Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller


Testamint fan de siel

Plaetst op 11 feberwaori 2024.

‘Testamint fan de siel’ is de titel van et laeste boek van Hylke Speerstra. Speerstra is ien van de grootste Friese schrievers en verhaelevertellers die nog niet zolange leden de Friese Anjer kreeg. ‘Testamint fan de siel’ is neffens Hylke Speerstra zien alderlaeste boek. Et is trouwens een prachtig boek, ik hebbe et indertied votdaolik lezen. Onder diezelde titel bin vier podcasts uutkommen. Op mien oolde komputer ha’k de eerste drieje al beluusterd, vandemiddag he’k de vierde en laeste beluusterd. De titels van de podcasts van nommer iene t/m viere bin: Ferhalen fertelle, Taal, De moaiste ferhalen en It lêste boek, en now? Hylke Speerstra is een geweldige verteller. Hi’j wodt in disse serie podcasts ondervraogd deur en is in gesprek mit Martine van der Steege van de Liwwadder Kraante. Over zien jeugd en oolderlik huus in Tjerkwerd, zien karrière as journalist, zien boeken en schrieveri’je, et Fries en de eigen identiteit, zien naosten, et oolder wodden en et kwietraeken van vrunden, et leven en de dood. Ik kan et jim anraoden en luuster vier keer een ure naor Hylke Speerstra. Hi’j nemt je hielemaole mit in et verhael van zien leven. Meensken die zels wel es wat perberen te schrieven moe’n zeker luusteren gaon naor disse grootmeester. Hier kuj’ wat van leren!


Oud, maar goud!

Plaetst op 10 feberwaori 2024.

Vandemiddag he’k naor aachterneve en iemker Piet an de Heirweg in Wolvege west om acht potten hunning op te haelen. Hunning is vanzels et lekkerste aj’ et rechtstreeks van de iemker kopen. Ik hebbe d’r een peer koppies thee mitdronken en we hebben even genoeglik bi’jpraot.

Doe halverwege december mien petret as ereburger onthuld wodde in et gemientehuus in Wolvege kree’k alderhaande mooie kedogies. Ik kreeg o.a. et boekien Oud, maar goud! van Tom Hay. Alderhaande grappen en citaoten over et oolder wodden. Dat komt dus wel van passe. Ik vertelle ien van die verhaelties hier even in et Stellingwarfs nao. Een dokter en sekstherapeut zegt dat hi’j an et lachen, glimken en glunderen van de meensken zien kan hoe vaeke as ze seks hebben. Hi’j het een zael mit 100 meensken veur him zitten. Bi’j 99 van die meensken het hi’j et votdaolik goed. En dan komt de honderdste an bod. Een ooldere man die glundert van oor tot oor. De dokter is d’r drekt uut en zegt: ‘Twie keer op een dag.’ Mar de man schuddet van nee. ‘Ien keer op een dag dan.’ De man schuddet weer van nee. ‘Twie keer in een weke’. Mar dat is ok niet goed. ‘Twie keer in een maond.’ Mar de man blift van nee schudden. Uuteindelik zegt de man van ja as de dokter zegt: ‘Ien keer in et jaor dan.’ Dat klopt dus. ‘Mar waoromme glunder ie dan toch zo?’ vragt de dokter. ‘Vanaovend is et zoveer,’ zegt de man.

 


Podcast

Plaetst op 9 feberwaori 2024.

Op 22 feberwaori zal Elizabeth Bergsma mi’j interviewen in de radiostudio van Odrie in Oosterwoolde over mien schrieveri’je en vertelderi’je. Et wodt een pergramme van een ure: drie kertier praoten en een kertier meziek. Et komt as podcast beschikber en die komt ok op dit webstee te staon. Bi’j de rebriek video’s op mien webstee staon twie videos’s van gedichten van mi’j. Ze bin een peer jaor leden maekt deur Pat van Boeckel. Mar op ‘e video van Mien oolde huus staot al een schoffien Sorry, this video does not exist. Lichtkaans dat et goenend al opvalen is. Ik hebbe Pat d’r over maild. Die was doe krek in Indonesië an et filmen, mar mailde me wel weeromme dat et gien technisch ongemak bi’j mi’j is. Et dee blieken dat d’r over de meziek die in die video te heuren was, gien rechten betaeld binnen. Dat zodoende is de boel dus blokkeerd. Pat zal nog es kieken as et oplost wodden kan. Et zol spietig wezen as dat niet kan. En dan ok nog een mooi bericht: in drie van mien elf ammarillen he’k al een mooie knoppe zitten. Ik hope dat d’r meer kommen en dat zal grif wel.


