Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Internetdagboek


Et ni’je boek is d’r!

Plaetst op 8 juni 2023.

Vandemorgen om acht ure wa’k al bi’j de huusdokter. Die het twie plakkies mit stikstof behaandeld en dat moet over drie weken weer. En dat allemaole om te veurkommen da’k veur de zeuvende keer huudkanker kriege. Doe ‘k krek weer thuus was, belde Abel, de direkteur van de Stellingwarver Schrieversronte. Mien ni’je boek Naozoemerlaand was daor deur de drokker ofleverd. Dat is mooi betied, et boek komt op 14 juli uut. Abel het me drekt wat exemplaoren brocht en et zicht d’r echt fantastisch mooi uut! Ik zal et vanaovend even bladziede veur bladziede konterleren. Mar: et ni’je boek is d’r!

In de loop van de morgen hewwe de fietsen aachter op ‘e auto zet en we bin naor de Driewegsluus reden. Daor biwwe begonnen an een prachtige fietstocht van 43 kilemeter. Over de Lendediek, bi’j Jelle zien oolde huusstee langes, naor Ossenziel. En van daor over al die mooie broggies naor Kaelenbarg. En doe veerder naor Blokziel. Daor hewwe op et terras van resteraant Preens Maurits wat drinken had mit een hiempien Blokzielder Brokke. We bin veerderfietst over Baarlo, Nederlaand en Wetering naor Ooldemark. Van daor over Blesdieke, de Sas en bi’j et Wiede van de Lende langes naor de Driewegsluus. Daor hewwe op et terras van et paviljoen lekker eten had. Hieronder nog een foto van een prachtge fietsdag. Dit moois is te zien in de Weerribben.


Steenhouwer

Plaetst op 7 juni 2023.

Ik hebbe vandemiddag op ‘e fiets naor aachterneve en iemker Piet in Wolvege west om (weer) acht potten hunning op te haelen. Ik hebbe d’r wat drinken had en we hebben even bi’jpraot. Ik hebbe ok nog wat aandere bosschoppies daon veurda’k op vekaansie gao. Want ja, poes krigt even een aandere verzorger en d’r moe’n vanzels wel zat lekkere brokkies en veural ok snupies in huus wezen. Doe ‘k thuuskwam was d’r een mailtien van Frits uut Sneek naor anleiding van mien kollum Funfietsers in de Liwwadder Kraante van gister. Frits kende et woord suiselder niet en zien buurvrouw brak heur heufd d’r ok al over. Een suiselder is iene die traoge lopt. Ik hebbe et in de kollum bruukt veur iene die traoge fietst. Ie moe’n as schriever soepel en speuls mit je tael ommegaon.

As d’r nog meensken binnen die mien roman Vroeger is veurgoed veurbi’j nog graeg hebben willen, moe’n ze d’r as de wiedeweergao bi’j wezen. Ik hebbe nog twie exemplaoren van et boek te koop en dan is et uutverkocht en wodt et niet nog een keer herdrokt.Veur disse roman kree’k een peer jaor leden de Rink van der Veldepries.

Ik hebbe de literaire thriller Steenhouwer van Camilla Läckberg nog es een keer lezen en et was weer krek zo spannend as doe ‘k et boek veur de eerste keer las. Inspekteur Patrik Hedström leidet et onderzuuk naor de dood van een zeuvenjaorig maegien.En dan kommen d’r geheimzinnige gebeurtenissen van tachtig jaor leden an et locht. Mar Patrik lost mit wat hulpe van zien vrouw, schriefster Erica Falk, altied alles op.


Et waeter op

Plaetst op 6 juni 2023.
Vandaege biwwe de hiele dag mit de boot et waeter op west. Op et waeter ston nog best wel een frisse wiend. De kotte broek kon wel an, mar een jak was gien overbodige luxe. We bin over Warga naor Grou veerd en doe over De Veenhoop naor Eernewoolde. Daor  hewwe in de loop van de middag op et terras van hotel Princenhof lekker eten had. Uut de wiend en in de zunne. Wat wil een meens nog meer! D’r kwam een ent uut et waeter en die flodderde et terras op en begon doe te kwaeken. Ik wus wat dat betekende: Wie het d’r wat lekkers veur mi’j? Bi’j de eerste twie taofelties kreeg hi’j niks. Ik snappe zoks niet. Ie geven zoe’n diertien toch wat! Ik hebbe him gauw een stokkien van een koekien geven en doe nog drie stokkies. Bi’j de volgende taofel kreeg hi’j een hiempien bolle. Doe ik even naor et husien west hadde en et terras weer opkwam, kwam hi’j drekt weer op me toe. Mar ja, op is op… Dat gelt ok veur een ent. Over Wartena en Warstiens biwwe veerderveerd. Doe ‘k thuuskwam lag d’r een kaorte in de busse van Harmen en Jacob uut Dinxperlo. Die hebben vier daegen naor de Aachterhoeke west en dat het heur best voldaon.


