Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller


Zes kestelen

Plaetst op 2 juni 2023.

Bi’j et dagboekstokkien van gister ston een foto van kesteel Nijenhuis van de grafelike femilie Schimmelpenninck. Daor komt Sander Schimmelpenninck dus weg. Him kennen we as eerdere prissentater van et tillevisiepergramme Op1. Ik zie him neffens mi’j ok wel es in een reklamefilmpien over geld en hi’j wodt binnenkot veur de eerste keer vader. Dan het dat kiend hier wel de ruumte om te speulen as et bi’j zien grootoolden is. Schieve tegenover et kesteel he’k in een stallegien an de weg een pottien abrikozesjem kocht. Et volgende kesteel op oonze fietstocht was Weldam. Wat een schitterend gebouw! Hier woont de grafelike femilie Zu Solms-Sonnenwalde. We hebben daor een kuier deur de mooie tuun maekt en et intreegeld an de tuunman geven. Op et kesteel wi’jde een blauw-gele vlagge. Dat hadde niks mit OekraIne te maeken, et bin de kleuren van de grafelike femilie. De bloemen in de potten hadden dezelde kleuren. Ik zee dat tegen de tuunman. Hi’j vun da’k dat goed zien hadde. Zoks vaalt praktisch gieniene op, mar mi’j dus drekt wel. Veur an de weg, onder een boom op et terrein van et kesteel, he’k de lange broek verwisseld veur de kotte broek. We hebben onderwegens ok de prachtige waetermeule Den Haller bekeken. Alles staot daor in et Twents angeven. Mit drie Twents praotende manluden he’k daor een schoffien in et Stellingwarfs praot. En netuurlik he’k d’r wat kocht: mael om karremelkeek te maeken en een pond griesmaeltarwe om lekkere pudding te maeken. Veur et kesteel Huis te Diepenheim daor baron De Vos van Steenwijk en zien femilie woont, he’k de kotte broek weer verwisseld veur de lange broek. Ik hope oprecht da’k deur disse verkleedperti’jen gien gravinnen en baronessen overstuur maekt hebbe. Dat gelt vanzels ok veur graven en baronnen. Hieronder een foto van kesteel Weldam mit de blauw-gele femilievlagge.Op et kesteel Warmelo, waor de moeder van preens Bernhard woond het, wapperde ok zoe’n vlagge. Zol dat wel mit OekraIne te maeken hebben? Et liekt me stark dat de femilie Avenarius die daor woont dezelde femiliekleuren het as de femilie Zu Solms-Sonnenwalde.Wie et wet mag et zeggen.


Al weer in Twente

Plaetst op 1 juni 2023.
We hebben vandaege een heerlike fietstocht van 33 kilemeter in Twente maekt bi’j de zes kestelen in en om Diepenheim henne. Twie weken leden wa’k ok al mit Haarm, Gé en Gerrit in Deep’n! We hadden daor vandaege prachtig, zunnig fietsweer en hebben eerst wat drinken en een stokkien koeke had bi’j de VVV an de Raodhuusstraote. Nao drie ure vandemiddag betrok de locht en wodde et frisser. Nao et eten was de zunne d’r weer. Ik hadde disse fietstocht ok al es maekt mit Fettje en me donkt ok mit Jelle. Mar et is zoe’n prachtige route deur et wondermooie Twentse laand, dat een dadde keer kon best. We bin bi’j de kestelen Nijenhuis, Weldam, Wegdam, Warmelo, Westerflier en Huis te Diepenheim langesfietst. Nao de fietstocht hewwe waarm eten had bi’j Irma’s. Daor hewwe twie weken leden ok eten. Doe he’k een gehakballe mit petat had. Dat was best wel lekker. Now hewwe elk een schnitzel had. Now, die hewwe argens aanders wel es beter had. Dit ding was slimme vet. Vermoedelik was et frituurd en een goeie schnitzel heurt bakt te wodden. Dat is me deur een kenner van schnitzels verteld. Et is now al laete, daoromme vertelle ik morgen vule meer over de fietstocht. Hieronder alvast een foto van kesteel Nijenhuis daor graaf en gravinne Schimmelpenninck wonen. Morgen vule meer!

Boottocht postaktieven

Plaetst op 31 meie 2023.

