Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Internetdagboek


Langste dag

Plaetst op 21 juni 2024.

We hebben de langste dag al weer te pakken en dat geft elk jaor weer een betien een vervelend gevuulte. Ik hole zo van lange, lochtige daegen. Dat et tot nao half elf nog lochtig is. En now brokkelt dat elke dag weer een stokkien of. Et geft me ok een wat weemoedig gevuulte. Elk jaor weer…

Vandemorgen he’k naor et ziekenhuus in Et Vene west om bloed prikken te laoten. Et is de eerste stap veur een daarmonderzuuk. Ankem weke he’k een gesprek mit de internist en dan zal d’r wel een daotum prikt wodden. Mar ik gao eerst lekker nog een midweke mit Jelle naor Lochem. Dat vervelende onderzuuk moet daornao dan mar. Ik hebbe et al zo vaeke had en et is lange niet meer zo belastend as veur jaoren, mar et is ok gien groot genoegen. Mar ja, et moet wel…

Gister biwwe mit de boot bi’j De Veenhoop langesveerd en morgen za’k d’r in de auto naor toe. Daor wodt dan naemelik de Rink van der Veldepries uutreikt an de Bildtse schriever Gerard Marcel de Jong, mien kollega kollumnist in de Liwwadder Kraante. Ik hebbe een uutneudiging kregen om d’r morgenmiddag bi’j te wezen en gao d’r graeg henne.


Et waeter op

Plaetst op 20 juni 2024.

Naodawwe eregister een fietstocht maekt hebben, hewwe vandaege mit de boot et waeter op west. Van vandemorgen half elf tot even nao zes ure vandemiddag. Et was vandemorgen eerst mar 15 graoden. Ik hadde een lange broek, trui en jassien an. Mar doe et 19 graoden wodde mit volop zunne, he’k me verstruupt. Een kotte broek, een shirtien en een vessien. We bin om Warga henneveerd naor Grou. En van daor over De Veenhoop naor Eernewoolde. Daor hewwe wat ommekruusd en tussen drie en vier ure hewwe eten op et terras van hotel-resteraant Princenhof. We hebben elk een stormbreker had. Een twaelfuurtien dus: een kop heerlike pestosoep, een plakke bolle mit een kroket en een plakke bolle mit schinke en een bakt ei. Et was wel hiel toevallig dat Haarm en Jacob daor an een high-tea zatten mit een koppeltien vrunden van Jacob. Nao et eten biwwe veerderveerd over et Preenses Margrietkenaal in de richting van de Fonejacht brogge en van daor weer naor et noorden toe. Hieronder twie foto’s van een mooie dag. Et mooie dörp Grou en een mooie boot die we tegenkwammen tussen Grou en De Veenhoop.Ik wor in de gaten hullen

Plaetst op 19 juni 2024.

Vandaege he’k een mooie fietstocht van 40 kilemeter maekt. Et was vandaege wel zunnig, mar d’r ston meer wiend as gister. Heerlik weer! Ik bin over Steggerde en De Eese naor Frederiksoord fietst. Daor he’k in et resteraant van et museum wat eten. Ik zag een anbieding op een bod staon: een kop aspergesoep en een plakke bolle mit rookte zalm. Dat leek me lekker toe en dat was ok lekker! Van daor bin ‘k naor Noordwoolde gaon. Daor he’k een foto maekt van de oolde restereerde tramlokemetief die now tegenover et oolde tramstesjon staot. Hatstikke mooi! Doe ‘k daor wat an ’t ommeheisteren en foto’s maeken was, heurde ik iene mien naeme roepen. Een vrouw uut de biebeltheek. Ze hadden me zien en wollen graeg weten wa’k an ’t doen was en a’k wat over de lokemetief in de kraante schrieven zol. Ik wor werachtig wel in de gaten hullen in Noordwoolde! Die foto was dus bedoeld veur dit dagboekstokkien en staot hieronder. Ik bin doe ok nog bi’j Harry op vesite west. Bi’j him he’k een peer bakkies drinken had en we hebben wat zeten te wiespraoten. Over de poletiek en zo… Vervolgens bin ‘k over De Hoeve weer naor huus fietst.


