Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller


Extra dagboek: Braand

Plaetst op 20 meie 2024.

Dit is een vroeg en extra dagboekstokkien betreffende de braand van vannaacht, schieve tegenover me. Even nao middernaacht mo’k even van bedde en doe ‘k et gedien losdee, zag ik dat de vlammen hoge uut et dak sleugen van Binnenweg nommer 6. Ik hebbe begrepen dat de bewoner, Marcel, niet thuus was. D’r leek me drekt al gien redden meer an. Ik zag de eerste meensken de weg al opkommen, kon dus wel annemen dat 112 al beld was. Even laeter was de weg vol blauwe lochten. Wat een schrik. Ik hebbe de kleren antrokken, poes opsleuten, en bin doe de weg oplopen. Mit aandere buren hewwe staon te kieken. De braandweer hadde de hoge vlammen al rap doofd, mar iederkeer stak de braand de kop weer op. De braandweermannen stotten dakpannen van et dak. Daor zat dan weer vuur onder. Et was griezelig om te zien en et geluud te heuren van kepot springende ruten. Om half 3 bin ‘k weer op bedde gaon en vandemorgen zag et d’r zo uut. Zie de foto hieronder. De bedriefsauto van Marcel die d’r vannaacht nog ston, was vandemorgen vot. Wat een ramp. Ie zullen alles toch kwietraeken. Dat is verschrikkelik. Op 27 september 2018 was d’r braand op Binnenweg 8, pal tegenover me. Doe sleugen de vlammen niet uut et dak, mar deur de rookontwikkeling het de buurman van 78 die braand doe niet overleefd.


Stellingwervisch Nederduits

Plaetst op 19 meie 2024.

Ik hebbe gister een mooie dag in Aalten had. Ik bin eerst bi’j Jan en Diana west. Op et terras hewwe bi’jpraot en een lekkere lunch had: verschillende soorten bolties en gruunte- en tomatesoep. En doe biwwe naor et HelenaHuus kuierd. Daor moch ik vertellen veur een twintig meensken. Et huus is nuumd naor Helena van Konstantinopel, de moeder van de Romeinse keizer Constantijn de Grote. De huus-an-huus kraante Aalten Vooruit schreef over et themaweekaende Saksisch arfgoed dat in et HelenaHuus hullen wodde. Ik wodde ankondigd as schriever in et Stellingwervisch Nederduits. Ik vien dat vule mooier klinken as schriever in et Stellingwarfs. Ik wil dit dus graeg zo holen en in et vervolg overal zo ankondigd wodden! Stellingwarvisch Nederduuts. Jan en Diana weren d’r dus om naor me te luusteren, Leon en Raymond, Truus, Zwanie mit heur schoonzuster en ok nog nichten van Diana en buren. Et was hiel gezellig en et vertellen gong hatstikke goed. Dat vun ik zels temeensen. Ik hebbe me nargens ok mar ien keer verzind. Nao ofloop kreeg ik twie boeken kedo: Verholen erfgoed in beeld van Th. van Eijck en Leven in een onbeschrijflik licht van Henk Heijnen. Vervolgens he’k weer bi’j Jan en Diana eten. Heerlike salades! Ze hebben Jelle en mi’j uutneudigd om langes te kommen awwe de eerste weke van juli in Lochem in een husien zitten. Om kwat over zeuven bin ‘k daor weer in de auto stapt en percies twie uren laeter wa’k weer thuus. De ni’je auto het poerbest voldaon. Hieronder een foto die deur Diana maekt is. Ik bin hier drok an ’t vertellen.

De kommende woensdagaovend verzorg ik mit Douwe Kootstra een Fries-Stellingwarvisch Nederduuts literair pergramme in boekhaandel Binnert Overdiep in Et Vene. Wees welkom!


Naor de Aachterhoek

Plaetst op 18 meie 2024.