Vandemorgen tegen half tiene he’k Jan, Durkje en Riemie in Wolvege oppikt en doe biwwe mit mekeer naor Akkrum reden veur de jaorlikse boottocht van de postaktieven van de belastingdienst. Krek as vleden jaor hewwe mit ongeveer honderd man een tocht maekt mit de Frisian Queen. In et verleden was et allemaole op kosten van et ministerie van Financiën oftewel de belastingbetaeler. Mar ja, overal raekt de room van de melk, dat we mossen now zels een tientien bi’jbetaelen. Och, al mos ik de volle mep betaelen, dan gong ik nog mit, want et is altied een uterst genoeglike dag. Mit grote daank an de meensken die dit orgeniseren! We kregen eerst koffie/thee en een hiempien oranjegebak. Om half elven veerden we en we bin eerst naor Eernewoolde gaon. Veur mi’j allemaole bekend terrein. Van Ernewoolde biwwe naor Grou veerd. Et was prachtig weer, mar de wiend was vanzels best nog wel een betien an de frisse kaant. Om half iene ston d’r een heerlik waarm buffet an boord veur oons klaor. Ik vien et op zokke ogenblikken altied spietig da’k niet zoe’n grote eter bin. A’k aandere meensken soms zie… Meer as ien keer scheppen die een goot bod hatstikke vol! Ik snappe niet waor ze et laoten. In Grou konnen we drie kertier een kuier deur dat mooie dörp van de Halbertsma’s maeken. En doe biwwe weer an boord gaon en weerommeveerd naor Akkrum. Onderwegens kregen we nog een peer keer een lekker waarm happien. En we konnen zovule drinken awwe mar wollen. Om vier ure wawwe weer in Akkrum en he’k mien passegiers weer naor Wolvege brocht. Mien moeder maekte vroeger vaeke boottochten mit van De Zonnebloem. As ze dan aovens weer thuus was zee ze vaeke: ‘Ze hebben allemaole zeten te kaekelen en niks zien.’ Ik hebbe ok mit verscheiden meensken genoeglik praot, mar hebbe wel degelik ok een protte zien. Aj’ boven in zoe’n boot zitten, hej’ een prachtig uutzicht over et laand. Laand dat soms krek mi’jd was of vol bloemen ston. Grote gele plakken mit botterbloemen. En de varkenties bluuiden al lieke geel. Overal broesde de bereklauwe de grond weer uut. Ze willen die zo mooi bluuiende plaante et liefste stark inkotten, mar as dat ooit lokt? Ze hebben dan in ieder geval nog hiel wat uut de wege te zetten. Tussen Akkrum en Grou zag ik op verschillende plakken koppels peerden in et laand lopen. Wat lag de wereld d’r mooi henne! As ’t mar even kan gao ‘k ankem jaor weer mit! Hieronder een foto van vandemiddag. De Frisian Queen ligt an de kade in Grou.


De secondant

Plaetst op 30 meie 2023.

Vandemorgen he’k in de Kiekzael in de biebeltheek van Wolvege de tentoonstelling over et Rampjaor 1672 bekeken. Mooi weren de archeologische voonsten die daon binnen in en bi’j de schaansen in oonze omgeving, zoas de Bekhofschaans en de Blessebroggeschaans. A’k et goed begrepen hebbe is disse tentoonstelling, die et bekieken meer as weerd is, in september te zien in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Ik hebbe vandemorgen mitien mar wat bosschoppen daon, want ik kriege vri’jdag vier eters. Ze zullen dan tevreden wezen moeten mit et simpelste van et simpelste wat in een ommedri’j klaor te maeken is. Vanaovend krie’k volk en morgen en overmorgen bin ‘k de hiele dag vot. Dat ik kan niet uutgebreid mit de eteri’je an de gang. Mar och, ik prutse wel wat deur mekaander henne.

Ik hebbe de novelle De secondant van de Drentse schriever Jan Veenstra lezen. Mien naemgenoot schrift zowel in et Drents as in et Nederlaans. Disse novelle is in et Nederlaans. Hi’j schreef dit boek, dat in 2016 bi’j uutgeveri’je Passage uutkwam, in opdracht van et Hoogeveen Schaaktoernooi. De schriever zien ome Jan is een biezundere man. Niet gek, mar wel een appatten iene. Hi’j is boekhoolder bi’j een kristelike reisverieninge, vri’jgezel, en een verdienstelike schaeker. Hielemaole onverwaachs krigt hi’j de kaans en wor sekondaant van een Nederlaanse grootmeester, die ok internationaol goed mitkommen kan. Ik hebbe de novelle mit groot genoegen lezen.


Schriefdag

Plaetst op 29 meie 2023.

