Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Biografie

Johan Veenstra is op 6 jannewaori 1946 geboren in Wolvege. Hi’j het zien hiele leven in Ni’jhooltpae woond. In 1971 is hi’j mit zien schrieveri’je in et Stellingwarfs uut aende zet. Hi’j schreef sund die tied romans, verhaele- en dichtbundels. Hi’j het ok een protte bi’jdregen leverd veur verschillende kraanten en tiedschriften. Negen jaor laank schreef en sprak hi’j kollums (de bekende Stellingwarver stiekelstokkies) veur de regionaole radio Omrop Fryslân. Johan Veenstra schrift now kollums in de Leeuwarder Courant. Al meer as drieduzend keer het hi’j veur verschillende verienings en aandere bi’jienkomsten veurdrachten hullen uut eigen wark.

Et Stellingwarfs, de tael daor Johan Veenstra in schrift, is een Nedersaksische streektael die praot wodt in de gemienten Oost- en West-Stellingwarf in et zuudoosten van de perveensie Frieslaand en in de angreenzende gebieden van Drenthe en Overiessel. Et Stellingwarfs is taelkundig femilie van et Drents, Grunningers, Twents, Aachterhoeks, Veluws en de Saksische taelen die veurnaemelik in et noorden van Duutslaand praot wodden. Et Nedersaksisch is, krek as et Fries, deur regering en parlement erkend as Europese minderhiedstael.

Literaire/kulturele priezen en onderscheiding:
– H.J. Bergveldpries, 1984 veur Naachs goelen de honnen
– H.J. Bergveldpries, 1991 veur Een vlinder van zulver
– Siemonsma Cultuurprijs, 2002
– Streektaalprijs 2009 Dagblad van het Noorden, 2010 veur Et geheim van de wiend
– Stellingwarf-Trofee, 2010
– Streektaalprijs 2015 Dagblad van het Noorden, 2016, veur Een vrouw van ivoor
– Rink van der Veldepries, 2020, veur Vroeger is veurgoed veurbi’j
– Zulveren Anjer, 2021

Nommenaosies:
– Streektaalprijs 2007 Dagblad van het Noorden, 2008, veur Longerlaand
– Rink van der Veldepries, 2016, veur Een vrouw van ivoor
– Streektaalprijs 2020-2021 Dagblad van het Noorden, 2022, veur Et liek in de Lende

Veur al zien wark veur en in et Stellingwarfs wodde hi’j in 2001 benuumd tot Ridder in de Odder van Oranje-Nassau. De Raod van de gemiente West-Stellingwarf besleut op 18 meert 2021 om Johan Veenstra te benumen tot Ereburger van de gemiente West-Stellingwarf.

Boeken van Johan Veenstra:
– Wilde Gaanzen, verhaelen en gedichten, 1974
– Fluitekruud, verhaelen, 1977
– As de wilde roze bluuit, gedichten, 1979
– Een vlinder van zulver, roman, 1981
– Naachs goelen de honnen, roman, 1984
– Lamert en Lutske, verhaelen, 1987
– De toren van De Lichtmis, gedichten, 1988
– Lamert, Lutske en Doerak, verhaelen, 1990
– Stellingwarver Stiekelstokkies, radiokollums, 1991
– De boot naor Valhöll, verhaelen, 1992
– Stellingwarver Stiekelstokkies 2, radiokollums, 1993
– Sletel parredies, gedichten, 1994
– Stellingwarver Stiekelstokkies 3, radiokollums, 1995
– Een meenske is gien eerpel, verhaelen, 1997
– Verrassend Stellingwarfs, vertaelings, 1998
– Toegift, roman, 1999
– Winterlaand, gedichten, 2001
– Wonder boven wonder, volksverhaelen, 2002
– De wereld is gek, verhaelen, 2004
– Een brogge van glas, roman, 2006
– Longerlaand, gedichten, 2007 (beelde-/gedichteboek, tegere mit Peter Hiemstra)
– Et geheim van de wiend, roman, 2009
– In brêge fan glês, roman, Friese vertaeling van Een brogge van glas, roman, 2009
– Laandschop, gedichten/keunst, 2009, tegere mit Peter Hiemstra
– Mit et waeter veur de dokter, verhaelen, 2012
– Een vrouw van ivoor, roman, 2015
– De overkaant van et waeter, gedichten, 2017
– Vroeger is veurgoed veurbi’j, roman, 2018
– Et liek in de Lende, literaire thriller, 2021
– Naozoemerlaand, verhaelen, 2023

Boeken die nog te koop binnen:
(Klik op ‘e titel; de veurkaant van et boek)
Naozoemerlaand, , verhaelen, € 16,95
Laandschop, gedichten, 2009, 1e drok, € 10,00 (keunst-/gedichteboek, tegere mit Peter Hiemstra)
Pake en beppe pluus, Nijntje-boekien: € 7,95 (ISBN: 978-90-5615-329-8)
Et liek in de Lende, literaire thriller, € 15,95 (ISBN: 978 90 6466 203 4)
Een brogge van glas, luusterboek (4 cd’s): € 15,00

Tegere mit et duo Vroukje en Jeannette maekte Johan Veenstra in 2001 de cd Lendelaand € 13,75 (ITD 20.170)
De 24 mooiste kollums, die Johan Veenstra veur Omroep Frieslaand-radio verteld het, verschenen in 2004 op dubbel-cd Stellingwarver Stiekelstokkies, € 17,90 (JAZ 192450)

De boeken bin in elke goeie boekhaandel te koop of te bestellen. Bestellen bi’j de uutgever kan ok. Veur de gegevens zie hier onder. Bestellen via disse webside kan vanzels ok. Drok dan hier op bestellen. De boeken bin uutgeven bi’j: Et Boekefoons van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte (Willinge Prinsstraat 10, 8421 PE Berkoop 0516 45 11 08)

Jim vienen Johan Veenstra zo:
Binnenweg 5
8475 EE Nijeholtpade
E-mail: johan_veenstra@hetnet.nl
Tillefoon: 0561 – 68 82 52