Dit is een vroeg en kot dagboekstokkien. Ik stappe om kwat veur negen in de auto en dan gao ‘k naor Jan en Diana in Aalten. Ik ete tussen de middag wat bi’j heur en dan gaon we vandemiddag mit mekeer naor et Helenahuus. Daor mag ik dan veur een koppeltien volk verhaelen vertellen. Aachterhoeks en Stellingwarfs lieken slim op mekeer, dat ze kun me daor grif verstaon. Vanaovend eet ik weer wat bi’j Jan en Diana. Dat betekent da’k niet al te vroeg weer thuus bin en dan he’k grif gien nocht en schrief nog een dagboekstokkien. Ik zal veur de eerste keer zoe’n lange rit mit de ni’je auto maeken, dat is ok wel een betien spannend.


Zulveren Anjer

Plaetst op 17 meie 2024.

Vandemorgen het Anke et huus schonemaekt en ik bin even op ‘e fiets naor Berkoop west. Vandemiddag het Jarmo hier nog even west om wat dinkies of te haandelen. Tussen de bedrieven deur he’k verhaelen rippeteerd veur et optreden van morgen in Aalten, in de wondermooie Aachterhoek.

De Zulveren Anjer bestaot niet meer. Drie jaor leden heb ik die mooie onderscheiding nog kregen en vleden jaor he’k nog naor Amsterdam west om bi’j de uutreiking te wezen in et Peleis op ‘e Dam. Vandaege kreeg ik een uutneudiging veur et uutreiken van de Cultuurfonds Onderscheiding an verschillende meensken. Dat is dus de opvolger van de Zulveren Anjer. Ik vien et spietig dat die naeme votraekt. De naeme Prins Bernhard Cultuurfonds is al veraanderd in Cultuurfonds. Mar om now de Zulveren Anjer ok nog aanders numen te gaon… Die man het toch niet allienig mar verkeerde dingen daon? De Zuveren Anjer was een begrip. Die hadde wat mi’j anbelangr wel blieven mocht, ok al verwees de anjer naor de preens. De uutreiking is now ok niet meer in et Keuninklik Peleis in Amsterdam en ik neme an dat Beatrix de onderscheidings ok niet meer uutreikt. Et was veur mi’j hiel makkelik en gao naor et peleis in Amsterdam. Mar now is et in kesteel Amerongen. Ik hebbe weten laoten da’k niet komme. A’k mit eupenbaor vervoer wil, moe’k mit de trein naor Utrecht en dan mit de bus van Utrecht naor Wageningen en dan in Amerongen uutstappen. Ik zol ok mit de auto kunnen, mar bi’j et kesteel is mar weinig parkeerruumte. Dan moet de auto in et dörp parkeerd wodden en dan nog een kertier lopen. Ik laot et now mar an me veurbi’jgaon. Ik vien et jammer dat dit allegeer veraandert. Hieronder dan nog mar een foto van drie jaor leden. Midden in de coronatied allienig in de taxi naor Amsterdam, mar et was een onvergetelike dag.


Holocaustmuseum

Plaetst op 16 meie 2024.

Vandemorgen om goed tien ure bin ‘k op ‘e trein in Wolvege stapt. Geertje zat al in de trein, die was in Liwwadden al instapt. We hadden ofpraot en gao vandaege naor et Nationaol Holocaustmuseum in Amsterdam. Dat museum wodde een schoffien leden eupend deur de keuning. Butendeure stonnen doe meensken te raozen en mit Palestijnse vlaggen te zwaaien. Dat was doe biezunder ongepast. Schaandelik. In Amsterdam hewwe in et resteraant van et Centraol Stesjon eerst wat drinken had mit wat mini-kroketties en bitterballen d’r bi’j en doe biwwe lopende naor et museum gaon dat in de buurt van De Hermitage en et Waeterlooplein is. Et ligt tegenover de uut de oorlog zo bekende Hollandsche Schouwburg. D’r ston bewaeking veur beide gebouwen en we kwammen deur een soortement sluus et museum in. Et antisemitisme gript weer om him henne. Dat is ok meer as schaandelik. We hebben et museum bekeken. D’r was een protte volk en iederiene keek in stilte naor en beleefde zo et gruweliks wat gebeurd is. We wussen vanzels alles wel, mar toch… Et gebral van Hitler en wat me nog et meerste angreep was de lange trein die deur een grote bocht votree vanuut Westerbork. De trein naor de dood. Mit de haand veur de mond he’k et bekeken. D’r kwam een groepien leerlingen in mit onderwiezers d’r bi’j. Et was een kebaol van jewelste. Et is mooi dat ze daor henne gaon, mar die onderwiezers hadden heur zeggen moeten dat ze stille wezen mossen. Dat deden ze niet en doe het iene aanders dat mar daon. En doe was et stille. Et indrokwekkende Holocaustmuseum bekiek ie in stilte. Doodse stilte. We hebben d’r ok nog wat drinken had mit wat d’r bi’j. En doe biwwe mit lijn 14 van de tram weer naor et Centraol Stesjon reden. Daor tegenover hewwe bi’j Loetje lekker eten had. Et was een mooie mar ok een hiele indrokwekkende dag. Hieronder een foto die ‘k vandaege maekt hebbe. Dit is vlakbi’j de Stopera. Et was trouwens hatstikke lekker weer in Amsterdam, ik hadde de jasse wel thuus laoten kund.