Ik bin vandaege hadde an ’t wark west, ie kun vanzels niet almar om de bulten hennespringen. Et was een pittige schriefdag. Ik hebbe een kollum schreven mit de titel Ploemp! over oons bezuuk van vleden weke woensdag an et Dolfinarium in Hadderwiek. Ik hebbe ok weer twie verhaelen van ongeveer duzend woorden veur et Stellingwarver tiedschrift De Ovend schreven. Vleden weke iene en vandaege iene. Et is de bedoeling da’k veurlopig veur elke Ovend een verhael schrieve naor anleiding van foto’s in mien archief. Ik zol dat wel drie jaor doen willen. Tot mien tachtigste, dat zol wel aorig wezen. Mar as dat lokken gaot… De man mit de zende suiselt de hieltied vaeker in de buurt omme, gao daor mar vanuut. Ik hope dat die malle doerak me nog een schoffien mit ruste lat. Vleden weke he’k et verhael Optreden veur preenses Margriet schreven. Dat optreden is me goed twintig jaor leden beloofd, mar et is nooit wat wodden. Vandaege he’k et verhael In et spoor van Mara Silvius schreven over kammeraod Jelle en mi’j. We vieren van ’t jaor dawwe zestig jaor kammeraoden binnen. Daor gaot et verhael over. Wor lid van de Stellingwarver Schrieversronte, volk, dan kriegen jim De Ovend zes keer in et jaor over de heerd en dan kuj’m al dit moois lezen! Doe ‘k in mien warkkaemer zat ha’k de aachterdeure losstaon en poes lag naost me op een stoel. Die keek inienend naor de hal. Daor was dus bliekber wat te zien. Ik dri’jde me omme en zag de dikke rooie kaeter van de overburen bi’j poes Marja zien bakkien zitten te eten. Dat wodde Marja vanzels vusen te gottig. Die sprong van de stoel, leup naor de hal en dee een peer stappen in de richting van de rooie dief. Die raosde een keer mal en steuf doe de deure uut. En doe gong poes Marja weer op ‘e stoel liggen. Ik hebbe him vervolgens uutbundig prezen!


Kuiertocht

Plaetst op 28 meie 2023.

Vandemorgen kwammen Douwe en Romkje bi’j me op vesite. We hebben hier butendeure koffie-/theedronken mit wat lekkers d’r bi’j van bakker Bolhuus. Netuurlik het poes Marja ok een protte andacht en brokkies/snupies kregen. Poes is gek op meensken die wat veur him mitnemen. Om et middagure henne biwwe mit de auto naor et parkeerterreintien an de Pieter Stoevezaandweg in Ni’jtriene reden. Daor biwwe begonnen an een kuier naor en bi’j de Scheene langes. Et was prachtig weer en overal drok mit fietsers en kuierders. In de theetuun van David en Tanja, naost de meule De Rietvink bi’j de Scheenesluus, hewwe wat eten en drinken had. En doe biwwe weerommekuierd naor de auto  en weer naor Ni’jhooltpae reden. Een mooie dag! Hieronder een foto die ‘k vandemiddag maekt hebbe. De Scheenesluus mit B&B De laeste stuver en meule De Rietvink. Naost de meule is de theetuun daor de margrieten prachtig bluuiden en waor aj’ zo heerlik en mooi zitten kunnen..


Fietstocht

Plaetst op 27 meie 2023.

Gisteraovend he’k tot tegen twaelf ure op Canvas keken naor de prachtige en ontroerende film Maurice mit Hugh Grant en James Wilby. Een film om stille van te wodden. Twie mannen uut de betere kringen die van mekeer holen, mar de iene (Hugh Grant) dust him niet te onttrekken an de burgerlike moraal en trouwt mit een vrouw. Schitterend akteerwark! Nao die mooie film was et vandaege schitterend fietsweer, dat ik hebbe een tochien van 44 kilemeter maekt. Over Steggerde en de Heerlikhied De Eese bin ‘k naor Frederiksoord reden. Daor he’k in de tuun van et Huygens Huys (et vroegere postkantoor) wat eten en drinken had. Een heerlik brotien mit rookte zalm. In Frederiksoord bin ze zo verstaandig west en slao et mooie, oolde postkantoor niet tegen de vlakte, zoas ze in Wolvege en Et Vene wel daon hebben. Op ‘e biologische streekmark he’k bi’j bakker Bolhuus bolle en lekkere koeken kocht veur de vesite die morgenvroeg komt. Vervolgens bin ‘k veerderfietst. Over Vledder, Vleddervene en Noordwoolde bin ‘k weer op huus an gaon. Hieronder een foto die ‘k vandemiddag maekt hebbe. Een oold, mar mooi opknapt husien in Vledder.


Zwolle

Plaetst op 26 meie 2023.