Oranjestein

Plaetst op 5 juni 2023.
Ik hebbe vandemiddag lekker 34 kilemeter fietst. Ik bin deur de Mildamster Poolder en bi’j de Kuunder langes naor kapster Bertha in Et Vene fietst. We bin daor begonnen mit een koppien thee van et Kissien van de Keizer mit hunning d’r deur en een stokkien koeke mit botter d’r op. Doe het ze me een ure laank oppolletoerd zoda’k vri’jdag netties in de trein (as die ridt) naor Amsterdam kan. In et Peleis op ‘e Dam kriegen o.a. Willem van Riemsdijk en zien vrouw Trudy van Riemsdijk-Zandee uut Stiens een Zulveren Anjer van preenses Beatrix. Zi’j hebben de Stichting Stinze-Stiens opricht om historische stienzen, laandhuzen, parken en tunen te beholen en onderholen. Nao de oppolletoerderi’je he’k een koppien gruuntesop had en een croque madame en doe nog een koppien thee mit een sukelaogien. Ik bin deur de bossen van Oranjewoold weerommefietst. Daor he’k et prachtige Huus Oranjestein op petret zet. Dit laandgoed het lange jaoren in bezit west van de aodellike femilie De Beaufort. In 2021 is et kocht deur de Stichting Stinze-Stiens van Willem en Trudy van Riemsdijk. En zo is de cirkel vandaege weer rond!


Rügen

Plaetst op 4 juni 2023.

Vandemorgen he’k een artikeltien schreven veur de kraanterebriek Stellingwarver Zaeken angaonde et feit da’k tiedens keunstmannefestaosie Eupen Stal mien ni’je boek Naozoemerlaand signere in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte. Et is veur de zeuvende keer da’k zoks doe. Ik neme vermoedelik mar ien keer in de weke een snipperdag.Veerder bin ‘k altied persent. Et slokt een protte tied op, mar ik verkope op die meniere in ieder geval nog een fluttien boeken. Nao et eten bin ‘k vandemiddag op ‘e fiets stapt veur een klein tochien van dattig kilemeter. Ik bin bi’j de Lende langes naor de Sas fietst en van daor naor Wolvege daor a’k wat bosschoppen daon hebbe.

Gister kree’k Viele liebe Grüsse von der Insel Rügen van Harry en Frans. Ze schrieven dat ze et daor tot now an toe treffen mit et weer. A’k me niet verzinne kommen stokkies barnstien uut de Oostzee op ‘e stranen terechte. Daor kuj’ prachtige dingen van maeken en dat is dus ongetwiefeld duur spul. De beide manluden zollen d’r dus goed an doen en struun de hiele dag over et straand om zoks te vienen. En as dat lokt kommen ze smoorriek weeromme naor Noordwoolde.


Boekemark

Plaetst op 3 juni 2023.

Ik hebbe vandemorgen eerst een Dutch Apple Bread bakt en doe bin ‘k op ‘e fiets stapt veur een tochien van 42 kilemeter. Ik bin bi’j de Kuunder langesgaon naor de sluus onder Ni’jberkoop en doe over Berkoop, Buil en De Oosterstreek naor Noordwoolde. Daor he’k an de Dwasvaortweg in de tuun van De Buytenplaets een pot darjeeling thee en een croque madame had. Lekker! Vervolgens bin ‘k naor Berkoop gaon. Daor was vandaege de streekmark en veur et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte was een grote boekemark mit veur et grootste pat twiedehaans boeken. Daor he’k een peer bakkies thee kregen. Hieronder een foto die ‘k daor maekt hebbe. Op ‘e foto staon Fettje Alten en Hendrik Betten, die de grote boekekraom deskundig bemanden. Zi’j kregen vandemiddag Jack Werkman, de ni’je burgemeester van Oost-Stellingwarf, ok op vesite.


Zes kestelen

Plaetst op 2 juni 2023.