Lekkere fietstocht

Plaetst op 18 juni 2024.

We hebben vandaege een lekkere fietstocht van 43 kilemeter maekt. D’r was jammer genoeg gien zunne, mar ok gien wiend, en wel 20 graoden. Dat et was heerlik fietsweer. Mit de fietsen aachterop ‘e auto biwwe naor de Driewegsluus reden en daor biwwe begonnen te fietsen. Over de Lendediek, veur et oolde huus van Jelle langes, naor Ossenziel. En doe dat prachtige fietspad mit al die broggies langes naor Kaelenbarg. Dat rieden we elk jaor wel een peer keer, want et is daor zo mooi. Mar… in Kaelenbarg begon et wat te regenen. We hebben een schoffien onder een grote kestanjeboom staon te schoelen. We weren eins van doel en gao over Nederlaand en Wetering, Mar dat dusten we doe vanwege de veurspelde regen niet echt an. We bin doe mar via een aandere route weer naor Ossenziel fietst. Onderwegens hewwe in kefé De Weerribben waarme poeiermelk had en ik hebbe d’r een stokkien Blokzielder Brokke bi’j had. Et spatterde soms wel wat, mar we hebben nooit een regenpak an hoefd te hebben. Van Ooldemark biwwe naor de Sas fietst en doe bi’j et Wiede van de Lende langes naor de Driewegsluus. Vervolgens hebben we nog een rontien de Scheene fietst. En doe hewwe nao 43 kilemeter de fietsen weer op ‘e auto zet. We zaggen daor vier knienen op een tippe grös zitten te eten en te huppelen, wat was dat een mooi gezicht. We hebben vanaovend lekker waarm eten had in resteraant ’t Koepelbos in Berkoop. Hieronder een foto die ‘k vandemiddag maekt hebbe in Kaelenbarg, vlak veurdat et daor begon te regenen.


Laete bluui

Plaetst op 17 juni 2024.

Vandemiddag he’k op ‘e fiets naor Wolvege west. Et is gelokkig een stok lekkerder weer. Eerst he’k de fietstassen vol bosschoppen stopt en doe bin ‘k naor de dokter west. Die het me een peer plakkies in et gezicht anstipt mit stikstof. Dat moet zo now en dan, want die plakkies kun een veurstadium van huudkanker wezen. En dat he’k al zeuven keer had, dat ik bin d’r allat op a’k weer wat verdochts ontdekke. Nao de dokter bin ‘k naor Jarmo west in zien ni’je onderkommen an de Industrieweg. Ankem weke moet alles klaor wezen en dus is et dan klaor. En dan is de eupening op maendag 1 juli. Et wodt hatstikke mooi!

Ik hebbe van ’t jaor tien van mien elf amarillen in de bluui had. Iene dee et dus niet, mar dat was die amarille bliekber toch te mal, dat die bluuit now asnog. Dat is hiel wonderlik, ik hebbe nog nooit mitmaekt dat ze om disse tied van ’t jaor nog in de bluui kommen. Mar et is echt zo, et bewies staot hieronder.


Mure van Hadrianus

Plaetst op 16 juni 2024.

Ik hebbe vandemorgen een kollum schreven over Mariska. Mariska Rikkers uut Wolvege komt veur de BBB in de Twiede Kaemer. Ik kenne Mariska, hebbe geregeld in et gemientehuus mit heur in et Stellingwarfs praot. En doe ‘k een peer jaor leden bi’j heur in de buurt sutelde, ree ik de kroje zo bi’j heur et huus in. Et oolde pelisieburo van Wolvege. Et zol me niet verbaozen as ik Mariska beter kenne as dat de top van de BBB heur kent. Mar dat is aanst allemaole in die kollum te lezen.