Sni’j

Plaetst op 8 feberwaori 2024.

Et is alderaekelikst weer: een halve graod boven nul en de hiele middag vaalt d’r al wat lichte sni’j. Et kan dus vanaovend ok nog wel es wat glisterig wodden. Deur de sni’j henne bin ‘k zokrek thuuskommen vanuut Sneek. Kammeraod Jelle viert vandaege zien 77ste verjaordag en dat hewwe vierd. Hi’j scharrelt zien leven laank al een goed jaor aachter mi’j an, ik vule zien hiete aosem bi’jtieden in de nekke. Mar ik hope dat hi’j me nog lange niet inhaelt. Ik blieve graeg nog een schoffien an de kop liggen. Ondaanks dat malle weer zit et veurjaor d’r toch echt an te kommen. In de tuun bluuien de sni’jklokkies en de toverhaezelneute staot d’r mooi geel bi’j.


Kollum

Plaetst op 7 feberwaori 2024.

Ik hebbe verschillende aorige reakties kregen angaonde de kollum Jarmo die gister in de kraante ston. Jarmo is de man die mi’j ni’je komputerboel leverd het en me vanuut et Stienen Tiedpark van Windows 7 naor Windows 11 brocht het. Butendat het hi’j mit me mit west en koop een smartphone. De warking van zoe’n ding het hi’j me ok allemaole uutlegd. Op mien oolde dag kan ‘k now ok appen! Et is toch wat! En dan hewwe tegere ok nog een ni’je auto veur me kocht. Omda’k overmorgen een oolde, straampelige man bin, wodt et iene mit een wat hogere instap en een automaat. As de auto d’r is gaot hi’j weer mit en dan legt hi’j me ok uut hoe et rieden in een automaat gaot. Dat doen we dan op et grote parkeerterrein bi’j Thialf. Ik bin slimme bliede da’k him kenne, want allienig redde ik et gewoon niet op mit al dat technische gedoe. Et mooie was gister dat verschillende meensken de kollum naor Jarmo stuurd hebben. Hieronder dan nog een foto die ‘k gister maekt hebbe in de Iesselhallen in Zwolle op et Iesbeelde Festival. Dit is Neptunus. In de Romeinse mythologie was dat de god van de zee.


Iesbeelden

Plaetst op 6 feberwaori 2024.

Ondaanks et malle weer biwwe d’r vandaege op uut west. We hebben oons jaorlikse reisien naor et Iesbeelde-Festival in de Iesselhallen in Zwolle maekt. Eerst hewwe daor wat drinken had mit wat lekkers d’r bi’j en vervolgens biwwe de koolde ingaon. Ik hadde de musse op, haansken en thermo-ondergoed an. Et was vandaege ok weer prachtig om te zien. Et thema van dit jaor is mythologie en legendes. Et is onveurstelber van veur mooie dingen meensken maeken kunnen. Die dat kunnen bin grote keunsteners. Een protte meensken maekten foto’s. Dat heb ik ok daon. Hieronder ien van de foto’s die ‘k vandemiddag  maekt hebbe. Dit is Aladin mit zien wonderlaampe. We hebben in de loop van de middag luncht bi’j Van der Valk in Wolvege. Morgen za’k nao et gedoe mit de daarms veur et eerst weer waarm eten perberen.


Interview

Plaetst op 5 feberwaori 2024.

Vandemorgen het Magda Dullemond bi’j me op vesite west. Zi’j het me interviewd veur een ni’j tiedschrift over West-Stellingwarf. Bi’j et interview komt mien gedicht Boom bi’j Ieken Verlaot uut et boek Longerlaand te staon. Et kommende veurjaor wodt in en om West-Stellingwarf henne et ni’je glossy tiedschrift Stiekm trots op Weststellingwerf huus an huus verspreided. D’r kommen interessaante artikels in te staon en prachtige foto’s die oons dudelik maeken moeten wat oons zo trots op West-Stellingwarf maekt. D’r komt ok alderhaande infermaosie in te staon van wat d’r allegeer in West-Stellingwarf te zien en te beleven is. Mit een agenda en kuier- en fietsroutes. De glossy zal dan overal te kriegen wezen. In winkels, hotels, VVV’s, B&B’s… Ik vien dit een mooi initiatief!


