Ik bin gek op statistieken. Zundag is mien elektrische fiets zes jaor wodden. Ik hebbe d’r now mit mekeer 12033 kilemeter op fietst. Over die zes jaor verdield: 2284, 1795, 2417, 1908, 1780 en 1849 kilemeter.


De Gediek

Plaetst op 16 april 2024.

We bin vandaege wel even vot west, mar omda’k in wezen lange niet fit bin en slim licht in et heufd, biwwe dichte bi’j huus bleven. Eerst hewwe bi’j de Welkoop in Jubbege een grote poede Whiskas veur poes Marja kocht. Vervolgens he’k in Modehuus Rinsma op ‘e Gediek een zoemerbroek kocht. We hebben daor an de bar wat drinken had. Haarm en Jacob zeden dawwe es naor de Omah mossen, een grote winkel op ‘e Gediek. Ik zol daor percies zoe’n  buuslanteern kopen as Haarm en Jacob daor kocht hebben, mar zokken weren d’r niet meer. Ik hebbe nog wel twie blikken mit knakwosten kocht. As Poetin now an hackers opdracht geft om hier de boel in et wilde te brengen en de winkels niet meer los kunnen, dan hebben poes en ik nog wel even te eten. Whiskas en knakwosten. We hebben an et aende van de middag waarm eten had in resteraant ’t Koepelbos in Berkoop.


Heil om seil

Plaetst op 15 april 2024.

Veur de staaropperaosies he’k nog wat boeken lezen, ik hadde wel in de gaten dat dat veurlopig niks wodden zol. Ik hebbe zodoende et mooie boek Heil om seil van Hylke Speerstra lezen. Ien van de grootmeesters van de Friese literetuur. In dit boek staon sfeervolle verhaelen over de schippers van eertieds. Schippers die mit modder veerden, mit dong en turf. En viskers die de aol verkochten in Londen. Verhaelen over et hadde leven van doedestieds, want et was vrotten om een peer centen te verdienen. En de vrouw van de schipper soms in de liende… Wat een leven. Speerstra interviewde veur dit boek tal van schippers. Et boek kwam veur de eerste keer uut in 1968 en is een prachtig sociaol dokement. In et boek staon tekenings van Anne Tjerkstra.


Vrouw in ni’je auto

Plaetst op 14 april 2024.

Et ni’je boek van Freddie de Vries, dat gisteraovend uutkwam in De Rustende Jaeger in Hooltpae, zicht d’r keurig uut. Et was trouwens gien lang pergramme. Om negen ure was et al weer oflopen. As d’r een ni’j boek van mi’j uutkwam was d’r altied een pergramme van een hiele aovend. Mar dit was kot mar krachtig. Et is spietig da’k d’r niet volop in lezen kan. Mar ja, ik prutse nog wat mit de oolde brille omme. Et waachten is op een ni’jen iene, dan kan ‘k dan weer boeken lezen.

D’r zat een vrouw bi’j me in de ni’je auto. Een vervelende vrouw. Ze zee iederkeer van Wat wilt U? of Hebt u een vraag? en meer van dat soort gemierk. Ik wil best wel es een vrouw bi’j me in de auto, mar gieniene die wat van me wil en zeker gieniene die me an de kop ommezeurt. Dat wief mo’k de auto dus uut zien te kriegen. Mar hoe mos dat? Omdat Jarmo technischer is as ik bin en ongetwiefeld ok meer benul van vrouwluden het, het die heur vandemiddag anpakt. Hi’j het op wat knoppies en zo drokt en now bin ‘k hopelik verlost van die malle teste.


Boek Freddie de Vries

Plaetst op 13 april 2024.

Vandemorgen gongen meensken van de VVD-gemienteraodsfraktie de huzen bi’jlanges om te heuren wawwe hier vienen en wawwe veur weensken hebben. Zoks he’k nog nooit eerder mitmaekt en ik vien et hiel goed dat de VVD dit dot. Ik hebbe Aukje zodoende even gezellig op vesite had en hebbe zegd da’k nooit ok mar ienige last van de Oekraïners had hebbe die hier vlakbi’j in een oolde boerderi’je zitten. Ik hebbe ok zegd dat et tied wodt dat d’r hier huzen veur beginners een oolderen kommen. D’r wodt al zolange over praot, kan dat niet wat vlogger? D’r is echt verlet van.

Alhoewel ik de hiele dag licht in ’t heufd bin en morgens malle anvallen van duzelighied hebbe, he’k vandemiddag toch even op ‘e fiets naor et winkeltien in Berkoop west. Ik kan beter fietsen as lopen. Ik wil aenlik perberen om de dingen doen te blieven die ‘k doen zol. Zolange as et gaot… Vanaovend za’k even naor De Rustende Jaeger in Hooltpae. Daor komt de twiede verhaelebundel van Freddie de Vries uut. In 2018 verscheen Ok et beste peerd stroffelt wel es en vanaovend komt Riekdom maekt de soep niet lekkerder uut. De meziek is van De Klebienders. Mit die drie manluden heb ik de veurige haast nog optreden in et Drafcentrum in Wolvege.


Bloemen

Plaetst op 12 april 2024.

