Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Internetdagboek


Petitie Aleksej Navalny

Plaetst op 21 feberwaori 2024.

Gisteraovend he’k de Petitie Aleksej Navalny tekend. In de petitie wodt de gemiente Den Haag vraogd om de straote daor de Russische ambassade an staot een aandere naeme te geven. De ambassade ligt now an de Andries Bickerweg en dat moet dus de Aleksej Navalnyweg wodden. Doe ik tekende zag ik dat krek ok meensken uut Langedieke en Sunnege tekend hadden. En doe ‘k zokrek keek zag ik meensken uut Berkoop en Oosterwoolde. Mit mekeer hebben al 43.000 meensken de petitie tekend. Doe dat ok, volk! As de straote die naeme krigt wo’n de Russen van de ambassade hier elke dag herinnerd an de man die op bevel van diktater Poetin vermoord wodde. Kiek op https://aleksejnavalnyweg.petities.nl

Vandemiddag moch ik in Bolsward verhaelen vertellen veur de leden van PCOB/KBO in gebouw Centrum naost de Gaasthuuskarke an de Gaasthuussingel. Ik kreeg daor een protte vlocht op ‘e kooi. De zael zat hatstikke vol. Et vertellen gong prima, ik hadde goed rippeteerd. Ik was al es twie keer eerder bi’j de PCOB west, dat was in 1998 en 2003. De laeste keer is dus al 20 jaor leden. We hebben ofpraot da’k over 20 jaor weer naor Bolsward zal. Verscheiden meensken scheuten me an en vertelden dat ze geneuten hadden van de kollum Chippendales die gister in de kraante ston. Ik kreeg daor ok twie hiele biezundere mailties over uut Sneek. Hieronder een foto die ‘k vandemiddag maekt hebbe. Et is altied somber weer, dus nooit mooi fotoweer. Dit is de Gaasthuuskarke, d’r naost is gebouw Centrum. Hier was ik vandemiddag dus.


Couperus

Plaetst op 20 feberwaori 2024.

Vandemorgen he’k naor de Schrieversronte in Berkoop west om daor de boeken henne te brengen die ‘k vleden zaoterdag in Beetsterzwaog niet verkocht hebbe. Vandemiddag he’k een druppelbrille besteld bi’j de apteek in Wolvege veur a’k de ogen druppelen moet nao de beide opperaosies. Ik hebbe ok even mit de brilleman overlegd wanneer die ien van de brilleglaezen d’r eventueel uuthaelen gaot. En et gedicht daor a’k et gister over hadde is goedkeurd! Dat is hiel mooi! Jim heuren wel es een keer waor as dat komt te staon.

Ik hebbe ‘Mijn Couperus’ van Paul Schnabel lezen. Et betreft hier et Couperus Cahier XIX dat uutgeven wodde deur et Louis Couperus Genootschop. Vleden jaor was et 100 jaor leden dat Couperus wegraekte. Paul Schnabel was de direkteur van et Sociaol en Kultureel Planburo. De veurganger van Kim Putters die now geweerwodden moet wat een extraparlementair kammenet percies is. Dat is me toch ok wat… Louis Couperus was ien van oonze grootste schrievers. Bekend bin grif nog wel de tillevisieseries van De boeken der kleine zielen mit o.a. Ellen Vogel, Eric Schneider en Caro van Eyck. En De stille kracht mit Willem Nijholt en Pleuni Touw. Dat weren indertied prachtige series. Paul Schnabel is eupenlik homoseksueel. Louis Couperus was dat ok, mar dat kon en moch doe nog niet zegd wodden. Couperus trouwde daoromme keurig mit Elisabeth Baud, mar ze hadden appatte slaopkaemers. Dat het heur grif slim begroot. Veerder konnen ze best akkederen, ze hadden dezelde interesses. Schnabel geft al lezende in et wark van Couperus zien visie op ‘e saemenleving van vandaege-de-dag. Mooi om te lezen! Hieronder een bekende foto van Couperus die in 1917 maekt wodde deur M. Goldsmid. Disse foto staot veur op et Cahier. Couperus was zo te zien een echte dandy.


Gedicht

Plaetst op 19 feberwaori 2024.