Bi’j et dagboekstokkien van gister ston een foto van kesteel Nijenhuis van de grafelike femilie Schimmelpenninck. Daor komt Sander Schimmelpenninck dus weg. Him kennen we as eerdere prissentater van et tillevisiepergramme Op1. Ik zie him neffens mi’j ok wel es in een reklamefilmpien over geld en hi’j wodt binnenkot veur de eerste keer vader. Dan het dat kiend hier wel de ruumte om te speulen as et bi’j zien grootoolden is. Schieve tegenover et kesteel he’k in een stallegien an de weg een pottien abrikozesjem kocht. Et volgende kesteel op oonze fietstocht was Weldam. Wat een schitterend gebouw! Hier woont de grafelike femilie Zu Solms-Sonnenwalde. We hebben daor een kuier deur de mooie tuun maekt en et intreegeld an de tuunman geven. Op et kesteel wi’jde een blauw-gele vlagge. Dat hadde niks mit OekraIne te maeken, et bin de kleuren van de grafelike femilie. De bloemen in de potten hadden dezelde kleuren. Ik zee dat tegen de tuunman. Hi’j vun da’k dat goed zien hadde. Zoks vaalt praktisch gieniene op, mar mi’j dus drekt wel. Veur an de weg, onder een boom op et terrein van et kesteel, he’k de lange broek verwisseld veur de kotte broek. We hebben onderwegens ok de prachtige waetermeule Den Haller bekeken. Alles staot daor in et Twents angeven. Mit drie Twents praotende manluden he’k daor een schoffien in et Stellingwarfs praot. En netuurlik he’k d’r wat kocht: mael om karremelkeek te maeken en een pond griesmaeltarwe om lekkere pudding te maeken. Veur et kesteel Huis te Diepenheim daor baron De Vos van Steenwijk en zien femilie woont, he’k de kotte broek weer verwisseld veur de lange broek. Ik hope oprecht da’k deur disse verkleedperti’jen gien gravinnen en baronessen overstuur maekt hebbe. Dat gelt vanzels ok veur graven en baronnen. Hieronder een foto van kesteel Weldam mit de blauw-gele femilievlagge.Op et kesteel Warmelo, waor de moeder van preens Bernhard woond het, wapperde ok zoe’n vlagge. Zol dat wel mit OekraIne te maeken hebben? Et liekt me stark dat de femilie Avenarius die daor woont dezelde femiliekleuren het as de femilie Zu Solms-Sonnenwalde.Wie et wet mag et zeggen.


Al weer in Twente

Plaetst op 1 juni 2023.
We hebben vandaege een heerlike fietstocht van 33 kilemeter in Twente maekt bi’j de zes kestelen in en om Diepenheim henne. Twie weken leden wa’k ok al mit Haarm, Gé en Gerrit in Deep’n! We hadden daor vandaege prachtig, zunnig fietsweer en hebben eerst wat drinken en een stokkien koeke had bi’j de VVV an de Raodhuusstraote. Nao drie ure vandemiddag betrok de locht en wodde et frisser. Nao et eten was de zunne d’r weer. Ik hadde disse fietstocht ok al es maekt mit Fettje en me donkt ok mit Jelle. Mar et is zoe’n prachtige route deur et wondermooie Twentse laand, dat een dadde keer kon best. We bin bi’j de kestelen Nijenhuis, Weldam, Wegdam, Warmelo, Westerflier en Huis te Diepenheim langesfietst. Nao de fietstocht hewwe waarm eten had bi’j Irma’s. Daor hewwe twie weken leden ok eten. Doe he’k een gehakballe mit petat had. Dat was best wel lekker. Now hewwe elk een schnitzel had. Now, die hewwe argens aanders wel es beter had. Dit ding was slimme vet. Vermoedelik was et frituurd en een goeie schnitzel heurt bakt te wodden. Dat is me deur een kenner van schnitzels verteld. Et is now al laete, daoromme vertelle ik morgen vule meer over de fietstocht. Hieronder alvast een foto van kesteel Nijenhuis daor graaf en gravinne Schimmelpenninck wonen. Morgen vule meer!

Boottocht postaktieven

Plaetst op 31 meie 2023.

