Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Johan Veenstra – Stellingwarver schriever en verteller

Johan VeenstraJohan Veenstra is op 6 jannewaori 1946 geboren in Wolvege. Hi’j het zien hiele leven in Ni’jhooltpae woond. In 1971 is hi’j mit zien schrieveri’je in et Stellingwarfs uut aende zet. Hi’j schreef sund die tied romans, verhaele- en dichtbundels. Hi’j het ok een protte bi’jdregen leverd veur verschillende kraanten en tiedschriften.

Negen jaor laank schreef en sprak hi’j kollums (de bekende Stellingwarver stiekelstokkies) veur de regionaole radio Omrop Fryslân. Johan Veenstra schrift now kollums in de Leeuwarder Courant. Al meer as drieduzend keer het hi’j veur verschillende verienings en aandere bi’jienkomsten veurdrachten hullen uut eigen wark.

Willen jow meer weten, bekiek disse website of neem kontakt mit me op.

Mit vrundelike groet,
Johan Veenstra