Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller


CV-ketel

Plaetst op 11 juni 2024.

Gistermiddag he’k weer naor Marian in Wolvege west veur fysio. Daor gaon we nog wel even mit deur, want de spiereboel dot me vaeke zeer. Doe ‘k weer thuus was he’k een overheerlike frambozekeek bakt.

Vandemorgen he’k een ni’je cv-ketel kregen. Now ja, kregen… Die verhipte dingen kosten omtrent 2.500 euro. De monteur die vleden jaor nog bi’j de oolde keken het, raodde me doe een ni’jen iene an. Et oolde ding was onderdehaand vuuftien jaor oold en dat is ok ongeveer de levensduur. De kaans wodde dus groter dat d’r mankementen kommen zollen en butendat hadde de regering beslist dat d’r vanof 1 jannewaori 2026 gien cv-ketels meer verkocht wodden mochten. Alleman mos dan een waarmtepompe anschaffen. Daor ha’k hielemaole gien belang bi’j, want ie heuren daor niet altied positieve berichten over. Zodoende heb ik vandaege een ni’je cv-ketel kregen. De man uut Berkoop van Energie Service Frieslaand hadde et in een ure of wat fikst. Ik kan now weer vuuftien jaor veuruut en verwaachte dat disse ketel me mit et grootste gemak overleeft. Aachterof bekeken hadde et eins nog niet hoefd, want de regering die we now kriegen het die daotum van 1 jannewaori 2026 weer valen laoten. Een lekker jojo-beleid. Mar goed, ik bin bliede da’k dat ni’je ding hebbe.


Lage Landen

Plaetst op 10 juni 2024.

Gisteraovend he’k naor et laeste diel van Dwars door de Lage Landen keken. Spietig dat et veurbi’j is. Ik hebbe alle ofleverings van de kuiertocht van Arnout, Philippe en Ruben van Lauwersoge naor De Panne zien. Een tocht van duzend kilemeter en et was prachtig om naor te kieken. Zeker doe ze vlak bi’j mi’j in de buurt kuierden: Ni’jberkoop, Stienwiek, Blokziel en Vollenhove… Dat was vanzels een feest van herkenning. En wat troffen ze een interessaante meensken onderweg. Dit is hiel wat mooier as alle gelul in alderhaande talk- en datingshows. Ik hope dat die drie Belgische manluden nog es weer kuieren gaon.

En doe he’k vannaacht almar droomd. Wel zes verschillende dromen en nooit mooi. Ik drome praktisch nooit mooi. Alles mislokt altied, meensken zitten me dwas, vernielen alles in mien huus en soms perberen ze me van kaant te maeken. Dat is trouwens nog nooit lokt. Ik kan me nog een protte herinneren van vannaacht. Ik mos over de grote weg naor Liwwadden, mar meensken hadden me mit opzet de verkeerde kaant opstuurd en ik kon de grote weg mar niet meer vienen. Ik zag de auto’s in de veerte wel rieden, mar ik kon d’r niet kommen. Ik doolde omme op kleine weggies in de buurt van Luunberd. En daor kwam ik werachtig ok nog in de kunde mit naoste femilie daor a’k nog nooit van heurd hadde en dus niet kende. Dat was dan nog wel aorig. Laeter mos ik gedichten veurdregen in et belastingkantoor. Gedichten die ‘k niet kende. Ik mos dus oefenen en een kaemer veur me allienig hebben daor a’k in alle rust oefenen kon. Mar overal zat volk, iederiene begon mar tegen me te praoten en ze klopten op ‘e deure. Weer laeter moch ik verhaelen vertellen in een karke. Ik was eerst in et gebouw tegenover de karke. De vlagge was uut, lichtkaans dat d’r iene van et keuningshuus jaorig was. En doe kwam d’r een allemachtig zwaore storm en de spits brak van de karke of. Ik zie et nog gebeuren. Et vertellen is niks wodden. In een laetere droom was mien moeder bi’j me en die kreeg et bericht dat ik wegraekt was. Gelokkig dat ik bi’j heur was, zodat ze drekt zien kon dat et niet waor was. En zo gong dat vannaacht mar deur… Ik vien niks an dat gedoe, mar hebbe niet de macht om et te keren.


Hadde wiend

Plaetst op 9 juni 2024.