Drie weken leden kree’k via de Afûk in Liwwadden van twie opdrachtgevers een verzuuk om een gedicht te schrieven. As et goedkeurd wodt komt dat op een hiel mooi plak in de Stellingwarven op een bod te staon. An et aende van april mo’k et opstuurd hebben. Mar ik hebbe et vandaege al opstuurd. De titel is Naozoemerlaand wodden, dezelde titel die mien laeste verhaelebundel het. In verbaand mit de kommende staaropperaosies wark ik alderhaande dingen van teveuren of. En as et gedicht niet goedkeurd wodt hebben ze nog rejaol tied en vraog iene aanders. Ik hebbe vandaege verhaelen rippeteerd en twie kollums schreven. Daor wark ik ok mit in veuren. Ik zorge d’r veur da’k veur die opperaosies een stokmennig kollums kaant en klaor liggen hebbe, zoda’k die allienig nog mar naor de kraante hoef te sturen. Ik hebbe zodoende gister ok al een verhael veur et aprilnommer van et Stellingwarver tiedschrift De Ovend naor de Schrieversronte stuurd. Dat verhael gaot d’r over dat me ooit een optreden beloofd is veur preenses Margriet in museum De Buytenplaats in Eelde. Dat is trouwens nooit wat wodden. En… dan he’k de laeste weken ok nog drie langere verhaelen schreven. Daor vertel ik laeter wel over. D’r is zodoende altied zat wark om te doen.


De Oosterstreek

Plaetst op 18 feberwaori 2024.

Et was gister een bar drokke dag. Naoda’k de hiele dag mit boeken op ‘e hobbymark in Beetsterzwaog staon hadde, he’k me thuus gauw wat eten klaormaekt, ik hebbe aandere kleren antrokken en poes een stokmennig aaien geven. Doe bin ‘k weer in de auto stapt en naor De Oosterstreek reden. Aovens een klein tippien in de auto rieden durf ik nog wel an. Ik moch daor vertellen veur een groepien van zoe’n twintig senioren. Et was een hiele genoeglike aovend en ik hebbe d’r flink wat boeken verkocht. Mien uutgever kan tevreden wezen. Nao ofloop bin ‘k daor nog an de advekaot raekt en hebbe gezellig wat naopraot mit de Oosterstrekers. Et was al nao elf ure doe ‘k thuus was en doe he’k nog even naor de wereldkampioenschoppen hadrieden keken. Wat een geweldige prestaosie van Irene Schouten. D’r henneknoffelen en toch nog wereldkampioen wodden. Geweldig! Ik kan nooit drekt op bedde gaon nao een optreden, want dan doe ‘k gien oge dichte. Vandaege bin ‘k votdaolik begonnen mit et rippeteren van verhaelen veur et optreden van ankem weke woensdagmiddag. Dan ma’k naor de mooie stad Bolsward te vertellen.


Beetsterzwaog

Plaetst op 17 feberwaori 2024.

Ik zat vandemorgen al om half negen in de auto en bin naor Beetsterzwaog reden. Daor he’k de hiele dag mit boeken op een hobbymark in dörpshuus De Buorskip staon. We hadden daor vandaege niet al te vule vlocht op ‘e kooi, dat he’k daor wel es beter mitmaekt. Mar ik hebbe toch nog wel wat boeken verkocht. Annie Brandsma kocht mien laeste boek Naozoemerlaand. Zi’j woont now in Beetsterzwaog, mar vroeger zat ze mit mi’j in de eerste klasse van de ulo in Wolvege. Zi’j zat an de raemkaant naost Jannie Hooltman. Ik zie ze zo weer zitten. Dat is now 65 jaor leden. Wie hadde doe daenken kund dat zi’j laeter boeken van mi’j kopen zol. Dat zol doe onbestaonber leken hebben. Ik hebbe ok even genoeglik praot mit de buurvrouw van Tiny Koopman. Tiny zong vroeger de steerns van de locht in et Stellingwarver Harbargespul. Wat aorig allemaole. Verscheiden meensken zeden tegen me dat ze mien kollums in de kraante altied mit genoegen lezen en dat et mooi is dat poes Marja d’r soms in veurkomt. Doe ‘k thuuskwam he’k dat drekt tegen poes Marja zegd, mar die interesseerde et niet echt. Poes wol sebiet snupies van me hebben. Hieronder een foto die ‘k an ’t aende van de middag maekt hebbe van dörpshuus De Buorskip daor a’k de hiele dag ommeheisterd hebbe.


Moeder

Plaetst op 16 feberwaori 2024.