Twie fietstochies

Plaetst op 15 meie 2024.

Ik hebbe vandaege twie fietstochies maekt, mit mekeer 53 kilemeter. Vandemorgen bin ‘k bi’j de Kuunder langes naor Berkoop fietst. Bi’j de Schrieversronte kwam ik veur de toedeure, dat ik hebbe daor mar wat in de busse gooid en heur laeter een mail stuurd. Over De Hoeve bin ‘k weerommefietst naor huus. Overal bi’j de Lende langes bin ze daor an et vrotten. Ze warken daor an een mooi Lendedal, dat staot temeensen op een groot bod. Vandemiddag bin ‘k bi’j diezelde Lende langes naor Wolvege gaon. Daor he’k slakkedood kocht bi’j de Welkoop, want die verhipte dingen vreten me de afrikaonties op et karkhof op. Et is slakkedood daor de voegelties niks van overkommen kan. Bi’j Jan en Durkje he’k doe nog even op vesite west. Doe ‘k daor an de deure kwam, weren ze nog mar een menuut of wat thuus. Daor wa’k dus ok haost veur de toedeure kommen. Ze weren mit et mooie weer een dag of wat op Texel west. We hebben in de tuun zeten te praoten en ik hebbe daor een peer bakkies drinken had.


De Kleiroute

Plaetst op 14 meie 2024.

Et was vandaege een waarme dag mit tussen de 27 en 28 graoden, et was dus utermaote geschikt veur een boottocht. Vandaor dawwe de Kleiroute veerd hebben. Die veren we elk jaor een keer. We bin eerst naor Deinum veerd en doe naor et noorden, deur Menaldum en Berlikum. Bi’j Ried en Dongjum langes biwwe naor de stad Franeker veerd. Nao drie uren veren hewwe daor anlegd bi’j resteraant De Stadsharbarg. Oons vaaste adres daore. Op et terras hewwe lekker eten had. Ik hebbe een twaelfuurtien had: een koppien tomatesoep, een plakkien bolle mit een kroket en een plakkien bolle mit rauwe schinke en champignons. Daornao biwwe op Dronriep en Deinum an gaon. Ieder jaor maek ik een foto van et mooie plakkien hieronder. Disse meule mit een huus mit een rieten kappe ligt tussen Menaldum en Berlikum. Et was een mooie dag!


Roezige dag

Plaetst op 13 meie 2024.

Et was vandaege een slim roezige dag. Gisteraovend kree’k inienend meleur mit ien van de heurapperaoten. Dat ik bin vandemorgen eerst naor Jerre Heurzorg in Et Vene west. Daor hebben ze et ongemak verhulpen. Doe ‘k weer thuus was he’k wat verhaelen rippeteerd veur zaoterdag. Nao et eten bin ‘k op ‘e fiets stapt en naor Wolvege gaon. Daor he’k een peer bosschoppen daon en ik bin naor Marian veur fysio west. Onderwegens naor huus he’k ansteuken bi’j Vrouwkje in Hooltpae. Die moet now zonder Eppie veerder en dat vaalt vanzels niet altied mit. Ik vien et in wezen zo onbegriepelik dat meensken d’r zomar inienend niet meer binnen en daj’ ze dan ok nooit weer zien zullen. Et is verschrikkelik.