Ik hebbe vandaege een fietstocht van 40 kilemeter maekt. Ik was van doel en gao bi’j de Lende langes eerst naor de Driewegsluus. Mar d’r ston een best stok wiend, dat ik bin bi’j de Sas linksof gaon naor Blesdieke en Ooldemark. In Ooldemark he’k wat eten op et terras van et vroegere Hof van Holland wat now Family hiet. Dat kon best wel, want ik zat in de zunne en uut de wiend. Ik hebbe daor een twaelfuurtien had. Ik hadde mien drinken nog niet iens op of et maegien pakte mien etersbottien en zo al op. Ik hool daor niet van. We maeken dit wel es vaeker mit en hebben d’r ok al es wat van zegd. Ik vien et niet echt klaantvrundelik. Et is krek as willen ze wel graeg daj’ oprutereren. Zo vuult dat. En as et terras now stampvol zat, mar ik was de ienige. Over Blesdieke en De Blesse bin ‘k mit de wiend in de rogge naor Peperge gaon en van daor weer bi’j de Lende langes op huus an. Hieronder een foto die ‘k vandemiddag maekt hebbe. Naost et plak daor a’k eten hebbe, staot dit prachtige laandhuus Dalwijk. Ik zol wel stomme graeg in zoe’n mooi huus wonen willen, mar dan mos et wel in Ni’jhooltpae staon.


Hunning en kossen

Plaetst op 8 juni 2024.

An et begin van de middag he’k op ‘e fiets naor aachterneve en iemker Piet in Wolvege west om weer acht potten hunning op te haelen. Ik neme altied verschillende soorten mit: koolzaod, bloemen, liendeblossem… Ik bruke een protte hunning, ok deur de thee. Piet hadde nog een mooie en lekkere tip. Zien moeder dee eertieds een dun laogien hunning op een beschuut, leut dat d’r vervolgens even intrekken, dan kwammen d’r plakkies erebeie op en daor  weer een peer druppen hunning over. Ik hebbe et vandemiddag drekt uutperbeerd. Heerlik! Ik kocht laestdaegs een stok of vuuf erebeieplaanten bi’j de Welkoop en die he’k in een hoge rieten körf plaant en now krie’k dus iederkeer een beschuut mit erebeien. We hebben even bi’jpraot, mar niet zo lange as aanders, want Piet mos naor zien bi’jen die in Ooldetriene staon. Et is een best hunningjaor en et spul wodt him omtrent onder de hanen weghaeld. Op 29 juni staot hi’j mit zien heerlike hunning op et Kersenfestival van fruitbedrief Hoekstra an de Oosterringweg 24-1 in Luttelgeest. Meensken uut et hiele laand kommen dan op ‘e kossen van Hoekstra of. As jim die dag toch mar wat ommehangen, kun jim daor wel es kieken en mit kossen van Hoekstra en hunning van Piet Wagter op huus an gaon. An et aende van de middag he’k wat ni’je bloempies op et karkhof plaant. Tot twie keer toe hebben de slakken me daor de afrikaonties opvreten. Ik hope dat ze disse blauwe asterachtige bloempies niet lussen. Slakken bin vanzels krek meensken. Ze lussen alles niet. Ik hebbe nooit spinazie lust, ik snappe niet dat d’r meensken binnen die die vieze troep wel lussen. Awwe onder dienst een kwak van die smurrie op et bod kregen in de vreetschure (soldaotetael) van de kezerne, zeden we daor camouflagenetten tegen. Dat is ok soldaotetael.


Naor Zwolle

Plaetst op 7 juni 2024.

Neffens de buierader zol et vandemiddag dreuge blieven, dat ik hebbe, veurda’k naor Zwolle zol, de witte waske butendeure an de liende hongen. Ik zat nog mar krek bi’j Wolvege op ‘e vierbaensdiek of et begon te regenen as de zee. Mar… doe ‘k zokrek thuuskwam hong de waske dreuge an de liende. Et hadde in Ni’jhooltpae niet regend, de buierader hadde dus wel geliek. In Zwolle he’k bi’j Antje op vesite west. Ze is tien jaor oolder as ik bin. As klein joongien kwam ik mit kammeraotien Wube de Vries bi’j heur oolden uutvanhuus in Blesdieke. Daorveur woonden ze in Ni’jhooltpae. Janne en Wander weren baos tenielspeulders en speulden mit mien ome Sent bi’j de Ni’jhooltpaeïnger tenielverieninge Nooit volmaakt. Wander (officieel: Warner) kwam van Ni’jhooltpae, Janne (Janna) kwam van De Kuunder. De moeder van mien moeder en Wander zien moeder raekten weg doe mien moeder en Wander nog mar 20 jaor weren. Mien moeder het me vaeke verteld dat ze mekeer op een keer troffen op ‘e Hoeke in Ni’jhooltpae en dat ze doe allebeide gien moeder meer hadden. Dat was verschrikkelik, zeker veur mien moeder. Want et bun heur an huus en zol heur leven veurgoed veraanderen. Hieronder een misschien wat donkere mar wel mooie foto van Warner van Veen as jongkerel.