Vandemorgen om half zeuven wa’k klaor wakker en ik vernam da’k niet meer slaopen zol. Dat doe he’k tussen half zeuven en acht ure op bedde alle verhaelen rippeteerd die ‘k in et weekaende op ‘e Oosterstreek vertellen zal. En dan daenken die meensken dat et allemaole zomar gaot, et me allegeer zo makkelik ofgaot. Mar ze hebben waorlik gien idee hoevule tied et me kost. Mar zolange as ik dit nog doe, zal et goed gebeuren. Ik bin gien man van half wark.
Et is vandaege 115 jaor leden dat mien moeder geboren wodde. Vandaege 28 jaor leden was heur laeste verjaordag en dat hadden we beidend aenlik wel in de gaten. Doe mien moeder 78 was begon in wezen alle ellende mit de opperaosie in Zwolle veur angezichtspiene. Van die tied of mos ik d’r aenlik altied veur heur wezen. Dat weren negen lange en zwaore jaoren. Ik bin now 78 en wie is d’r aanst veur mi’j? Ik stao toch een betien moederziel allienig op disse wereld. Et is vandaege zodoende een konfronterende dag. Vleden haast he’k kleine tietelosies op et karkhof plaant. Ik hebbe vandaege zien dat ze mooi opkommen. Dat ze bluuien aanst grif ok hiel mooi.

Hieronder dan nog ien keer een foto die ‘k eregister op  ‘e Holterbarg maekt hebbe. Op ien van de mooie diorama’s daor is disse prachtige wolf te zien. Mag ik dat dier trouwens nog wel prachtig numen? Aj’ in de Stellingwarven wat aorigs over de wolf in de kraante schrieven kriej’ een bakstien verpakt in de Ni’je Ooststellingwarver deur de autorute. Oonze wereld wodt almar onbeschofter en onverdregeliker. Kaemerleden die mekeer veur van alles uutmaeken, boeren die midden op ‘e snelweg rotzooi in de braand stikken en aandere meensken in geveer brengen, meensken daor aj’ et niet mit iens binnen een stien deur de autorute gooien. In wat veur wereld leven we toch? Dit soort gedrag, et recht in eigen haand nemen, is uuteindelik biezunder schaedelik veur oonze vri’je demekraosie. En as dat allegeer gewoon wodt en we oons d’r onder daelegeven… Niet meer zeggen en schrieven durven wawwe vienen, omdawwe aanders bedreigd en intimideerd wodden… Dan dooft het licht, om Van Randwijk mar es an te haelen.


Opperaosies

Plaetst op 15 feberwaori 2024.

Vandemorgen he’k veur de Schrieversronte een deuze mit bestelde boeken naor boekhaandel Binnert Overdiep in Et Vene brocht. Zoks moet aenlik drekt daon wodden, dan kan et spul mar verkocht wodden. Daor gaot et ommes omme. Dat now is mien laeste boek Naozoemerlaand daor ok weer te koop. Vandemiddag he’k nog even een kollum naokeken en die doe verstuurd naor de kraante en ik hebbe verhaelen rippeteerd. En doe kree ‘k et ziekenhuus an de tillefoon om de daotums of te praoten veur mien beide staaropperaosies. Die zullen wezen op 14 meert en 4 april. Daornao he’k hiel wat ofbeld. Harry zal beide keren mit me henne. Ik hebbe ok alderhaande ofspraoken en optredens ofzegd en/of verplaetst. Wat toch een gedoe en geregel allemaole. Hieronder dan nog mar een foto die ‘k gister maekt hebbe in et Netuurmuseum Holterbarg. Een onderdiel van ien van de diorama’s.


Holterbarg

Plaetst op 14 feberwaori 2024.

Et was mal en ontiederig weer vandaege, mar we bin d’r toch mar een dag op uut west. We hebben et Netuurmuseum Holterbarg in Holten bekeken. As jonge van 19 he’k in de zoemer van 1965 mit Jelle, Jan en Thomas kampeerd op Twenhaarsveld in Holten en neffens mi’j bin we d’r doe ok west. Dat is dus 59 jaor leden. Doe hiette et grif nog van Museum Piet Bos. Want dat was de grondlegger van et prachtige museum mit schitterende diorama’s en allegeer opzette dieren, ok een protte voegels. D’r was ok een film te zien van hoe as een stienmatter opzet wodde. De keunst is dan om et leven d’r as et waore weer in te kriegen. Hiel arg mooi allemaole. Nao et museum hewwe in een resteraantien d’r tegenover een bakkien drinken mit een hiempien limoentaart had. We hebben vanaovend heerlik waarm eten had in resteraant Boszicht in Ni’jberkoop. Ie kriegen daor meer veur minder centen as bi’j Van der Valk en de kwaliteit is prima! Hieronder nog een foto die ‘k vandemiddag maekt hebbe. Dit is een klein pat van ien van de grote diorama’s.