Ik bin vandemorgen naor kapster Bertha in Et Vene west. Zi’j het me et haor bekubbed, een betien kotter as aanders omdat de winter veurbi’j is. Tussen de middag he’k een koppien sop en een uutsmieter bi’j heur had. En doe he’k in Et Vene een bos bloemen kocht en bin ‘k even bi’j Haarm en Jacob an west. De bloemen weren vanzels veur Haarm omdat hi’j de prachtige H.J. Bergveldpries wunnen het. En dan verdien ie op zien minst wel een bos bloemen! Weeromme naor huus toe bin ‘k deur de Mildamster Poolder reden mit lanen vol bluuiende peerdebloemen. De wereld is mooi. Thuus he’k een gedicht schreven mit de titel Overbodig. Misschien was et wel overbodig om dat te doen. Mar aj’ zoe’n  prachtige wereld vol bluuiende peerdebloemen zien, liekt et meensdom, dat veur zovule ellende zorgt, me aenlik kompleet overbodig in die wereld.


Medische dag

Plaetst op 11 april 2024.

Vandaege veur een weke ha’k mien twiede staaropperaosie an mien goeie oge. Daor kreeg ik doe een kappien overhenne. Ik hadde daor drekt hinder van. Ik mos doe lopende et ziekenhuus uut mit mien slechte oge en dat wol niet hiel goed. Ik leup as wa’k wat dronkend, leup onvaaste en was mien evenwicht kwiet. Harry stelde nog veur me in de aarm te nemen, mar dat was me ok te mal. Zes naachten daornao mos ik dat kappien ok op hebben. Ik wodde van zundag of licht in et heufd en was morgens dwiel a’k me op bedde ommekeerde. Dan begon alles te dri’jen. Mien konklusie was dat dat mit et ofdekken van mien goeie oge te maeken hebben mos. Veur de wissighied he’k et ziekenhuus vandemorgen beld. Mar mien konklusie klopte niet, zee een overigens hiele aorige vrouw, ze kregen nooit zokke klaachten nao een staaropperaosie. Ik mos mar naor de huusdokter gaon. Daor kon ik an et aende van de morgen nog terechte. De dokter het mien bloeddrok meten, die was zoas altied prima. Hi’j het mien verhael anheurd en doe zegd dat hi’j et veur honderd percent mit mien konklusie iens was. Now ik et kappien niet meer op hoeve zal et staorigan weer bekommen, mar dit kan wel een weke of wat tied neudig hebben. Niet zo mooi. As et over is za’k de ombudsfunktionaris van et ziekenhuus hierover bellen. Ze hebebn me bi’j de dokter de oren ok weer uutspuit, dat was op 2 jannewaori ok al gebeurd, mar et zat weer hielemaole vol en ik heurde haost niks meer. Et is allemaole wat. Dat was nog niet alles… Ien keer in et jaor krigt poes Marja een oproep om bi’j de dokter te kommen veur een onderzuuk en een spuitien tegen malle kwaolen. Dat was vandemiddag dus. Et is weer een dramatische tocht wodden naor Noordwoolde mit vreselik geklaeg dat nooit stopte. Ik vuulde me slimme schuldig, want ik dee him dit an. Doe we weer thuus weren he’k et ofkocht mit lekkere snupies van Whiskas.


Wierings/Stellingwarfs

Plaetst op 10 april 2024.

Vandemorgen zag ik een markloper in de toverhaezelneutepolle zitten mit een takkien in de bek. Die is van doel en bouw een nust! En zowat toegeliekertied leup d’r een iekhoorntien deur de tuun. Wat een mooi gezicht! De beide tuunmannen, Rino en Jaap, hebben de tuun vandaege veur de eerste keer van dit jaor weer beredded. Et zicht d’r now allemaole weer hatstikke mooi uut.

Ik hebbe een kollum schreven over et Wierings en et Stellingwarfs. Vandaege een weke leden wawwe op Wieringen in et Wieringer Eilaandmuseum Jan Lont. De aorige rondleidster vertelde oons dat ze vroeger Wierings praotte, mar dat ze d’r op schoele buten Wieringen omme uutlacht wodde. Ze praot et now nooit meer, mar vertelde oons nog wel mooie, oolde woorden en leut die oons ok zien. Hulleste bin dus klompen in et Wierings en die maj’ niet overal an holen. Ik hebbe onderstaonde foto daor maekt.


Ton Mulder

Plaetst op 9 april 2024.

Gisteraovend wa’k in et gemientehuus van Wolvege. Nao de raodsvergeerdering wodde d’r ofscheid neumen van raodslid Ton Mulder, de fraktieveurzitter van Blijf Stellingwarfs, de perti’j die de Stellingwarver identiteit beweren wil. Ton het 22 jaor in de gemienteraod zeten. Dat is een groot schoft, hi’j was de nestor van de raod. Bi’j de laeste verkiezings kreeg zien perti’j drie zetels. Burgemeester André van de Nadort vertelde an et aende van zien toespraoke dat Ton deur de keuning benuumd is tot Lid in de Odder van Oranje Nassau en daor was Ton slim bliede mit. Nao et plechtige pat weren d’r happies en draankies. Lenus van der Broek maekte de beide foto’s die hieronder staon. Ton Mulder mit de burgemeester. En dan ok nog drie illustere manluden naost mekaander. Van links naor rechts: oold-burgemeester en ereburger Remco Heite, oold-burgemeester Gerard van Klaveren en ereburger Johan Veenstra.   Volgende bladziede »