Bestemming Reykjavik

Plaetst op 4 feberwaori 2024.

Ik hebbe de Ieslaanse roman Bestemming Reykjavik van Gerard van Klaveren lezen. Gerard is sund 2003 Honorair Consul van Ieslaand en hi’j was van 2005 tot 2017 burgemeester van West-Stellingwarf. Ik kenne him dus en allienig daoromme was et al aorig om dit boek te lezen. De roman gaot over Eric Noordeweg, een ondernemer uut Rotterdam en eigener van een vrieshuus in de haven van Reykjavik. Et verhael speult tiedens de baankekrisis in 2008 as et mit Ieslaand hielemaole mis liekt te gaon. Eric gaot naor Ieslaand en perbeert om de muuilikheden mit zien baank op te lossen. Hi’j komt daor in de kunde mit de Ieslaanse Lilja, daor hi’j gedoente mit krigt. Deur heur kontakten krigt hi’j toegang tot belangrieke politici en de top van de Ieslaanse baanken. Lokt et Eric om zien femiliebedrief overaende te holen? Dat is de vraoge! Et is een mooi boek en ik hebbe et een weke of wat leden in iene goeze uutlezen.


Opdracht

Plaetst op 3 feberwaori 2024.

Vandemorgen he’k weer een peer uren op ‘e Spoedeisende Hulpe van et ziekenhuus deurbrocht. D’r is weer bloed prikt en onderzocht en ze hebben me wat bedrokt en beluusterd. Ik mos wel haost een ure allienig in een kaemertien waachten op wat d’r gebeuren mos. Veerderop in de gang raosde iene de hieltied vreselike mal. Mar ik moch weer naor huus. Even anzien hoe et veerder gaon zal. Ik hebbe al mit al wel even een malle giesel maekt. Ik zal zien wa’k ankem weke wel en niet doen gao. In et ziekenhuus trof ik Sippy en Marten, daor he’k even een bakkien drinken mit dronken in et ziekenhuusresteraantien.
Ik hadde nog mar hiel weinig optredens in mien agenda staon, mar ik kreeg now toch weer een peer verzuken om argens kommen te vertellen. Ik mag an et aende van meert naor Eesvene en vandaege percies over een jaor wor ik in Opeinde verwaacht. Ik hope vurig da’k daor over een jaor inderdaod henne kan, mar d’r kan in een jaor een hiele protte gebeuren… Ik kreeg ok nog een prachtige opdracht en schrief een gedicht. Zoks doe ik zowat niet meer, mar dit was te mooi om et zomar gewodden te laoten. As et wat wodt komt dat gedicht op een hiel mooi plak in de Stellingwarven op een bod te staon. As et me lokt en maek wat beheurliks zol dat et negende gedicht van me wodden in de eupenbaore ruumte. Dat is vanzels wel mooi.


Ziekenhuus

Plaetst op 2 feberwaori 2024.

Gistermiddag begon ik boekzeerte en last van de daarms te kriegen. Ik hebbe vannaacht haost niet slaopen en bin vandemorgen uut veurzorg toch mar naor de dokter gaon. Want ja, ik hebbe een chronische daarmziekte en een vernauwing in de dunne daarm. De huusdokter docht en hoopte dat et lichtkaans wel mit een sisser oflopen zol, mar stuurde me toch naor de Spoedeisende Hulpe van et ziekenhuus. Daor he’k een peer uren op bedde legen, ze prikten d’r alvast een infuusnaalde in, en nammen bloed of. Et is dus niet goed, mar ik moch mit extra medesienen nog wel weer naor huus. Morgenvroeg moe’k weer naor de Spoedeisende Hulpe om bloed prikken te laoten. Et kan dus mar zo da’k ien disser daegen asnog opneumen wodden moet. As d’r inienend gien dagboekstokkies meer kommen, lig ik dus veur de zoveulste keer in et ziekenhuus.


« Veurige bladziede   Volgende bladziede »