Rippeteren

Plaetst op 13 feberwaori 2024.

Ik hebbe gister naor de Schrieversronte in Berkoop west om wat boeken op te haelen en daor stao ik de kommende zaoterdag mit op een hobbymark in dörpshuus De Buorskip in Beetsterzwaog. Ik stao daor ieder jaor een keer en zaoterdag zal et dus weer wezen. As jim in de buurt binnen, kommen jim mar langes. Ik hebbe mooi spul te koop veur een slieterspriesien. In et kommende weekaende he’k ok es weer een optreden. Ik mag verhaelen vertellen op ‘e Oosterstreek. Daor he’k in wel twintig jaor niet west te vertellen. Dit zal dan ok wel de laeste keer wezen. Ik bin al een peer daegen an de gang en rippeteer de verhaelen die ‘k daor dan vertellen zal.

Ik bin vandemorgen weer naor de man van de tillefoonwinkel in Berkoop west en hebbe dat Bluetooth-gedoe van de tillefoon haelen laoten. Et geft wat te vule last en te weinig lust. Et geluud is prachtig mar et geft een boel gedoe. A’k vertellen zal op ‘e Oosterstreek kan ‘k de tillefoon niet in de auto liggen laoten. Dat geft me niks. De tillefoonties kommen votdaolik op et heurapperaot te lane. Dan zo’k de tillefoon dus uutzetten moeten en laeter mit de kode weer anzetten. En ik kan op disse meniere ok nooit es een dag zonder heurapperaot ommeheisteren a’k allienig thuus bin. Want ja, dan heur ik de tillefoon niet. Wat een gedoe allemaole. Et is now dus weer zoas et eregister was.


Bluetooth

Plaetst op 12 feberwaori 2024.

Vandemorgen he’k weer naor Heurzorg Jerre in Et Vene west. Et ni’je heurapperaot, wa’k op proef hebbe, bevaalt me wel goed. Vandemorgen hebben ze nog wat tests daon en now za’k et nog vier weken uutperberen en dan moet de koop mar angaon. Jarmo zee laestdaegs tegen me dat ze bluetooth op mien tillefoon zetten mossen. Ik hadde gien idee wat dat percies was, mar ze hebben et vandemorgen inderdaod daon. A’k now beld wor op mien mobiele tillefoon heur ik dat drekt in mien heurapperaot en et geluud is fantastisch. Vule beter as zonder bluetooth. Mar… doe ‘k thuus was murk ik dat alle aandere geluden ok rechtstreeks naor mien heurapperaot gongen. De geluties die maekt wodden as d’r een appien of een mailtien komt of as d’r wat ofschreven wodt van mien baankrekening. Alles komt drekt in et heurapperaot en dat is allemachtige lastig. Wat een gepingel in en an de kop. Dat gebeurt dus ok as ik argens vertellen moet en dat moet dus niet. Ik bin drekt naor de man van de tillefoonwinkel in Berkoop gaon en die het al die aandere geluden uutzet. Ik heure now allienig nog a’k tillefoon kriege. Dat betekent wel da’k et heurapperaot altied in hebben moet. De rest heur ik now gelokkig niet meer, mar ik kan vanzels zo now en dan wel even kieken as d’r appies binnen en daor kan ‘k dan wel antwoord op geven. Et hoeft ok allemaole niet votdaolik. Wat toch een gedoe mit al dat mederne spul. Ik daenke dat et zo veurlopig et beste is. Et kan altied nog weer aanders.

Omda’k vandemorgen toch in Et Vene was he’k ok nog even bi’j Haarm en Jacob west. Ik hebbe d’r wat drinken kregen mit een sunderklaosmannegien d’r bi’j en we hebben genoeglik bi’jpraot. Ankem weke donderdag za’k d’r weer henne, want dan is Haarm jaorig.


   Volgende bladziede »