Stemmen

Plaetst op 6 juni 2024.

Doe ‘k gisteraovend op bedde zol was poes mit een levendige moes in de hal. Ik bin d’r al hielemaole op ofjacht. Ik hebbe de katte grepen en die in de kaemer laoten en doe he’k de veurdeure loszet en de moes is et huus uutlopen. Hoevaeke zo’k dit soort aeventuren nog mitmaeken moeten?

Vandemorgen he’k henne te stemmen west veur de Europese verkiezings. Dit was de 55ste keer da’k stemmen moch. De eerste keer was in 1970 veur de Perveensiaole Staoten. Ik hebbe nooit ok mar iene keer mist. Stemmen zie ik as een burgerplicht. Aj’ niet stemmen moej’ ok niet mierken as de dingen niet gaon zoas ie dat graeg willen. Jarmo zien moeder zag d’r vandemorgen streng op toe a’k et formelier wel in de busse glieden leut. Wat aorig dat zi’j vandaege in Ni’jhooltpae zat!

Et is vekaansietied. Harry en Frans zitten/zatten in Limburg. Ik kreeg een appien mit foto van heur en de groeten uut et plakkien Heel. Dat ligt vlakbi’j et witte stattien Thorn daor a’k in een veer verleden al es mit Jelle west hebbe.


Straandkuier

Plaetst op 5 juni 2024.

Et was gien fiets- en ok gien bootweer, mar we bin d’r wel een lange dag op uut west. We bin eerst naor Opperdoes west, naor een eerpelboer daor we wel vaeker kommen. We hebben d’r een peer poeden Ronde Opperdoezen kocht. In de loods van de man hongen metershoge foto’s van himzels, fleurig in gesprek mit Willem-Alexander en Máxima. Die bekeken in 2018 zien bedrief. Van daor biwwe naor Callaansoge gaon. Daor hewwe in oons vaaste resteraant Brasil waarme poeiermelk mit een hiempien appelgebak had. Dat kostte meer as 20 euro. Dat is rejaol meer as 40 gulden… Tsja… Vervolgens hewwe een lange straandkuier maekt. We hadden een lange broek en een trui mit jasse an. Et was an zee mar een graod of veertien, mar de zunne was d’r volop bi’j. Dat et was een heerlike kuier. D’r leupen trouwens ok meensken mit blote bienen en aarms, mar die zal et d’r naor vergaon. Die kriegen ongetwiefeld de koolde pip en blaosontsteking. Et was vloed, slim hoog waeter. We hadden dat nog nooit zo zien. De stormbrekers van besaltblokken weren nargens meer te zien. Et kan ok wezen dat de ieskappen van zuud- en noordpool nog hadder an ’t smulten binnen. In de veerte veerden schippen. D’r weren een protte meensken mit honnen die mit ballen in de bek maltaepelig henne-en-weer steuven. Dat is een mooi gezicht. Ik hebbe zoas gebrukelik bi’j bakker Van der Ploeg wat lekkers kocht: een sukerbolle en zes grote krentepoffen. Onderwegens naor huus toe hewwe eten in Viscenter ’t Wad in Den Oever. Ik hebbe heerlike scholfilet mit petat had. Hieronder nog twie foto’s die ‘k vandaege maekt hebbe. Gezicht op et dörpscentrum en et karkien van Callaansoge.Stofzoeger

Plaetst op 4 juni 2024.

Doe Anke vleden weke doende was mit et schonemaeken, gong de slange van de stofzoeger stokkend. Ik was van doel en koop een ni’je stofzoeger, mar Anke zee dat d’r wel ni’je onderdielen te koop weren. Ze het et veur me uutzocht, dat zodoende he’k vandemorgen bi’j Handyman in Et Vene veur 25 euro een ni’je slange op ‘e kop tikt. Dat is aorig goedkoper as koop een ni’je stofzoeger.

A’k dichtbundels lezen hebbe laot ik die altied nog een schoft naost mien stoel liggen. Dan kan ‘k d’r nog es wat in lezen en ommesnuuien. Dat gebeurt ok wel es, mar ok weer niet hiel vaeke. Ik zette daoromme now drie van die bundels in de boekekaaste. Drie bundels van drie Drentse dichters. De bundel Vief liefdes van Klaas Koops mit allienig mar gedichten in et Drents. De bundel Dwaalspoor van Ria Westerhuis daor ik op 26 meert 2022 et eerste exemplaor van in ontvangst nemen moch. Ria heur gedichten bin in et Drents en et Nederlaans. En dan nog de bundel Voor mijn lieve wandelaar van Marga Kool. Marga heur gedichten bin allienig mar in et Nederlaans. Drie mooie bundels!