Hieronder dan nog een foto die Douwe en Romkje me gister appt hebben. Ze kuieren in Northumberland dus bi’j de Mure van Hadrianus langes. Die wodde deur Romeinse soldaoten bouwd tiedens de regering van keizer Hadrianus. Die regeerde van 117 tot 138 nao Christus. De mure lopt in wezen dwas deur Engelaand en is 117 kilemeter laank. Hi’j is indertied bouwd van stienen en plaggen en was de noordgreens van et Romeinse Riek. Et toevallige en aorige is dat mien fysiotherapeute Marian lessend mit heur vrund dezelde kuiertocht maekt het.


De kus

Plaetst op 15 juni 2024.

Ik hebbe vandaege een boek van mar goed honderd bladzieden lezen. Now ja, dat ha’k vanzels in een peer uurties uut. Et is De kus van Santa Montefiore. Van heur hadde ik al 22 boeken in de kaaste staon en now dus 23. Ik hebbe ok nog een peer van heur laeste boeken niet, dat meens schrift zo hadde en vule… Ik kan et niet bi’jholen. De kus gaot over Madison die altied weten het dat ze niet dezelde vader het as heur breurs en zusters. Eerst as ze achttien is, heurt ze veur de eerste keer de naeme van heur vader en die wil ze dan kennen leren en zien as ze heur blonde haor en blauwe ogen van him het. Die vader is Robert. Hi’j het een mooi huus, een geweldige vrouw en drie intelligente zeunen. Mar hi’j het een geheim… Achttien jaor leden het hi’j wat mit een aandere vrouw had en daor is een dochter van kommen. Nao al die jaoren moet Robert mit de waorhied veur ’t locht kommen. Zullen ze him vergeven en zullen ze Madison aksepteren willen? Of… is Madison gien dochter van Robert?

Ik kreeg een app mit foto’s van Douwe en Romkje. Die kuieren in Northumberland bi’j de Mure van Hadrianus langes en gaon ankem weke naor Schotlaand. Hieronder een foto die ze me stuurden van de Mure van Hadrianus.


Margriet Brandsma – De heks van Anjum

Plaetst op 14 juni 2024.

Ik hebbe gisteraovend naor de vergeerdering van Plaetselik Belang in oons mfc De Ni’je Stienze west. Hopelik komt d’r es een keer schot in de plannen om huzen te bouwen in Ni’jhooltpae. Daor is groot verlet van, mar et duurt allemaole zolange. Nao et schoft kwam Margriet Brandsma an et woord. Ze is vanzels nog wel bekend as verslaggever, vaeke vanuut Berlien, veur et NOS-journaal. Ze het jaorenlaank onderzuuk daon naor de beruchte pensionmoorden die an et aende van 1997 an et locht kwammen in Anjum. Ze schreef daor et boek De heks van Anjum over. Neffens mi’j vertelde kammeraod Gé uut Borne oons indertied dat een kammeraodske van him krek in die tied in dat pension in Anjum uutvanhuus was en zodoende te maeken kreeg mit verheuren van de pelisie. Margriet Brandsma het veur et boek ok mit heur praot. Margriet daenkt trouwens dat d’r vule meer an de haand west het as pelisie en justitie oons indertied vertelden. Pensionhoolster Marjan van der E. is veroordield veur twie moorden. Ze zol twie jonge kerels, die vule groter en starker weren as zi’j was, van kaant maekt hebben en bedobbed hebben op et hiem van et pension. Marjan van der E. het altied ontkend, mar het d’r jaorenlaank veur in de gevangenis zeten. Neffens Brandsma is d’r te weinig andacht besteded an de hennepkwekeri’je in de schure van et pension. Daor zat een beruchte krimineel aachter die ok infermaant van de pelisie was. Het krimineel Jaap et misschien daon of was die d’r bi’j betrokken? Et hangt van de Hoge Raod of as et perces hereupend wodt of niet. Mar omdat Marja van der E. niet meer leeft, is die kaans vermoedelik niet slimme groot. Margriet Brandsma kon prachtig vertellen. Et was zuver een thriller daor we naor luusterden. Et was een goeie zet van Plaetselik Belang en hael heur vanuut Amsterdam naor Ni’jhooltpae.