Ik bin vandemiddag naor Antje in Zwolle west. As klein joongien kwam ik bi’j heur oolden in Blesdieke uutvanhuus. We kennen mekeer dus al hiel lange en ik kieke elk jaor zeker ien keer bi’j heur en we bellen zo now en dan. Ik belde heur een kleine twie weken leden omdat ze jaorig was. D’r wodde niet opneumen. Ik hebbe tien daegen beld en d’r wodde nooit opneumen. Gistermiddag heurde ‘k van kunde van heur in Wolvege dat ze in et ziekenhuus liggen zol. En doe belde heur zeune Warner om te vertellen wat d’r allegeer gebeurd was. Zodoende bin ik vandemiddag naor heur toe west in revelidaosiecentrum IJsselheem op ‘e zesde verdieping van et Isala-ziekenhuus in Zwolle. Wat is et daor allemachtige groot. Ik bin daor een goeie twintig jaor leden veur et laeste west doe et nog Sophia-ziekenhuus hiette. Et was me goed uutlegd hoe a’k lopen mos en ik bin goed te plak kommen. Et gong goed mit heur. We hebben genoeglik een goed ure praot. As et zo veerdergaot mag ze op 8 juni naor huus toe. Weeromme naor huus was et smoor-  en smoordrok op ‘e weg.

Ik hebbe vandaege de tiende en laeste oflevering van de podcast Door de ogen van de koning beluusterd. Edwin Evers praot in tien podcasts in tetaol meer as vier uren mit de keuning in verbaand mit et feit dat hi’j tien jaor keuning is. Et bin hiele eupenhattige en vlotte gesprekken over een protte dingen die d’r in die tien jaor gebeurd binnen. En dat is nogal wat. In ien van de podcasts belde Sven Kramer. Hi’j vreug as ze tegere de volgende Elfstedetocht rieden zullen. Ik daenke niet da’k dat mitmaeken zal. Niet dat ik daenke dat beide manluden dat niet kunnen zollen, mar zol d’r echt ooit nog es een Elfstedetocht kommen tiedens mien leven?


Kring van Bercoop

Plaetst op 25 meie 2023.

Ik hebbe now al drie uutneudigings veur verschillende evenementen op 2 juni kregen. Dan komt in Berkoop een boek mit veldnaemen over Berkoop uut. In Spannum komt et boek De winskhoed fan Fortunatus van Waling Dijkstra uut in een bewarking van Abe de Vries. En in Liwwadden kigt Lutz Jacobi een tal fietsroutes anbeuden in verbaand mit et mooie perjekt Iisbaan yn ‘e maaitiid, daor ik ok an mitdaon hebbe. Et is allemaole mooi en ik hadde overal wel naor toe wild, mar ik bin al bezet. We hebben hier in Ni’jhooltpae dan de meitiedsvergeerdering van de Johan Veenstra Stichting. En ja, ik kan niet op mar liefst vier plakken toegelieke wezen.

Pieter komt hier aanst te eten. Ik hebbe eerpelpuree mit witlof, een hamburger, rebarber en boereyoghurt mit Spaanse sinesappel d’r deur op et menu staon. Daor zuwwe et mit doen moeten. Nao et eten gao’we tegere naor de jaorvergeerdering van de Kring van Bercoop die ieder jaor in mfc De Ni’je Stienze, hier in et dörp, hullen wodt. Hoogtepunt is ieder jaor de joekel van een gehakballe nao ofloop.

Hieronder dan nog een foto van gister uut et Dolfinarium in Hadderwiek. We zaggen daor wonderlik volk ommezakkebanen, dat ik hebbe d’r vandaege een kollum over schreven, die ‘k laeter nog een keer beter uutwarken en verbeteren zal.


Dolfinarium

Plaetst op 24 meie 2023.
We bin d’r vandaege gezellig een dag op uut west naor et Dolfinarium in Hadderwiek. Ik was daor meer as vuuftig jaor leden een keer west mit de tienertoer en sund die tied nooit weer. Et was mooi. We hebben daor eerst wat drinken had mit wat lekkers d’r bi’j. Vervolgens hewwe haaien en roggen zien en alderhaande shows bekeken mit dolfijnen, zeeleeuwen en zeehonnen. Et was prachtig om te zien hoe as de dolfijnen salto’s maekten. En toch is et ok een betien zielig om te kieken daor dieren die keunsies doen veur de meensken. Mar ja, ze kriegen iederkeer wel weer een vissien as beloning. Poes Marja gaot hier as keunsien tegen de taofel op staon en dan liggen daor een peer snupies as beloning. Veur wat lekkers wil elk wezen wel een keunsien doen. We hebben vanaovend lekker waarm eten had in resteraant Pieter Poot op ‘e Blesse. Hieronder een foto die ‘k vandemiddag maekt hebbe van een zeeleeuw en zien verzorger.


   Volgende bladziede »