Vertaeld Servisch gedicht

Plaetst op 3 juni 2024.

Tuunman Jaap het de tuun vandemorgen opredded. Et parkien mit hattehuj, dat vleden haast anlegd is, bluuit now prachtig. Et zicht d’r allegeer keurig uut. Vandemiddag he’k bosschoppen daon in Wolvege en ik bin naor Marian west veur fysio.

Vanaovend komt Peter (Hiemstra) hier om een vertaeld gedicht van me op te nemen. Peter is de grote man van de jaorlikse keunstmannefestaosie Eupen Stal in Berkoop. Ik doe van ’t jaor an een projekt mit. Hi’j nemt mien uut et Servisch vertaelde gedicht ik kwam aanst op. Et betreft et oorspronkelike gedicht došla sam van Vitomirka Trebova. Ik hebbe et vanzels niet rechtstreeks uut et Servisch vertaeld, mar hebbe de vertaeling in et Nederlaans van Jelica Novaković-Lopušina vertaeld in et Stellingwarfs. Vertaelen is slim dreeg wark. Et mag gien verstellingwarfst Nederlaans wodden. De zin als ik loop voel ik water onder de aarde wodt in mien Stellingwarver vertaeling as ik lope vuul ik me as op een hevetille. Tiedens de Eupen Stal bin de Servische en Stellingwarver versie van et gedicht argens onderwegens te heuren. Ik vien dat mooi!


Weer thuus

Plaetst op 2 juni 2024.

Ik bin weer thuus vanuut Goes. Et lokte niet mit et waachtwoord van de wifi. Dat wodde weigerd. Dat zodoende hadde ik daor gien internet. We bin nog in een tillefoonwinkel west en vraog hoe dat kon. Mar ja, ik dee alles wel goed… Techniek blift ondeurgrondelik veur oons. Et was vri’jdag een lange en drege reize naor Zeelaand. Ik raekte tussen Utrecht en Gorkum iederkeer in fileachtig gedoe. Dat ik hadde 3 uren en 50 menuten wark (zonder twie keer vuuf menuten schoft) neudig en kom bi’j Roelien in Goes. Ik was daor in feberwaori vleden jaor veur et laeste west. Et was daor niet et mooiste weer. Gien fotoweer, dat ik hebbe gien foto’s maekt. Vri’jdagmiddag biwwe Goes in gaon om te winkelen. Ik hebbe in boekwinkel De koperen tuin de twie laeste boeken van Anya Niewierra kocht: De camino en De nomade. We hebben ok wat dronken op et terras van De Landbouw an de Grote Mark. We zaggen daor een vader en een moeder mit een klein kiend dat op blote voeten op ‘e straote leup. En et was kil weer. Dat is toch hatstikke gek! Vervolgens hewwe ok nog een kuier deur et park tegenover Roelien heur huus maekt. Ik bin gien loper, dat ik vernam et wel an de rogge. Aovens biwwe Goes weer in west en doe hewwe lekker eten in datzelde resteraant De Landbouw. Ik hebbe de eerste naacht op een vremd bedde niet goed slaopen. Gister bin we Goes weer in west en doe he’k me een peer zoemerschoenen kocht. Op een terras hewwe wat dronken mit een heerlike hiempe appelgebak d’r bi’j. Middags biwwe naor et Veerse Meer reden en daor hewwe in resteraant  De Meerkoet wat dronken. D’r ston beheurlik wat wiend en et was triest weer, dat d’r weren niet zovule zeilboten te zien. Vervolgens kwammen Margreet (ex-kollega van Roelien) en René nog op vesite. Aovens hewwe eten in resteraant Het Postkantoor in et oolde postkantoor van Goes, ok al an de Grote Mark. Doe we weer thuus weren, hewwe beidend geneuten van de ofscheidsshow van Youp van ’t Hek. Vannaacht he’k wel goed slaopen! Vandemorgen hewwe nog een kuier deur et grote park maekt en doe he’k nog een bod waarm eten had bi’j Roelien en ja, doe weren die peer mooie daegen al weer veurbi’j. Om goed ien ure bin ‘k daor weer in de auto stapt en nao 3 uren en 15 menuten wa’k weer thuus. Et ree vule vlogger as vri’jdag, d’r weren now haost gien vrachtwaegens bi’j de diek. Wat ridt de ni’je auto goed en lekker! Poes was slimme bliede da’k weer thuus was. Ik hebbe him vanzels drekt wat lekkere snupies geven.


« Veurige bladziede   Volgende bladziede »