Tétouan

Plaetst op 13 juni 2024.

Ik hebbe op verzuuk een stokkien schreven veur de rebriek Stellingwarver Zaeken in de beide Stellingwarver kraanten. En dat over et feit da’k krek as veurige jaoren gedurende keunstmannefestaosie Eupen Stal in Berkoop weer boeken verkopen en signeren zal in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte. Ik neme iene middag in de weke vri’j en wor dan vervongen deur een lieke toeke verkoper of verkoopster. Eupen Stal is van ’t jaor van zaoterdag 27 juli t/m zundag 25 augustus. Middags van 1 tot 6 ure. Ik hebbe ok een verhael opstuurd naor et Stellingwarver tiedschrift De Ovend. Dat ha’k een schoffien leden al schreven. De titel is Een slange in Tétouan. Op 17 juni 1979, dat is over 5 daegen 45 jaor leden, veerde ik mit kammeraod Haarm van et Spaanse Algeciras naor Ceuta. We zaggen de Rots van Gibraltar van dichtebi’j. In Ceuta nammen we de bus en gongen naor Tétouan in Marokko en daor gebeurde wat biezunders. Daor was ik die dag zuver een betien een held. Daor gaot et verhael dus over en dat is te lezen in et augustusnommer van et mooie tiedschrift De Ovend.


Reakties op kollum

Plaetst op 12 juni 2024.

Zowel gister as vandaege kwammen d’r reakties op mien kollum Eke belt… in de Liwwadder Kraante van gister. Veur et Fries komt d’r 18 miljoen euro extra subsidie vanuut Den Haag en de perveensie wil de Stellingwarver Schrieversronte een stok henne votbezunigen en et Fries verplichten op ‘e schoelen in Oost-Stellingwarf. Wat een vieze streek. Daor is dus een BBB-dippeteerde verantwoordelik veur. Meensken die op die perti’j stemd hebben, hebben dus in wezen tegen et Stellingwarfs stemd. Gister kreeg ik mailties van meensken uut Ien in Drenthe, Et Vene en Noordwoolde. Vandaege kwam d’r een tillefoontien van een man uut Oosterwoolde en een mail van een man uut Sneek. Die mailde: de kortzichtige, hautaine politieke mentaliteit van leden van Gedeputeerde Staten van BBB en FNP als het gaat om minderheden. En zo is et percies.

Awwe et toch over minderheden hebben… Gister ston d’r ok een prachtig interview in de kraante mit kienderboekeschriever Dolf Verroen die 95 jaor is en krek nog een boek publiseerd het. Et hiet Een regenboog in mijn kast en gaot over een joongien dat homoseksueel is. Dolf maekt him grote zorgen over de toekomst now de wereld om oons henne zo an et verrechtsen is. Dolf zegt: Mensen zijn van nature geneigd om alles wat anders is te veroordelen. Ik bin et mit him iens en maeke me ok grote zorgen. De minderheden kriegen altied de schuld as et d’r op ankomt. Die bin almar weer de pineut omdat meensken nooit leren van de geschiedenis.

Ik was vandemorgen op vesite bi’j Haarm en Jacob in Et Vene. Ik wol even uuttesten a’k bi’j heur op mien smartphone en laptop op internet kommen kon. En dat lokte dus prima. Ik hebbe goeie hope dat et over drie weken in Lochem ok lokt en da’k van daor dan elke dag een dagboekstokkien schrieven kan. Haarm kreeg een schoffien leden de H.J. Bergveldpries veur zien jaorenlange vrotteri’je veur et Stellingwarfs. Die pries was een mooie penning en een geldbedrag. Veur dat geld het hi’j een prachtig beeld kocht. Et hiet Drie krijgers en is maekt deur Jolien Wesselink uut Den Haag. Ik hebbe d’r een foto van maekt zodat jim now allemaole even bi’j Haarm en Jacob is huus kieken kunnen.


   Volgende bladziede »