Vandemorgen tegen half tiene he’k Jan, Durkje en Riemie in Wolvege oppikt en doe biwwe mit mekeer naor Akkrum reden veur de jaorlikse boottocht van de postaktieven van de belastingdienst. Krek as vleden jaor hewwe mit ongeveer honderd man een tocht maekt mit de Frisian Queen. In et verleden was et allemaole op kosten van et ministerie van Financiën oftewel de belastingbetaeler. Mar ja, overal raekt de room van de melk, dat we mossen now zels een tientien bi’jbetaelen. Och, al mos ik de volle mep betaelen, dan gong ik nog mit, want et is altied een uterst genoeglike dag. Mit grote daank an de meensken die dit orgeniseren! We kregen eerst koffie/thee en een hiempien oranjegebak. Om half elven veerden we en we bin eerst naor Eernewoolde gaon. Veur mi’j allemaole bekend terrein. Van Ernewoolde biwwe naor Grou veerd. Et was prachtig weer, mar de wiend was vanzels best nog wel een betien an de frisse kaant. Om half iene ston d’r een heerlik waarm buffet an boord veur oons klaor. Ik vien et op zokke ogenblikken altied spietig da’k niet zoe’n grote eter bin. A’k aandere meensken soms zie… Meer as ien keer scheppen die een goot bod hatstikke vol! Ik snappe niet waor ze et laoten. In Grou konnen we drie kertier een kuier deur dat mooie dörp van de Halbertsma’s maeken. En doe biwwe weer an boord gaon en weerommeveerd naor Akkrum. Onderwegens kregen we nog een peer keer een lekker waarm happien. En we konnen zovule drinken awwe mar wollen. Om vier ure wawwe weer in Akkrum en he’k mien passegiers weer naor Wolvege brocht. Mien moeder maekte vroeger vaeke boottochten mit van De Zonnebloem. As ze dan aovens weer thuus was zee ze vaeke: ‘Ze hebben allemaole zeten te kaekelen en niks zien.’ Ik hebbe ok mit verscheiden meensken genoeglik praot, mar hebbe wel degelik ok een protte zien. Aj’ boven in zoe’n boot zitten, hej’ een prachtig uutzicht over et laand. Laand dat soms krek mi’jd was of vol bloemen ston. Grote gele plakken mit botterbloemen. En de varkenties bluuiden al lieke geel. Overal broesde de bereklauwe de grond weer uut. Ze willen die zo mooi bluuiende plaante et liefste stark inkotten, mar as dat ooit lokt? Ze hebben dan in ieder geval nog hiel wat uut de wege te zetten. Tussen Akkrum en Grou zag ik op verschillende plakken koppels peerden in et laand lopen. Wat lag de wereld d’r mooi henne! As ’t mar even kan gao ‘k ankem jaor weer mit! Hieronder een foto van vandemiddag. De Frisian Queen ligt an de kade in Grou.


De secondant

Plaetst op 30 meie 2023.

Vandemorgen he’k in de Kiekzael in de biebeltheek van Wolvege de tentoonstelling over et Rampjaor 1672 bekeken. Mooi weren de archeologische voonsten die daon binnen in en bi’j de schaansen in oonze omgeving, zoas de Bekhofschaans en de Blessebroggeschaans. A’k et goed begrepen hebbe is disse tentoonstelling, die et bekieken meer as weerd is, in september te zien in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Ik hebbe vandemorgen mitien mar wat bosschoppen daon, want ik kriege vri’jdag vier eters. Ze zullen dan tevreden wezen moeten mit et simpelste van et simpelste wat in een ommedri’j klaor te maeken is. Vanaovend krie’k volk en morgen en overmorgen bin ‘k de hiele dag vot. Dat ik kan niet uutgebreid mit de eteri’je an de gang. Mar och, ik prutse wel wat deur mekaander henne.

Ik hebbe de novelle De secondant van de Drentse schriever Jan Veenstra lezen. Mien naemgenoot schrift zowel in et Drents as in et Nederlaans. Disse novelle is in et Nederlaans. Hi’j schreef dit boek, dat in 2016 bi’j uutgeveri’je Passage uutkwam, in opdracht van et Hoogeveen Schaaktoernooi. De schriever zien ome Jan is een biezundere man. Niet gek, mar wel een appatten iene. Hi’j is boekhoolder bi’j een kristelike reisverieninge, vri’jgezel, en een verdienstelike schaeker. Hielemaole onverwaachs krigt hi’j de kaans en wor sekondaant van een Nederlaanse grootmeester, die ok internationaol goed mitkommen kan. Ik hebbe de novelle mit groot genoegen lezen.


   Volgende bladziede »