Alweer een fietstocht

Plaetst op 12 meie 2024.

Vandaege bin ‘k begonnen mit et rippeteren van verhaelen die ‘k de kommende zaoterdag vertellen zal in de Aachterhoek. En doe bin ‘k op ‘e fiets stapt en hebbe een fietstocht van 48 kilemeter maekt. Bi’j de Lende langes bin ‘k naor de Driewegsluus fietst en doe naor de Scheenesluus. Aanders zat ik daor lekker even in de theetuun bi’j de meule, mar dat kan niet meer. De hiele boel staot al tieden te koop. Ik hebbe doe ansteuken bi’j de kleine uutspanning bi’j de Ooldelaemster Brogge. Et zit daor heerlik an de Van Helomavaort. Ik hebbe daor een bakkien drinken en een brotien kroket had. Vervolgens bin ‘k deur de Braandemeer fietst en bi’j de Scheene langes onder Hooltpae weer op huus an. Onderwegens was et ien en al kikkergekwaek. Wat een prachtig songfestival! En de vleerpollen bluuien al. De hong een heerlike, kruderige vleerlocht in de Braandemeer. Hieronder een foto die ‘k vandemiddag maekt hebbe. De Scheene ligt d’r zoas altied prachtig bi’j.


Corry Brokken en Teddy Scholten

Plaetst op 11 meie 2024.

Ik was hielemaole niet van doel en schrief over et Songfestival. Daor kiek ik al wel twintig jaor niet meer naor. Al die springeri’je d’r bi’j is me niks. Et is krek as is de show belangrieker as et zingen. Vroeger keek ik wel. In 1982 wun Nicole veur Duutslaand mit et lietien Ein bisschen Frieden. Gewoon een vrouw mit een gitaar die mooi zingen kon. En dat lietien zol vandaege-de-dag wel slimme aktueel wezen. Oonze Joost mag vanaovend niet mitdoen. Die het iene bedreigd en hi’j is deur de pelisie verheurd. Hoe en wat percies weet ik veerder niet. Ik hebbe d’r indertied nooit van heurd dat Corry Brokken en Teddy Scholten iene bedreigd of een mep verkocht hebben. Die vrouwluden konnen ommeraek zingen en ze hadden mooie lieties. Zonder springeri’je d’r bi’j wunnen ze et Songfestival. Corry Brokken in 1957 mit Net als toen en Teddy Scholten in 1959 mit Een beetje. Disse oolde man mit zien oolderwetse smaek gaot vanaovend lekker butendeure zitten of ik gao naor de oorlogsfilm Midway kieken.

Ik hebbe vandaege een lekkere fietstocht van 38 kilemeter maekt. Ik bin over Steggerde en de Heerlikhied De Eese naor Frederiksoord reden. Daor was et smoordrok, want d’r was een lentefair daor duzenden meensken op ofkwammen. Terreinen mit honderden auto’s en stallings veur honderden fietsen. Ik hebbe wat eten op et terras van Logement Frederiksoord. Een heerlike panini. Daor kreeg ik zuver dust van, dat ik bin op Et Bosmeer in Noordwoolde an west bi’j Harry en Frans om een koppien drinken. Mar die weren bliekber op ‘e vlieg. D’r ston mar iene auto op ‘e dam. Dat ik bin verraegd van de dust thuuskommen. Morgen gao ‘k weer fietsen. Hieronder een foto die ‘k vandemorgen maekt hebbe van et witte broggien over de Lende. Wat bluuit et fluitekruud daor mooi. Onderweg zag ik ok de eerste varkenties bluuien en in de baarms hier en daor riek bluuiende blauwe erepries. Wat mooi toch!


   Volgende bladziede »